Ludzie na Ziemi potrzebują bardzo dużo energii, aby korzystać ze wszystkich maszyn i urządzeń, które wymyślili i bez których nie potrafią sobie wyobrazić życia. Przede wszystkim wszyscy bardzo potrzebujemy prądu elektrycznego, ciepła, benzyny, którą wytwarza się z ropy naftowej, gazu ziemnego. Zapotrzebowanie na energię wzrasta. 

Na Ziemi znane są różne źródła energii, które można sklasyfikować ze względu na odnawialność. W podręczniku do geografii z kl. 7 autorzy zamieścili klasyfikację źródeł energii. Wydzielone zostały dwie grupy źródeł energii: 

-Nieodnawialne – węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, ropa naftowa, uran. 

-Odnawialne – energia Słońca, energia wody (płynącej, fal, prądów morskich), energia wiatru, wody geotermalne, biomasa.

Na świecie produkuje się o 4,5 razy więcej energii ze źródeł nieodnawialnych niż z odnawialnych. Najbardziej powszechny węgiel kamienny, brunatny i gaz ziemny spala się, by otrzymać energię. Węgiel jest kaloryczny, daje dużą ilość energii, dlatego na całym świecie jest często wykorzystywany. W Polsce też dominuje, zwłaszcza że posiadamy węgiel kamienny i brunatny. Uran to paliwo dla elektrowni atomowych. Jest bardzo wydajny. Potrzeba niewielkiej ilości tego pierwiastka, żeby otrzymać dużą ilość energii. Są państwa, w których większość energii pochodzi z elektrowni atomowych, np. Francja. Zawsze jednak istnieje obawa, że dojdzie do awarii i dużego skażenia. Elektrownie atomowe nie zanieczyszczają atmosfery, nie ma z nich dymu. Od dawna energię produkuje się z wody (np. w młynach). Norwegia potrafi wykorzystać swoje górskie rzeki, żeby wyprodukować energię w ponad 90% z wody. W Polsce też są elektrownie wodne, np. na Wiśle, Sanie czy Dunajcu. Na rzece buduje się zaporę i woda przepływając przez turbinę umieszczoną w koronie zapory oddaje energię, a turbina wytwarza prąd. Wiadomo jednak, że budowa zapory oznacza bardzo duże zmiany w środowisku przyrodniczym (np. powstanie zbiornika zmienia wilgotność powietrza w okolicy, pojawia się nowa roślinność, a ryby nie mogą pokonać zapory, kiedy migrują).  

Przemysł energetyczny tworzą fabryki, w których wytwarza się energię elektryczną lub cieplną – elektrownie, elektrociepłownie, ciepłownie, oraz sieć urządzeń umożliwiająca przesyłanie energii do odbiorców, czyli energetyczne sieci przesyłowe. Elektrownie i elektrociepłownie produkują prąd i ciepło spalając głównie węgiel. Podczas spalania węgla do atmosfery dostaje się dużo dwutlenku węgla. COjest gazem cieplarnianym, to znaczy jest go sporo w dolnych warstwach atmosfery i nie pozwala na oddawanie ciepła promieniującego z powierzchni Ziemi w górne części atmosfery. Powietrze ogrzewa się i jest to efekt cieplarniany. Jego skutki to wzrost temperatury, wzrost temperatury powoduje topnienie lodowców, a topnienie lodowców podnosi poziom wód w oceanach. Klimat zmienia się, panuje coraz więcej susz lub gwałtownych opadów deszczu. Zimy są też cieplejsze. Kiedy spala się węgiel, to wydobywają się też tlenki siarki i azotu. Pomieszane z wodą deszczową mogą padać jako kwaśny deszcz. Taki deszcz zakwasza glebę i niszczy rośliny a nawet fasady budynków. Jeśli jest mgła i nie ma wiatru, to wszystkie zanieczyszczenia, pyły i szkodliwe gazy tworzą smog. Wilgotne zanieczyszczone powietrze jest bardzo niebezpieczne dla ludzi. Oddychając zanieczyszczonym powietrzem ludzie mogą chorować na astmę, zapalenie płuc i oskrzeli, nowotwory płuc, nadciśnienie, niewydolność serca, mogą dostać zawał. Często mają też alergie, problemy z pamięcią i koncentracją, albo odczuwają depresję. 

Aby spalać węgiel, trzeba go wydobyć z ziemi. Węgiel kamienny wydobywa się w kopalniach głębinowych, a brunatny w odkrywkowych. Kopalnie odkrywkowe bardzo degradują środowisko. Powstałe w ziemi wyrobisko jest głębokie i przez to powstaje tzw. Lej depresyjny i obniża się poziom wód gruntowych. Ludziom mieszkającym w pobliżu kopalni zaczyna brakować wody. 

Cechą źródeł nieodnawialnych jest to, że się wyczerpią i nie będzie ich można więcej wydobywać. Naukowcy obliczyli zasoby węgla, ropy i gazu ziemnego na świecie i przewidują, że węgiel skończy się za ok. 410 lat, ropa naftowa za ok. 46 lat a gaz ziemny za ok. 160 lat. Złoża są rozmieszczone w różnych miejscach na kuli ziemskiej. W Polsce trwają badania nad ustaleniem, ile jest węgla kamiennego do wydobycia. Na razie naukowcy ustalili, że może nam go wystarczyć na 15 lat. Bardzo dużo węgla wydobywają Stany Zjednoczone (122 mln ton rocznie) i też produkują energię głównie spalając węgiel. Jeśli zabraknie węgla w Polsce, a nie będzie wystarczającej produkcji energii z innych źródeł, to będziemy musieli kupować węgiel. 

https://new-electric.pl/blog/najpowazniejsze-skutki-zanieczyszczen-powietrza-dla-czlowieka-i-calej-planety/  

https://epodreczniki.pl/a/zanieczyszczenia-powietrza/D5txt358T  

https://nettg.pl/news/143259/kiedy-na-swiecie-zabraknie-wegla