• imię opiekuna zespołu

  • nazwisko opiekuna zespołu

  • Ten e-mail będzie jednocześnie Twoim loginem do serwisu

  • jeśli wybrano inny, proszę wpisać w jaki sposób dotarła informacja o projekcie

  • załącz skany zgód zgłaszanych uczniów i skan zgody dyrektora szkoły na udział w konkursie

  • Akceptuję regulamin Projektu "Postaw na Słońce"

  • Zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych

  • Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o projektach Fundacji