Mogą tu zadawać pytania tylko uczestnicy konkursu po zalogowaniu.

Przy każdym dodanym pliku, po prawej stronie,  znajduje się „X”, który pozwala na usunięcie dodanego pliku.

Ogłoszenie wyników z pierwszego etapu konkursu konkursu planowane jest na drugą połowę kwietnia.

Jeśli wiadomość nie pojawi się w ciągu kilku minut najlepiej sprawdzić folder ze spamem w swojej skrzynce mailowej. Jeśli nie ma jej w spamie, prosimy o kontakt z biurem konkursu pod adresem postawnaslonce@fundacjabos.pl

Po napisaniu raportu przez uczniów kolejnym krokiem powinno być przesłanie go przez opiekuna. W zakładce „Plan działań” w odpowiednim etapie opiekun zobaczy duży, zielony przycisk z napisem „Wyślij raport do oceny”. Dopiero po jego wciśnięciu raport trafi do jury.

Raport mogą wypełniać tylko uczniowie wchodzący w skład zespołu. Dla ich opiekunów taka możliwość jest zablokowana.

Tak. W tym celu należy zarejestrować się w konkursie dwukrotnie, zamieszczając właściwie informacje o szkole w wymaganych polach.

Nauczyciel, który chce zgłosić zespół musi wypełnić formularz rejestracyjny na stronie głównej projektu postawnaslonce.pl

Nie. Przesłanie raportu do oceny blokuje możliwość jego edycji. Przed wysłaniem raportu do oceny należy upewnić się, że jest kompletny.

Nie. Raporty przesłane mailem nie będą oceniane. Raporty należy przesyłać na stronie projektu po zalogowaniu.

Raport można wysłać wcześniej niż przewiduje terminarz projektu. Sędziowie ocenią raport dopiero po zakończeniu możliwości jego przesłania. Wcześniejsze przesłania raportu nie spowoduje wcześniejszego uzyskania wyników.

Raporty można przesyłać jeszcze przez 7 dni po upływie terminu, jednak za każdy dzień spóźnienia naliczane jest 5 punktów karnych. Po tym czasie możliwość przesyłania raportów zostanie zablokowana.

Raport może zostać oceniony maksymalnie na 635 punktów (I etap 305 punktów; II etap 330 punktów)

Punkty karne są naliczane za nieterminowe przesłanie raportu. Spóźnione raporty można przesyłać przez 7 dni po terminie, jednak za każdy dzień spóźnienia naliczane jest 5 punktów karnych. Po tym czasie możliwość przesyłania raportów zostanie zablokowana.