Nasz zespół to Słoneczny Squad. Jesteśmy grupą 5 uczniów klasy 8 z Zespołu Szkół Publicznych w Zagłobie.

Członkowie zespołu:

Marta Wosik – osoba uzdolniona plastycznie, będzie dbać o poprawność merytoryczną i estetyczną naszych raportów.

Adrian Piątek interesuje się sportem. Odpowiadać będzie za prace manualne.

Maciej Burek lubi słuchać muzyki i grać w  szachy. Jego rola to obmyślanie taktyki pracy naszego teamu i pomoc w tworzeniu raportów.

Bartosz Gołąb interesuje się przyrodą i historią. Szybko przyswaja  wiedzę i dzieli się nią z innymi. Jego funkcja w zespole to wyszukiwanie informacji i obliczenia matematyczne.

Patrycja Kalita, jest osobą bardzo aktywną. Uwielbia taniec i zwierzęta. Będzie nadzorować pracę w zespole i uczestniczyć w tworzeniu raportów z zadań.

Opiekunem zespołu jest pani Edyta Filipek-Więcław, ucząca nas chemii i biologii. Mobilizuje  nas do działań w kolejnych etapach konkursu „Postaw na Słońce”.