Oliwia Rożeń jest ścisłowcem, szybko liczy, lubi fizyczne zagadnienia. W lot pojmuje nową wiedzę i nie ma problemu z praktycznym jej wykorzystaniem, sprawdzi się w obliczeniach i rachunkach. 

Julia Kremser ma zacięcie do języka polskiego, angielskiego i prac twórczych. Profesjonalizmjakość wykonywanej pracy stawia ponad wszystko, spełni się jako zespołowy redaktor tekstów. 

Paweł Szpyra czuwa nad zgraniem grupy i wie jak ważna jest praca zespołowa, ponieważ jego hobby to pszczelarstwoPaweł chętnie podejmuje wyzwaniamożna na niego liczyć, będzie dbał o grafikę 

Nad pracą zespołu czuwa opiekun – Paulina Chlebek, jest nauczycielem geografii i przyrody. Interesuje się gospodarką przestrzenną i rozwojem regionalnym.