Raport
Odnawialne źródła energii –OZE, źródła, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie (surowce odnawialne). Takimi źródłami są słońce, wiatr, woda (rzeki, pływy i fale morskie), a także biomasa, biogaz oraz biopłyny.
Sposoby wykorzystywania energii odnawialnej
Elektrownie wodne, gdzie wykorzystuje się energię grawitacyjną wody (np.: prąd w rzekach),
Elektrownie fotowoltaiczne, gdzie wykorzystuje się promieniowanie słoneczne,
Elektrownie geotermalne, gdzie wykorzystuje się energię cieplną Ziemi,
Elektrownie wiatrowe, gdzie wykorzystuje się moc wiatru,
Biopaliwa, gdzie wykorzystuje się biomasę (np.: pochodzenia roślinnego)..
Mikroinstalacja fotowoltaiczna – Według Ustawy o OZE jest to instalacja o łącznej zainstalowanej mocy nie większej niż 50 kW, która jest przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW. Czyli przydomowe źródło energii odnawialnej np. niewielkiej elektrownia słoneczna, pokrywającej częściowo lub w całości potrzeby własne gospodarstwa domowego.

Efektywność energetyczna To sposób na zmniejszenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych dzięki zmniejszeniu produkcji energii, ale także realne źródło oszczędności. Efektywność energetyczna i energia odnawialna – uznawane za bliźniacze filary zrównoważonej polityki energetycznej, uznaje się także, iż efektywność energetyczna przynosi korzyści dla bezpieczeństwa narodowego wielu krajów, przyczyniając się do ograniczania poziomu importu energii z zagranicy spowolniając tym tempo wyczerpywania krajowych zasobów energii.
.

Udział energii odnawialnej w Polsce wynosi 10,9 proc. (dane Eurostatu za rok 2017). Energia odnawialna w Polsce pochodzi przede wszystkim z biopaliw stałych (67,9%), wiatru (14,0%) i z biopaliw ciekłych (10,0%)

Sytuacja Polski na tle innych krajów w aspekcie korzystania z OZE
Eurostat wskazuje, że w 2016 r. udział OZE w miksie konsumpcji energii spadł w naszym kraju do 11,3 proc. w stosunku do 11,7 proc. w roku 2015 i wobec 11,5 proc. w roku 2014. Cel dla Polski na rok 2020 to poziom 15 proc.
Wg GlobEnerga liderem rynku instalacji w 2020r są Niemcy, które zainstalowały 4,8 GW ,Holandia z 2,8 GW ,Hiszpania z 2,6 GW, wg PPA. Polska odnotowała 2,2 GW, czyli dwukrotnie więcej, niż w 2019 r. Pierwszą piątkę liderów europejskich zamyka Francja z 945 MW.

Polska na tle Unii Europejskiej w świetle instalacji fotowoltaicznych.   tabela 1.

 

Możliwości wsparcia i finansowania makro instalacji OZE dla indywidualnych odbiorców.
Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” wpływ na ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2
Czyste Powietrze– kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Dotyczy wymiany pieców i termomodernizacji budynków jednorodzinnych.
Taryfa FIT – mechanizm polityki państwa mający na celu przyspieszenie inwestycji w zakresie technologii energii odnawialnych. Mechanizm ten przyczynia się do osiągnięcia celu poprzez oferowanie długoterminowych kontraktów dla producentów energii odnawialnej,
Net metering – czyli opomiarowanie netto. Jest to usługa dotycząca wytwórcy a zarazem konsumenta energii z mikroinstalacji fotowoltaicznej.
Kredyt z Dobrą Energią”- Środki przewidziane na wsparcie projektów związanych z wykorzystaniem OZE.
Mój Prąd 3.0 – Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych. Założenia dotacji idą w kierunku maksymalnego wykorzystania bieżącej produkcji na potrzeby domu.

Prosument -jest to osobą, firma lub rolnik, który zamontował panele słoneczne, a wyprodukowaną nadwyżkę prądu przekazuje do sieci energetycznej, w celu jej późniejszego odebrania.
Wg Ustawy o OZE prosument to odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, jednocześnie wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, w celu jej zużycia na potrzeby własne.

http://patrolslonce.blogspot.com/2017/04/sytuacja-polski-na-tle-innych-krajow-w.html
https://www.wfosigw.katowice.pl/program-czyste-powietrze.html

Finansowanie inwestycji OZE

Dofinansowanie OZE – Dotacje OZE

Europejska fotowoltaika pobiła rekord wzrostu w 2020 r. Liderem Niemcy


https://postawnaslonce.pl/wp-content
https://www.rachuneo.pl/artykuly/kto-to-jest-prosument

Zasada i sposoby działania fotowoltaiki –aspekt teoretyczny.
Zestaw instalacji fotowoltaicznej, który jest źródłem energii odnawialnej, składa się z paneli fotowoltaicznych – które wykorzystują energię słoneczną (fotony padające na płytki krzemowe powodując ruch elektronów czyli przepływ prądu elektrycznego) , który dostarczany jest do inwertera (falownika) – zmieniającego prąd stały na prąd zmienny, liczników zużycia i produkcji energii okablowania, akumulatora wraz z regulatorem ładowania – w zależności od tego czy jest to instalacja niezależna (off-grid – wyspowa) czy przyłączona do sieci elektroenergetycznej (on-grid).

 

Sposoby montażu instalacji
.
Sposób działania systemu fotowoltaicznego– aspekt techniczny
tradycyjne ogniwa PV– tworzone z krzemu, (półprzewodnikowe) , również z tworzyw innych niż krzem.
ogniwa PV– tzw. thin-film. – wykorzystywane jako dachówki, pokrycie fasady, a nawet okien);(polimerowe )
Szkło solarne – technologia wykorzystująca powłokę fotowoltaiczną.
tandemowe ogniwo słoneczne -wykonane z półprzewodnikowego perowskitu i krzemu, które przetwarza 29,15 proc. padającego światła na energię elektryczną.

Rodzaje systemów fotowoltaicznych
instalacja on-grid przyłączona jest do standardowej sieci energetycznej- zawiera inwerter z prądu stałego na prąd zmienny, dodatkowo w jej skład wchodzą: licznik energii (produkcji i zużycia prądu) oraz przyłączenia do sieci i zabezpieczenia.
Systemy off-grid są systemami autonomicznymi nie podłączonymi do sieci elektroenergetycznej. Wytworzona przez moduły PV energia wykorzystywana jest do ładowania akumulatorów lub zasilania układów wydzielonych.
System wyspowy-system z podłączeniem do sieci elektroenergetycznej posiadający akumulatory .Przy małym poborze prądu energia produkowana przez moduły PV może być bezpośrednio wykorzystywana do zasilania urządzeń elektrycznych. Nadmiar energii może być magazynowany w akumulatorach.

Czynniki sprzyjające i ograniczające prawidłową wydajności systemu fotowoltaicznego:
a). Natężenie promieniowania słonecznego padającego na moduł.- spadek wydajności produkcji w dni pochmurne i wieczory oraz okresy jesienno zimowe.

Mapa nasłonecznienia Polski
b). Kąt pod jakim promieniowanie pada. Optymalne ustawienie to pochylenie paneli fotowoltaicznych 30-40 stopni na południe.
c). Sposób montażu instalacji. –instalowanie dobranych konstrukcji umożliwiających schładzanie generatorów słonecznych.
d). Technologia wykorzystanych do produkcji paneli fotowoltaicznych. Uzyskanie wysokiej wydajności głównie zależy od parametrów komponentów głównie paneli fotowoltaicznych i inwertera.
Podstawowym czynnikiem ograniczający prawidłowe działanie paneli fotowoltaicznych jest zacienienie.
Czynniki powodujące zacienienie to: Antena satelitarna, komin, drzewa śnieg liście, słup energetyczny, pyły roślin .
Efekt zacienienia: przegrzanie panelu ,spadek wytwarzania energii na całej instalacji .
Rozwiązanie: zastosowanie diód obejściowych (tzw. diody bypass), które mają zapobiegać negatywnym skutkom zacienienia .

Prosument – określenie wynikające z ustawy o OZE to osoba, która wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby za pomocą mikroinstalacji , jednocześnie może ją magazynować i przekazywać nadwyżkę do sieci energetycznej”
Zródła:
https://enerad.pl/oze/prosument/on-grid-i-off-grid

Zasada działania ogniw


https://zielona-energia.cire.pl
https://www.galileaenergy.com/ogniwa-fotowoltaiczne-jak-to-dziala.php

Nasłonecznienie w Polsce a panele fotowoltaiczne

http://www.domtest.pl