Energia jest potrzebna do życia, do wykonywania codziennych czynności oraz zapewnia rozwój gospodarczy i technologiczny. Z roku na rok rośnie na nią zapotrzebowanie. Każda nowoczesna gospodarka potrzebuje dużych ilości energii, z drugiej strony każdy człowiek codziennie
z niej korzysta. We współczesnym świecie energia z nieodnawialnych źródeł odgrywa bardzo ważną rolę. Energetyka konwencjonalna oparta na paliwach nieodnawialnych w przyszłości może być niewystarczająca do spełnienia potrzeb człowieka ze względu na wyczerpywanie się jej zasobów oraz duże skutki uboczne dla środowiska. Konieczne są poszukiwania odnawialnych źródeł energii, które bazują na naturalnych, ekologicznych i niewyczerpywalnych zasobach. Wszystkie zapewniają to, czego do końca nie daje nam węgiel i podobne mu surowce energetyczneJest to ważne i istotne dla środowiska naturalnego i dla nas samychEksploatacja i przetwarzanie nieodnawialnych źród  szkodliwe dla otoczenia. Podstawowymi surowcami energetycznymi stały się  węgiel kamienny, węgiel brunatny oraz ropa naftowa i gaz ziemny. Do tych surowców zaliczamy też torf czy uran. Węgiel, a szczególności węgiel brunatny to surowiec, który jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia i atmosfery biorąc pod uwagę emisje z jego spalania. Eksploatacja węgla powoduje skażenia wód gruntowych i ekosystemu oraz zmiany w użytkowaniu ziemi. Innym surowcem jest ropa naftowa, przy jej wydobyciu i transporcie pojawia się wiele problemów. Wycieki ropy prowadzą do rozległych skażeń środowiska, wód oraz niszczą faunę i florę. Spalanie powoduje zanieczyszczenie atmosfery gazami i pyłami. Niewątpliwie najmniej uciążliwym spośród paliw kopalnych jest gaz ziemnyW wyniku jego eksploatacji powstaje dużo mniej substancji szkodliwych niż w procesie wykorzystania ropy, ale i one dokładają zanieczyszczeń dla środowiska. Wydobycie surowców wiąże się też z degradacją krajobrazu. Elektrownie jądrowe z kolei przyczyniają się do powstawania radioaktywnych odpadów, które składowane są głęboko pod powierzchnią ziemi. Awarie w elektrowniach atomowych powodują poważne skażenie środowiska na wiele lat. Wycieki ropy z tankowców do mórz i oceanów niosą za sobą poważne skutki społeczne. Również ocieplenie klimatu spowodowane jest w dużym stopniu przez eksploatację nieodnawialnych źródeł energiiSpalanie paliw kopalnych skutkuje uwalnianiem do atmosfery zanieczyszczeń powietrza m.in. tlenków azotu i siarki, a także gazów cieplarnianychSprawia to, że topnieją lodowce, podnosi się poziom wód, które zalewają niektóre obszary, częściej towarzyszą nam też anomalie pogodowe. Giną bezpowrotnie gatunki roślin i zwierząt, pustynnieją niektóre obszary Ziemi. Wyższe temperatury mogą być przyczyną szybszego rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych. Niezwykle szkodliwe dla naszego zdrowia jest wdychanie produktów spalania paliw kopalnych. Smog, który powstaje przy udziale m.in. niskiej emisji, zawiera trujące substancje chemiczne – pyły zawieszone, wodorotlenki, tlenki azotu i siarki. Jego szkodliwy wpływ dotyczy niemal całego organizmu człowieka. Smog utrudnia swobodne oddychanie, atakuje drogi oddechowe, jest przyczyną chorób serca i zmian nowotworowych. W dniach z wysokim stężeniem zanieczyszczeń w powietrzu jesteśmy zmęczeni i mniej wydajniSzczególnie narażone na zachorowanie w wyniku zanieczyszczenia powietrza są osoby starsze i dzieci, a także przewlekle chorzy i kobiety w ciąży. 

Rozwój gospodarczy pociąga za sobą wzrost popytu na wszystkie bogactwa naturalne, skutkiem tego może dojść do wyczerpywania się zasobów nieodnawialnych – węgla kamiennego, brunatnego, ropy naftowej, gazu ziemnego. Wykończenie zapasów ropy naftowej czy innych paliw kopalnych niesie ze sobą istotne zmiany dla mieszkańców Ziemi. Dlatego tak ważne staje się poszukiwanie alternatywnych źródeł paliw czy energii. Skutki negatywnego wpływu paliw kopalnych na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo są ogromne, ale na szczęście problem jest już dostrzegany na szczeblu międzynarodowym. Państwa zobowiązują się do ograniczania wydobycia i wykorzystania złóż emisyjnych, zastępując je odnawialnymi źródłami energii. Dostarczana ze źródeł odnawialnych energia jest w stanie obniżyć zużycie surowców pierwotnych i ograniczyć emisję szkodliwych substancjiWiększą wagę przywiązuje się też do rozbudowy terenów zieleni oraz retencjonowania wody. Choć zasoby nieodnawialne są ograniczone, eksploatacja stale rośnie. Dlatego też ludzkość powinna maksymalnie oszczędnie gospodarować tymi surowcami, które stają się coraz droższe i są coraz trudniej dostępne. 

ŹRÓDŁA:  

https://www.innogy.pl/pl/portal-o-energii-dla-domu/2020/odnawialne-zrodla-energii 

https://enerad.pl/aktualnosci/nieodnawialne-zrodla-energii/ 

https://epodreczniki.pl/a/zrodla-energii-w-polsce/DZ9m3Dvd0 

https://www.cire.pl/pliki/2/swiatowe_zasoby.pdf