1. Dbałość  o  środowisko, w którym żyjemy powinno być bardzo ważnym elementem naszej egzystencji. Na co dzień pomagamy naturze segregując śmieci, ograniczamy zużycie plastiku, kupujemy produkty ekologiczne. Ważne jest również ograniczenie korzystania z energii wytwarzanej z surowców kopalnychTakim sposobem jest jej produkcja oparta o odnawialne źródła energii. Wydają się być najbardziej popularne sprzyjające środowisku. Odnawialne źródła energii (OZE) bazują na niewyczerpywalnych zasobach, których zaletą jest ekologiczność. Pozyskiwanie energii opiera się na produkcji bez uwalniania zanieczyszczeń do atmosfery. Źródła te nie wpływają na zmiany klimatyczne i degradację ekosystemów. Zaliczamy do nich energię słoneczną – czyli energię ze Słońca. Kolektory słoneczne pochłaniają energię słoneczną i w postaci ciepła przekazują ją dalej do instalacji, gdzie jest przekształcana i wykorzystywana. Energia wiatrowa  wykorzystuje  energię z wiatru. Opiera się na działaniu turbin wiatrowych, które przekształcają energię kinetyczną wiatru w energię elektryczną. Energia  wodna – poprzez systemy zapór i turbin wytwarza energię kinetyczną z ruchu wody i przekształca się ją w energię elektryczną. Energia  biomasy wykorzystuje substancje np. pochodzenia roślinnego, które podlegają procesowi biodegradacji. Głównym zastosowaniem biomasy jest produkcja ciepła. Energia geotermalna pochodząca z wnętrza Ziemi, wykorzystuje ciepło wody i skał, które są pod jej powierzchnią. Dane Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej  wskazują, że koszt produkcji w niektórych elektrowniach fotowoltaicznych i wiatrowych jest niższy w porównaniu do instalacjach zasilanych węglem. Niższe ceny uzyskiwanej energii spowodują, że te źródła energii staną się bardziej atrakcyjne ekonomicznie. W przyszłości może to doprowadzić do eliminacji metod wytwarzania energii opartych na tradycyjnych źródłach. Siła odnawialnych źródeł energii w naszym kraju z każdym rokiem wzrasta (np. przyrost w 2019 roku był 9 razy większy niż w roku 2018). W Polsce najwięcej energii odnawialnej produkują instalacje bazujące na sile wiatru i biomasie. W ostatnim czasie notuje się bardzo duży wzrost produkcji energii opartej na Słońcu. Sprzyjają temu liczne możliwości wsparcia finansowania instalacji. Obecnie można skorzystać z dotacji rządowych. Często są to oferty kierowane do odbiorców na poziomie gminnym. Rządowy program „Mój Prąd” ma na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski. Beneficjentami tego programu są osoby fizyczne, które mają zamiar wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby. Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i termoizolację budynków mieszkalnychmożliwość zakładania systemów fotowoltaicznych to program „Czyste Powietrze”. Jego celem jest walka ze smogiem. Oferta  jest przedstawiona w trzech opcjach i charakteryzuje się inną kwotą dotacji, beneficjent wybiera odpowiednią dla siebie formę. Korzystne warunki dofinansowania, łatwość wypełnienia wniosku powoduje, że coraz więcej osób decyduje się udział w oferowanym programie. Gdy produkcja energii odbywa się w dni słoneczne, nie zawsze ją zużyjemy, wówczas rozwiązaniem takiej sytuacji jest system net meteringu.  Polega na tym, że osoba, która posiada system fotowoltaiczny, będzie mogła w cyklu rocznym rozliczyć nadwyżkę energii wprowadzonej do sieci z energią pobieraną z sieci.  Taryfa  FiT( z ang. feed-in tariff)  to stała (w danym okresie 15 lat) cena jednostkowa zakupu energii elektrycznej przez tzw. sprzedawcę zobowiązanego energii elektrycznej, wytworzonej w mikroinstalacjach przyłączonych do sieci niskiego napięcia.
    Każda osoba fizyczna, posiadająca taką instalację będzie mogła sprzedawać nadwyżkę energii elektrycznej przez okres 15 lat.  Oznacza to szybki zwrot kosztów poniesionych na jej montaż i eksploatację. Podsumowując, opracowane  sposoby pozyskiwania energii gwarantują  bez emisyjną jej produkcję oraz niekończące się możliwości wykorzystania. Efektywne metody pozyskiwania prądu i ciepła z wymienionych ekologicznych źródeł odnawialnych  zapewniają przyjazność środowisku  i niewyczerpalność, dlatego warto z nich korzystać. 
Źródła wiedzy: www.innogy.pl,   www.brewa.pl,   www.sigenergia.pl,   www.czystepowietrze.gov.pl,   www.bbpv.pl

 

 

 

2.  Najbardziej podstawową formą energii jaką można pozyskać jest energia słoneczna. Jest ona źródłem niewyczerpywalnym i darmowym surowcem Jej wykorzystanie jest możliwe dzięki zastosowaniu różnych technologii, przede wszystkim fotowoltaiki. Osoba inwestująca we własną mikroelektrownię uniezależnia się od zewnętrznych dostawców. Każda instalacja ma swoją specyfikę, sprawdza się w różnych miejscach i na różną skalę. Ważne jest, aby znajdowała się w miejscu o odpowiedniej wytrzymałości i stabilności np. dach, na którym ma być zamontowana, jest analizowany. W przypadku instalacji na gruncie ważnym jest, aby nie montować jej na terenach podmokłych i zalewowychPanele fotowoltaiczne zamieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Wytworzony w fotowoltaice prąd stały przepływa przez inwerter(falownik) i zostaje przekształcony w prąd zmienny – taki jaki mamy w gniazdkach. Ogniwa wchodzące w skład są układami zbudowanymi z materiału półprzewodnikowego, który przewodzi ładunek elektryczny w wyniku działania czynników zewnętrznych np. promieniowania słonecznego. Przy produkcji ogniw najczęściej wykorzystywanym półprzewodnikiem jest krzem. Grupa modułów zasilająca jeden falownik tworzy  element pozwalający na zamontowanie paneli na gruncie lub budynku czyli konstrukcję wsporczą. zależności od rodzaju instalacji wyróżniamy trzy ich rodzaje: system on-grid, system off-grid oraz system hybrydowy. W pierwszym z nich, pomocą inwertera prąd stały  jest konwertowany na prąd zmienny, który płynie w sieci energetycznej. Nadmiar wyprodukowanej energii jest przekazywany do sieci energetycznej na sprzedaż, co pozwala obniżyć rachunki za energię. Instalacje off-grid nie przekazują nadmiaru wyprodukowanej energii do sieci energetycznej, magazynują go w akumulatorach. System hybrydowy to połączenie instalacji on-grid z instalacją off-grid. Na wydajność instalacji fotowoltaicznej wpływają różne czynniki. Wymienić tu można natężenie promieniowania słonecznego   padającego na moduł. Jest ona mniejsza w dni pochmurne, pod wieczór i w miesiącach zimowych. Ważny jest kąt pod jakim promieniowanie pada. Najlepsze  ustawienie to pochylenie paneli fotowoltaicznych 30-40 stopni na południe. Stosując te same komponenty najwyższy zysk będą miały instalacje wolnostojące, które naturalnie będą schładzane przez swobodny przepływ powietrza. Istotna jest technologia wykorzystanych do produkcji paneli fotowoltaicznych. Uzyskanie wysokiej wydajności zależy od parametrów komponentów głównie paneli fotowoltaicznych i inwertera. Bardzo opłacalne dla korzystającego z fotowoltaiki jest też rozwiązanie prosumenckie, polegające na tym, że jest się jednocześnie producentem i konsumentem energii odnawialnej. Wygenerowany prąd zużywa się na własne potrzeby, a jego nadmiar można magazynować w sieci, odbierając np. zimą, kiedy instalacja fotowoltaiczna produkuje mniej energii elektrycznejZalety instalacji fotowoltaicznej to niewyczerpalne źródło energii, która nie zanieczyszcza środowiska, wytrzymała budowa paneli, nieskomplikowana konserwacja oraz oszczędności. 

Źródła wiedzy: www.innogy.pl,   www.fotowoltaikaonline.pl,   patrolslonce.blogspot.com,

www.forum-energii.eu,www.zielonyvolt.pl