1.Obecne sposoby wytwarzania energii przez człowieka:

 • Energetyka konwencjonalna źródła nieodnawialne: spalanie paliw m.in: węgiel, gaz ziemny, ropa naftowa
 • Energetyka konwencjonalna źródła odnawialne: biopaliwa m.in: biomasa stała lub ciekła, biogaz, paliwa z odpadów komunalnych
 • Energetyka konwencjonalna: energia wiatru, energia wodna, energia jądrowa, energia geotermalna

 

2.Wpływ produkcji energii ze źródeł nieodnawialnych na środowisko przyrodnicze (m. in. smog, zmiany klimatu)

 • Węgiel– To najczęściej eksploatowane źródło energii, ale również najbardziej szkodliwe pod względem środowiska, jak i również atmosfery. Pozyskiwanie węgla powoduje modyfikacje w użytkowaniu ziem, skażenie wód gruntowych oraz ekosystemu. Natomiast wydzielający się w czasie jego spalania dwutlenek węgla CO2, przedostaje się w wzmożonych ilościach do atmosfery i powoduje efekt cieplarniany, pobieżnie zmiany klimatu. Jest również przyczyna kwaśnych deszczy, które są następstwem zakwaszenia jezior i degradację lasów. Polska jako kraj znajdujący się na kluczowym miejscu względem państw europejskich jest jednym z  największych producentem, jak i również konsumentów m.in. węgla brunatnego.
 • Gaz ziemny – Jest z kolei najmniej szkodliwy źródłem energii spośród paliw kopalnych. W wyniku spalania gazu ziemnego powstaje dużo mniej szkodliwych substancji. Emituje też dwukrotnie mniej CO2 niż węgiel, przy sprawności większej o 20%.
 • Ropa naftowa – Jest to jeden z najważniejszych surowców energetycznych, inaczej również nazywanym „surowcem strategicznym”, o względnie dużej kaloryczności. Dany substytut jest zasadniczy w kwestii źródła energii transportu. W swoim składzie posiada związki, takie jak: węgiel, wodór, siarka, tlen oraz około 50 innych pierwiastków chemicznych, w tym wanad, nikiel, a także chlor. Przewodnim problemem pojawiającym się przy wydobyciu i transporcie ropy jest jej szkodliwość dla środowiska naturalnego, ponieważ wycieki ropy prowadzą do rozległych skażeń środowiska naturalnego, wód oraz atmosfery określa się je niekiedy mianem katastrof ekologicznych. Ze względu na skład ropy naftowej w procesie spalania do środowiska przedostają się, szkodliwe substancje, które są przyczyną pyłu zawieszonego ,,PM10’’, który przyczynia się do powstania smogu zagrażającemu istotom żywym.

 

3.Społeczne i zdrowotne skutki zanieczyszczeń powietrza i zmian klimatycznych

 • Odnosząc się do rocznego sprawozdania EEA, który dotyczył weryfikacji jakości powietrza. Znaczna część zamieszkałych miast europejskich w dalszym ciągu jest nieuchronna wzmożonego zakażenia względem poziomu zanieczyszczeń powietrza, które zostało uznane przez Światową Organizację Zdrowia. Według sprawozdania: ,,Stężenia pyłu zawieszonego były w 2014 r przyczyną blisko 428 000 oszacowanych przedwczesnych zgonów w 41 państwach europejskich, z czego około 399 000 zgonów w 28 państwach członkowskich UE.”  Szkodliwa jakość powietrza ma zasadniczy wpływ na aspekt gospodarczy, który prowadzi do ciągu rosnących kosztów leczenia, ogranicza produktywność ludzi, a także wywołuje ubytki niezbędnych składników w glebie, wodach, a także uprawach. Wieloletnie narażenie na mniejsze dawki zanieczyszczenia stanowi jeszcze poważniejsze zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, jak i również przyrody.

 

4.Wyczerpywanie się surowców, z których pozyskiwana jest energia i co z tego wynika:

 • Wydobywanie surowców absorbuje coraz większą część energii, jak i również środków finansowych. Niestety dostępne zasoby paliw kopalnych: ropy naftowej oraz węgla z dnia na dzień coraz bardziej się wyczerpują. Bez wszechobecnej ropy naftowej nie starczy paliwa dla maszyn, przez co nie będzie możliwości pozyskania innych mineralnych surowców energetycznych. W przypadku paliw kopalnych im trudniej dostępne złoże, tym więcej pracy i energii trzeba włożyć w jego eksploatację. W pewnym momencie może okazać się więc, że ilość energii niezbędna do wydobycia jest większa niż ta uzyskana ze złoża. Wtedy ceny będą rosły, a produkcja przemysłowa będzie maleć. Teorie związane z przyszła kwestią wydobycia sugerują instytucje takie, jak: US Geological Survey (Amerykańskie Towarzystwo Geologiczne) czy ONZ.

Źródła:

 1. https://epodreczniki.pl/a/alternatywne-zrodla-energii/D18IvCUKm
 2. https://www.bryk.pl/wypracowania/fizyka/energia-jej-przemiany-i-transport/19599-wplyw-procesow-wytwarzania-energii-na-srodowisko-przyrodnicze.html
 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Ropa_naftowa
 4. https://synonim.net/synonim/odgrywa%C4%87
 5. https://dustair.gig.eu/smog-przyczyny-skutki-definicja/
 6. https://www.eea.europa.eu/pl/articles/czystsze-powietrze-jest-korzystne-dla
 7. http://surowce.igo.org.pl/o-surowcach/surowce-na-wyczerpaniu/