Energia od zawsze była potrzebna ludziom w ich życiu. Na początku ludzkości tej energii dostarczało środowisko w postaci zasobów tj. drewna, węgla brunatnego, kamiennego, ropy naftowej czy gazu. Gwałtowny wzrost konsumpcji energii spowodowały dwa najważniejsze czynniki: rewolucja naukowo – techniczna oraz gwałtowny wzrost liczby ludności na świecie.

Na chwilę obecną głównymi surowcami do pozyskiwania energii na świecie są paliwa kopalniane – ropa naftowa, węgiel kamienny oraz gaz ziemny. Wykorzystanie tych nieodnawialnych źródeł energii wiąże się z ogromną emisyjnością gazów cieplarnianych, pyłów i toksyn, które zatruwają człowieka i jego otoczenie.

Produkcja energii ze źródeł nieodnawialnych m.in. w elektrowniach konwencjonalnych, przynosi wiele negatywnych skutków dla środowiska tj. smog czy drastyczne zmiany klimatu. Uwalnianie energii z tego typu źródeł wiąże się bowiem ze spalaniem paliw przez co zanieczyszczana jest atmosfera, pośrednio również woda i gleba.

Energetyka w Polsce podobnie jak światowa opiera się na wydobywanym w kraju węglu. Węgiel kamienny można transportować na większe odległości, dlatego elektrownie korzystające z tego paliwa znajdują się w różnych miejscach kraju, np. przy większych miastach. Węgiel jest również wykorzystywany przy gospodarstwach domowych jako źródło energii cieplnej.  Ropę naftową i gaz ziemny musimy sprowadzać z zagranicy (głównie z Rosji), bo krajowe zasoby są niewystarczające. Natomiast węgiel brunatny nie nadaje się do transportu i dlatego jest spalany w elektrowniach działających przy kopalniach. Polska jest jedynym krajem Europy Środkowej, w którym nie ma elektrowni atomowej.

Zmiany klimatyczne i zanieczyszczone powietrze mają negatywny skutek zdrowotny dla ludzi. Zanieczyszczone powietrze, a szczególnie zimą – niebezpieczny smog, który otacza miasta i mniejsze miejscowości śmiercionośną mgłą, powodują zaostrzenie się przebiegu chorób dróg oddechowych. Wpływają na częstość występowania chorób nowotworowych. Idzie za tym wzrost liczby osób hospitalizowanych i zgonów. Zmiany klimatyczne z czasem stają się bardziej widoczne i są realnym zagrożeniem. Przyczyną tego zjawiska jest emisja gazów cieplarnianych m.in. przez spalanie paliw. Jego wpływ na roczną średnią temperaturę Ziemi, powoduje coraz częściej występujące katastrofy i anomalie pogodowe –  huragany, duże ilości opadów, skrajnie wysokie lub niskie temperatury, susze, czy nagłe i gwałtowne zmiany ciśnienia. Wymienione wyżej zjawiska są wyraźnym sygnałem – ostrzeżeniem dla ludzkości, aby coś zmienić w kwestii pozyskiwania energii.

Wychodząc naprzeciw problemom klimatycznym i posiadając zwiększoną świadomość destrukcyjnego działania paliw kopalnianych, człowiek w coraz większym zakresie stosuje tzw alternatywne źródła energii. W energetyce niekonwencjonalnej energię wytwarza się z np. wiatru, wody, Słońca. Są to odnawialne źródła energii, których wykorzystanie nie jest zbyt uciążliwe dla środowiska. Do energetyki niekonwencjonalnej zaliczamy także energetykę jądrową, której źródła energii są wyczerpywalne i bywają szkodliwe dla środowiska. W produkcji energii w Polsce stopniowo rośnie udział źródeł odnawialnych, np. biopaliw, wiatru, promieniowania słonecznego. W 2020 roku wynosiła bowiem już 15%. Stanowi to jednak niewielką część zapotrzebowania na energię. Boryka się z tym faktem nie tylko Polska, ale i cały świat.

 

Gospodarka praktycznie wszystkich państw świata, jak i nasze codzienne życie, jest wręcz uzależnione od surowców energetycznych. Samochody nie jeździłyby bez ropy i gazu, w zimę kloryfery nie miałyby czym grzać, a na co dzień nie mielibyśmy prądu w domach, gdyby nie elektrownie, w których często energię uzyskuje się z paliw kopalnianych. Niestety, nasza codzienność jaką znamy może już niedługo ulec poważnym zmianom. Szacuje się, iż większość surowców energetycznych na Ziemii zostanie wyczerpanych w przeciągu kilkunastu bądź kilkudziesięciu lat, a żeby zaspokoić potrzeby społeczeństwa, będziemy potrzebowali 5 planet takich jak nasza”. Eksploatujemy więcej surowców niż natura jest w stanie odnowić. Wniosek wydaje się być oczywisty. ,,Energetyczny Zegar” tyka, a my musimy znaleźć nowe źródła i sposoby pozyskiwania energii zanim światowe zasoby się skończą. Jeżeli tego nie zrobimy, świat pogrąży się w kryzysie energetycznym, który wyniszczy cywilizację. Na szczęście odkryliśmy już i opracowaliśmy kilka alternatyw. Możemy do nich zaliczyć energetykę atomową oraz OZE, czyli odnawialne źródła energii. Są naszą nadzieją na poprawę sytuacji środowiskowej, klimatycznej, a przede wszystkim zdrowotnej. Minimalizacja zanieczyszczeń i negatywnych wpływów na środowisko naturalne, których przyczyną jest działalność człowieka, powinna stać się dla nas priorytetem. Zapewnimy tym samym przyszłym pokoleniom: bezpieczeństwo energetyczne, zdrowie, stabilizację i czyste środowisko.