Macie już wiedzę o odnawialnych źródłach energii. Czas na dokładne zapoznanie się z jedną z technologii OZE – fotowoltaiką. Zdobytą wiedzę przedstawcie na serii (min. 2) plakatów edukacyjnych. Plakaty możecie wykonać dowolną techniką. Postarajcie się, żeby wasze prace były ciekawe i estetyczne, zwłaszcza, że będziecie mogli je wykorzystać w dalszej części projektu. W treści raportu załączcie zdjęcia, skany lub wersje elektroniczne waszych prac.