Referat I

OZE są naturalnymi nośnikami energii, które odtwarzają się w krótkim czasie, dlatego nigdy ich nie zabraknie. Są alternatywą dla źródeł nieodnawialnych. To jest właśnie zasadnicza różnica między tradycyjnymi źródłami. Można je podzielić na wiele grup. Będzie to m.in. energia wiatrowa, słoneczna, wodna, geotermalna, jądrowa czy też biomasa. Każdy rodzaj OZE jest niezbędny do życia każdego człowieka, bo czerpie on z tego niezwykłe korzyści. Może być to, np. pozyskiwanie energii słonecznej do przeprowadzania podstawowych procesów życiowych. Nie tylko w ten sposób korzysta się z odnawialnych źródeł energii. Niektórzy zajmują się też wytwarzaniem własnego prądu, dzięki panelom fotowoltaicznym. Mogą też w taki sposób ogrzać swój dom. W ten sposób właśnie powstają mikroinstalacje, których łączna suma mocy wytwarzanej energii nie może być większe niż 40 kW. Znajdują się one najczęściej na dachach budynków, czy też na rozległych kompleksach zielonych. Następne ważne pojęcie związane z OZE to efektywność energetyczna. Można powiedzieć, że to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, do ilości zużycia energii przez ten obiekt. Aby wprowadzić ekologiczne metody oszczędzania energii wystarczy uświadomić sobie, że w taki sam sposób można zrobić coś tylko przyjemnego dla naszej planety. Można to zrobić, np. poprzez wymianę żarówek na energooszczędne, czy też zamianę starych urządzeń. Oszczędza to sporą ilość energii, która może być wykorzystana do czegoś innego. Przyczynia się to też do ochronienia planety przed zmianami klimatu. Tego typu działania chronią ludzi przed chorobami co teoretycznie przedłuża ich życie.W ostatnich latach więcej krajów korzysta z odnawialnych źródeł energii, przez co ludzie mają świadomość na temat stanu planety i jej ochrony. Z badań z 2015 r. wynika, że rozwój energetyki odnawialnej ma coraz większy udział w poszczególnych krajach. Przykładowo Polska zajmuje 11 miejsce w UE pod względem tego rozwoju. Nie jest to zły wynik. Z roku na rok procentowy udział ciągle się zmienia. Patrząc na inne kraje można zauważyć, że one też nakładają nacisk na korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Przykładowo większość sąsiadów Polski ma większy udział tych źródeł niż sama Polska, która w roku 2015 miała około 11,8%, natomiast Niemcy 14,6%. Nie jest to duża różnica, ale wskazuje na to, że może być lepiej. Inne państwa mają duże wartości procentowe, np. Szwecja, której wynosi on 53,9%, natomiast w Luksemburgu tylko 5,0%. Kontynuując. Mix energetyczny jest strukturą konsumpcji i produkcji energii według kryterium energii nośników. W Polsce w ostatnich latach spadł wskaźnik udziału spalania węgla, natomiast wzrosło znaczenie prądu oraz gazu w mixie energetycznym. Warto zaznaczyć, że produkcja energii z OZE ciągle rośnie. Do tych głównych źródeł energii odnawialnej zaliczamy m.in energię wodną, wiatrową i słoneczną. Aby w racjonalny sposób wykorzystać powyższe zasoby tworzy się elektrownie oraz instalacje. Dzięki nim nie traci się energii, więc można ją w dobry sposób wykorzystać. Każdy może stworzyć własną instalację, czyli mikroinstalację. Aby nie ponosić całkowitych kosztów może otrzymać dofinansowanie. Dzięki temu więcej ludzi chce stworzyć coś, co prowadzi do większej świadomości na temat OZE. Jest to możliwe, dzięki programowi o nazwie „Czyste powietrze”. Pomaga poprawić jakoś powietrza i efektywność energetyczną różnych budynków. Dofinansowania te można otrzymać na 3 sposoby. Może się to odbyć za pośrednictwem banku, który w formie kredytu może przekazać pieniądze wraz z dotacjami. Odbywa się to też za pośrednictwem WFOŚiGW, który udziela pożyczki łącznie z dotacjami. Trzeci sposób przysługuje przykładowo dla spółek prawa handlowego z udziałem spółdzielni mieszkaniowej. Istnieje coś takiego jak taryfy FIT, czyli stała stawka zakupu energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacji OZE na 15 lat. Umożliwia to zwrot pieniędzy przy założeniu mikroinstalacji na przełomie 7 czy 8 lat. Kolejnym ważnym pojęciem jest net metering, który polega na tym, że jeżeli, np. osoba prywatna wyprodukuje za dużo energii to może ją wykorzystać, gdy jej zabraknie lub sprzedać.

ŹRÓDŁA: https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie

https://www.sigenergia.pl/aktualnosci/item/274-taryfy-gwarantowane-dla-fotowoltaiki-fit

https://columbusenergy.pl/blog/net-metering-czyli-jak-dziala-system-opustow/

http://portalrsi.it.kielce.pl/pl/top/rodzaje_odnawialnych_rodel_energ

https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/porady-i-wiedza/odnawialne-zrodla-energii/

https://energiaimy.pl/

https://wysokienapiecie.pl/2152-udziale-oze-w-polsce-ue-2016/

Referat II

Ludzie coraz bardziej zwracają uwagę na to, aby świat stawał się lepszy. Przez to powstała taka dziedzina nauki i techniki jak fotowoltaika. Zajmuje się ona przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną, czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. System fotowoltaiczny staje się coraz bardziej modny i popularny. Oto poszczególne elementy, z jakich składa się taka mikroelektrownia słoneczna: panele fotowoltaiczne to główny i kluczowy element systemu, dzięki którym można pozyskiwać prąd z promieniowania słonecznego. Kolejne elementy to: ogniwo, inwerter, przewody łączeniowe. Systemy fotowoltaiczne dzielą się na trzy podstawowe rodzaje – system on-grid, system off-grid oraz system hybrydowy. W skład  instalacji on-grid wchodzą panele fotowoltaiczne, gromadząc promienie słoneczne, produkują prąd stały. Za pomocą inwertera jest on konwertowany na prąd zmienny, który płynie w sieci energetycznej i który jest używany w naszych domach. Za jego pomocą zliczany jest prąd pobrany z sieci i ten wyprodukowany, dzięki czemu użytkownik płaci jedynie za zużycie netto. Instalacje te są tańsze niż instalacje off-grid, gdyż nie wymagają zakupu akumulatorów, a dodatkowo, dzięki nowym regulacjom prawnym, umożliwiają sprzedaż nadprodukcji prądu do sieci energetycznej, co pozwala obniżyć rachunki za energię. W odróżnieniu od pierwszej,  instalacje off-grid nie przekazują nadmiaru energii do sieci energetycznej, magazynują go w akumulatorach. Przykładami zastosowania instalacji są domy letniskowe, schroniska górskie oraz pokłady statków i jachtów, też uliczne lampy solarne LED. System hybrydowy to połączenie instalacji on-grid z instalacją off-grid. Tego typu rozwiązania najczęściej stosuje się w miejscach o mniejszym nasłonecznieniu. Systemy hybrydowe często zasilają znaki drogowe, przejścia dla pieszych lub wiaty przystankowe. System fotowoltaiczny nigdy nie będzie wydajny w 100%. Na wydajność systemu fotowoltaicznego mają wpływ różne czynniki: temperatura, bardzo wysokie, zanieczyszczenia, okablowanie i połączenia, niedopasowanie, a niedopasowanie to może prowadzić do utraty wydajności, wydajność falownika-mają zwykle wyższą wydajność.  Często używa się określenia w odniesieniu do fotowoltaiki, nazywając osoby, które posiadają własne, instalacje fotowoltaiczne. Są to prosumenci.  Jest to więc osoba, która jednocześnie coś konsumuje i produkuje. Jest on osobą, firmą lub rolnikiem, która zamontowała panele słoneczne, a wyprodukowaną nadwyżkę prądu przekazuje do sieci energetycznej, w celu jej późniejszego odebrania. Panele produkują energię w ciągu dnia i gdy jej całość nie jest zużywana, przekazuje się ją do sieci energetycznej. Jak więc widać z powyższych zagadnień, fotowoltaika jest czymś, w co powinno się inwestować. Nie tylko ze względu na jakoś życia, ale także i naszego zdrowia.

źródła:

https://stiloenergy.pl/w-jaki-sposob-system-fotowoltaiczny-wytwarza-energie-elektryczna/

https://lumifil.com/kierunek-ustawienia-paneli-fotowoltaicznych

https://www.dombezkosztow.com/faq-fotowoltaika/#

https://www.rachuneo.pl/artykuly/kto-to-jest-prosument

http://www.zielonyvolt.pl/oferta/instalacje-pv/rodzaje-instalacji/