W dzisiejszych czasach istnieje wiele źródeł energii, najczęściej są to elektrownie cieplne w których paliwem jest węgiel brunatny lub kamienny, istnieją również elektrownie jądrowe, które pozyskują energię poprzez rozczepianie jąder atomów. Elektrownie węglowe zaliczamy do nieodnawialnych źródeł energii. Są też odnawialne źródła energii np. słońce, wiatr, woda, ciepło z ziemi (energia geotermalna). W Polsce coraz częściej mówi się o fotowoltaice , to nic innego jak pozyskiwanie energii ze słońca, w tym celu montuję się panele fotowoltaiczne. Obecnie rozwój fotowoltaiki następuję dynamicznie, a słońce stanowi trzecie co do wielkości źródło energii odnawialnej na świecie. Energia słoneczna może być wykorzystywana do zasilania niewielkich urządzeń przenośnych, takich jak kalkulatory czy zegarki, lamp i sygnalizacji drogowych, a także do ogrzewania pomieszczeń oraz podgrzewania wody w budynkach mieszkalnych. Każdy z nas może czerpać korzyści z naturalnego źródła energii także do zasilenia swoich urządzeń domowych wychodząc naprzeciw postępującej degradacji środowiska oraz stale rosnącym cenom prądu. Następna z odnawialnych źródeł energii jest, elektrownia wiatrowa – elektrownia wytwarzająca energię elektryczną przy pomocy generatorów (turbin wiatrowych) napędzanych energią wiatru. Energia elektryczna uzyskana z energii wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyż pomijając nakłady energetyczne związane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa. Elektrownia wodna zamienia energię potencjalną wody na elektryczną. Elektrownie wodne są stosunkowo tanim źródłem energii i mogą szybko zmieniać generowaną moc w zależności od zapotrzebowania. Ich wadą jest ograniczona liczba lokalizacji, w których można je budować. Ponadto budowa zapór dla elektrowni wodnych pociąga za sobą zahamowanie naturalnego biegu rzeki i tworzenie zbiorników retencyjnych. Niestety Spalanie węgla jest jedną z najbardziej zanieczyszczających środowisko metod produkcji energii. Powoduje znaczne pogorszenie jakości powietrza poprzez emisje toksycznych substancji. Uwalniany do atmosfery w trakcie spalania węgla dwutlenek węgla powoduje nasilenie efektu cieplarnianego i w konsekwencji ocieplenie klimatu, również pozyskiwanie węgla to dodatkowe koszty jak i również węgiel należy do nieodnawialnych źródeł energii, przez co szybko wyczerpujemy cały zasób surowca. Zanieczyszczenie powietrza może powodować zaburzenia układu oddechowego i układu krążenia, zwłaszcza u dzieci i osób starszych, i może prowadzić do przedwczesnych zgonów. Inne ekstremalne zjawiska pogodowe takie jak obfite opady, które mogą powodować powodzie, które także wpływają na zdrowie publiczne. Zanieczyszczenia powietrza wpływają negatywnie na środowisko przyrodnicze. Ich skutkami są: kwaśne opady, nasilenie efektu cieplarnianego, dziura ozonowa, smog, pyły, zanieczyszczenie gleby i wody. Kwaśne opady powstają, gdy powietrze zanieczyszczone tlenkami siarki i azotu,łącząc się z wodą lub parą wodną zawartą w powietrzu, opadnie z deszczem albo śniegiem na ziemię. Opady te powodują szkody w środowisku, przyspieszają korozję metali i niszczenie budowli. Efekt cieplarniany występuje w wyniku nagromadzenia się tlenku węgla(IV) i pary wodnej (a także: metanu, tlenków azotu, freonów i ozonu), które zatrzymują ciepło w atmosferze. Wynikiem tego jest globalne ocieplanie się klimatu, które może prowadzić do topnienia lodowców, podnoszenia się poziomu mórz i oceanów oraz zmian klimatycznych. Obfite opady (powodzie) to utrata domów – przesiedlanie ludności. Chemikalia przenoszone z obiektów przemysłowych (działalność wód podziemnych)- przyczyniają się do zanieczyszczania jezior , mórz co trafia do naszego łańcucha pokarmowego. Surowce coraz trudniej jest eksploatować, prowadzenie działań wydobywczych pochłania czas energię i pieniądze. Dostępne zasoby paliw kopalnych ulegają wyczerpaniu i w pewnym momencie okaże się że , ilość energii niezbędna do wydobycia jest większa,niż ta uzyskana ze złoża .Wzrost gospodarczy kraju wiąże się ze wzrostem zużycia zasobu (większe zapotrzebowanie na energię). Odnawialne źródła energii stanowią alternatywę dla paliw kopalnych. Zasoby odnawialne uzupełniają się w naturalnych procesach stają się niewyczerpalne). Źródła tradycyjne są nieprzyjazne dla środowiska, czego nie można powiedzieć o OZE, które są ekologiczne i oszczędzają domowe budżety. Zasoby nieodnawialne są ograniczone (wyczerpują się) i aby temu zapobiec poszukujemy czystych i bezpiecznych technologii, dostrzegamy konieczność zmiany „węglowych” przyzwyczajeń.

„Zużywać będziemy coraz więcej – to zasoby w końcu się skończą” – to tylko kwestia czasu.

Źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_w%C4%99glowa

https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_j%C4%85drowa

https://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2015/wywiad/zmiany-klimatu-a-zdrowie-czlowieka

https://pl.wikipedia.org/wiki/Odnawialne_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a_energii

Geografia społeczno-gospodarcza wydawnictwo PWN

Nauka o klimacie

Piotr Kleczkowski – „Smog w Polsce”