„Postaw na Słońce” to projekt edukacyjny o odnawialnych źródłach energii. Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o mikroinstalacjach OZE. Pozwalają one wytwarzać energię na własny użytek. Szczególny nacisk kładziemy na fotowoltaikę, która pozwala przetworzyć energię słoneczną na elektryczną.

W trakcie projektu poznacie różne źródła energii, dowiecie się jak działa fotowoltaika i skąd bierze się energia elektryczna w Waszej okolicy. Zdobytą wiedzę zastosujecie w praktyce obliczając zapotrzebowanie energetyczne swojej szkoły i domu. Na końcu przeprowadzicie akcję promującą odnawialne źródła energii.

W projekcie stawiamy na samodzielną pracę uczniów, którzy realizują zadania projektowe pod opieką nauczyciela. Kierujemy go do młodzieży szkolnej z klas 7 i 8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

W trakcie trwania projektu możecie korzystać z materiałów dostępnych na stronie projektu, ale także innych źródeł wiedzy takich jak internet, książki, czasopisma czy eksperci.

Udział w konkursie jest bezpłatny!

REJESTRACJA

Zespół zgłasza opiekun klikając w przycisk ZAREJESTRUJ ZESPÓŁ poniżej i wypełniając formularz. W projekcie może wziąć udział zespół składający się z 2-10 uczniów i 1 opiekuna. Każda szkoła może wystawić tylko jeden zespół.

PRZEBIEG PROJEKTU

Projekt odbywa się całkowicie online. Wszystkie materiały i informacje zamieściliśmy na stronie projektu. Sprawozdajecie się z realizacji zadań w zakładce ZADANIA.

Przebieg realizacji każdego zadania opisujecie w raporcie. Dostęp do raportu z zadania jest możliwy po zarejestrowaniu zespołu i zalogowaniu się. Macie dostęp do jednego, wspólnego sprawozdania.

Tylko uczniowie ze swoich kont mają możliwość edycji raportu. Z konta opiekuna możliwy jest jedynie wgląd do formularza. Opiekun nie ma możliwości edycji raportu. Po zrealizowaniu wszystkich zadań i napisaniu raportów, nauczyciel wysyła raport do oceny, przez kliknięcie w przycisk „prześlij do oceny” na samym dole formularza raportu.