Mogą tu zadawać pytania tylko uczestnicy konkursu po zalogowaniu.

Zależy nam na jak najszybszym sprawdzeniu prac, jednak ze względu na ich dużą liczbę jest to czasochłonne zajęcie. Wyniki planujemy opublikować pod koniec czerwca.

Tak. W tym celu należy zarejestrować się w konkursie dwukrotnie, zamieszczając właściwie informacje o szkole w wymaganych polach.

Nauczyciel, który chce zgłosić zespół musi wypełnić formularz rejestracyjny na stronie głównej projektu postawnaslonce.pl

Nie. Przesłanie raportu do oceny blokuje możliwość jego edycji. Przed wysłaniem raportu do oceny należy upewnić się, że jest kompletny.

Nie. Raporty przesłane mailem nie będą oceniane. Raporty należy przesyłać na stronie projektu po zalogowaniu.

Raport można wysłać wcześniej niż przewiduje terminarz projektu. Sędziowie ocenią raport dopiero po zakończeniu możliwości jego przesłania. Wcześniejsze przesłania raportu nie spowoduje wcześniejszego uzyskania wyników.

Raporty można przesyłać jeszcze przez 7 dni po upływie terminu, jednak za każdy dzień spóźnienia naliczane jest 5 punktów karnych. Po tym czasie możliwość przesyłania raportów zostanie zablokowana.

Raport może zostać oceniony maksymalnie na 635 punktów (I etap 305 punktów; II etap 330 punktów)

Punkty karne są naliczane za nieterminowe przesłanie raportu. Spóźnione raporty można przesyłać przez 7 dni po terminie, jednak za każdy dzień spóźnienia naliczane jest 5 punktów karnych. Po tym czasie możliwość przesyłania raportów zostanie zablokowana.