W pierwszym etapie projektu badawczego „Postaw na Słońce” Waszym zadaniem będzie zdobycie rzetelnej i obszernej wiedzy na temat energetyki, Odnawialnych Źródeł Energii i fotowoltaiki. W kolejnym etapie będziecie musieli przekazać tę wiedzę dalej. Dowiecie się, w jaki sposób w tej chwili wytwarza się energię i jakie są tego skutki dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka. Dowiecie się czym jest OZE i zdobędziecie informacje o fotowoltaice.