Olga Cholewińska – Nauczyciel geografii, lubi podróże oraz wycieczki krajoznawcze, jest opiekunem Ligi Ochrony Przyrody.

Lubi pracować z młodzieżą, interesuje się ekologią, problemami związanymi z zanieczyszczeniami atmosfery, hydrosfery, biosfery.

Interesuje się odnawialnymi źródłami energii i ich zaletami. Przygotowuje z młodzieżą konkursy o tej tematyce np; Wojewódzki konkurs plastyczny „Energetyka wiatrowa”. Jest osobą komunikatywną.

ROLA W ZESPOLE – Opiekun Zespołu 

Daria Bukowska – jest osobą kreatywną i pomysłową, bezproblemowo kontaktuje się z ludźmi, motywuje do pracy, logicznie myśli, potrafi pracować według ścisłych wytycznych.

ROLA W ZESPOLE – Implementer

Anna Marcinkowska – Posiada uzdolnienia plastyczne, interesuje się poszukiwaniem energii słoneczniej, dobrze komunikuje się w języku angielskim, łatwo realizuje zadania i skupia się na celu. Jest osobą otwartą „na ludzi” , potrafi występować publicznie

ROLA W ZESPOLE – Poszukiwacz Źródeł

Aleksandra Pawłowska – Posiada uzdolnienia plastyczne, szybko odnajduje się w środowisku pracy, dba o dobrą atmosferę i komunikację w zespole, jest osobą aktywną, śmiałą i ambitną.

ROLA W ZESPOLE – Specjalista

Roksana Rudnicka – Sprawnie i przejrzyście pisze, bezproblemowo  kontaktuje z ludźmi, posiada umiejętności plastyczne, motywuje do pracy, umiejętnie pracuje pod presją czasu i posiada odporność na stres.

ROLA W ZESPOLE – Perfekcjonista

Weronika Słoma – Posiada umiejętności plastyczne, stara się z dokładnością wykonywać zlecone jej prace, rozwiązuje wszystkie konflikty, życzliwa i pozytywnie nastawiona do ludzi.

ROLA W ZESPOLE – Dusza Zespołu

Ewelina Tomczyk – Posiada uzdolnienia plastyczne, sprawnie i przejrzyście pisze, doskonale zarządza czasem i terminem, świetnie organizuje sobie prace, wysoka kultura osobista.

ROLA W ZESPOLE – Koordynator

Sandra Warot – Bezproblemowo kontakuje się z ludźmi, interesuje się poezją, sprawnie posługuje się komputerem i korzysta z sieci, potrafi dobrze komunikować się w języku angielskim, motywuje do pracy, interesuje się ekologią.

ROLA W ZESPOLE – Kreator