Ta nazwa znajdzie się na dyplomie za udział razem z nazwą szkoły.

Dane zgłaszanego zespołu

Dane szkoły, w której działa zespół

Dane opiekuna zespołu

imię opiekuna zespołu

nazwisko opiekuna zespołu

Ten e-mail będzie jednocześnie Twoim loginem do serwisu

jeśli wybrano inny sposób, proszę wpisać jak dowiedział(a) się Pan(i) o projekcie

Akceptuję regulamin projektu "Postaw na Słońce"

Zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o projektach Fundacji

Submitting...