Obecnie energię elektryczną, możemy uzyskać ekologicznie dzięki panelom fotowoltaicznym. Inaczej możemy mieć prąd z węgla kamiennego, a precyzyjniej z elektrowni konwencjonalnych. Jak podają źródła [1] średnio w latach 2006-2016 zużycie energii w Polsce wzrastało o 0,8 %. W 2017 roku wytwarzanie energii elektrycznej wzrosło o 6,5 %. Z kolei cena prądu dla konsumentów wzrosła (w stosunku do roku poprzedniego) o 6,7%, gdzie w tym samym okresie dla całej UE wzrost ten wyniósł 0,5 procenta. A przecież cena energii wpływa na wiele kosztów, które codziennie ponosimy. Wyższa opłata za prąd powoduje wzrost cen wszystkich towarów i usług. Dla naszych codziennych wydatków koszt energii elektrycznej ma zatem duże znaczenie. Sposobem na obniżenie naszych kosztów jest samodzielne wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. A czym one są? To takie, których zasoby nie wyczerpują się w szybkim tempie.

W dzisiejszych czasach w dobie szybko rozwijającej się technologii jest duże zapotrzebowanie na energię elektryczną, która w dużej mierze pozyskiwana jest z paliw kopalnych (węgiel kamienny, węgiel brunatny oraz ropa naftowa). Spalanie tych paliw w elektrociepłowniach, elektrowniach oraz przez pojazdy z silnikami mechanicznymi powoduje powstanie dziury ozonowej i smogu. Dziura ozonowa jest to spadek stężenia ozonu w stratosferze [2].Występuje głównie na obszarach podbiegunowych. Ozon pochłania część promieniowania ultrafioletowego a ono jest szkodliwe dla istot żywych.[7] Mogą wywoływać zmiany nowotworowe.[3]

„Smog jest to zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się mgły z dymem i spalinami tzw. mgła z zanieczyszczeniami. Powstaje ono w skutek przenikających szkodliwych związków chemicznych do atmosfery, między innymi tlenki siarki i tlenki azotu, a także substancje stałe czyli pyły zawieszone.”[4]W dzisiejszych czasach smogu jest coraz więcej i trudniej jest się go pozbyć. Przyczyną zwiększania się gazów cieplarnianych jest również złe gospodarowanie zasobami leśnymi. A te w Polsce są największe w Europie. Smog jest przyczyną dużej ilości chorób między innymi: nowotwory, choroby układu krążenia i choroby układu oddechowego.[6]

Skutkami społecznymi i zdrowotnymi zanieczyszczeń powietrza i zmian klimatycznych mogą być tragiczne: zgony spowodowane falami upałów albo zniszczenie pól uprawnych w dużym stopniu uzależnionych od określonej temperatury i opadów atmosferycznych. Niestety przez zmiany klimatyczne mamy do czynienia z klęskami żywiołowymi czyli huraganami a także powodziami w których umiera bardzo dużo ludzi. Społecznymi skutkami zmian klimatycznych są pożary lasów i . Do skutków zanieczyszczenia powietrza należą kwaśne deszcze[5], efekt cieplarniany czyli topnienie lodowców a przez to zwiększanie wód oceanu.

Dziś do wytwarzania energii używa się odnawialnych i nie odnawialnych źródeł energii. Te, które są na wyczerpaniu to nieodnawialne źródła, jak sama nazwa wskazuje są nie odnawialne i jak będziemy je masowo zużywać, tak jak dotychczas się wyczerpią. Surowcami, które są nie do odtworzenia to:[8]

  • mineralne surowce energetyczne (węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny)
  • metale (żelazo, miedź, cynk, ołów, kobalt, chrom, nikiel, boksyty)
  • niemetale – chemiczne (siarka, fosforyty, sól kamienna, sól potasowa)

Wszystkie wymienione wyżej surowce w większym czy mniejszym stopniu przyczyniają się do wytwarzania energii, ale są to minerały nie odnawialne. Naturalne zasoby Ziemi kurczą się i istnieje niebezpieczeństwo ich wyczerpania. Dlatego konieczne jest ograniczanie ich wydobycia oraz racjonalizacja wykorzystania, a także poszukiwanie nowych, odnawialnych zasobów. [9]Wykorzystywanie zasobów powinno odbywać się zgodne z zasadami tzw. zrównoważonego rozwoju, który polega na racjonalnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi oraz ich ochronie, a także na wprowadzaniu nowych rozwiązań technologicznych i instytucjonalnych, które pozwolą na zaspokojenie potrzeb ludzkich, zarówno obecnych, jak i przyszłych pokoleń. Trzeba jak najszybciej ograniczyć niepotrzebne zużywanie bardzo cennej energii.[10] Za kilka lat nie będzie się tak łatwo wytwarzać energii z myślą, że zaraz nie będzie jej z czego wykorzystywać. Przez to będzie wzrastała potrzeba wykorzystywania odnawialnych źródeł, ale czy nie będzie już za późno? Już teraz trzeba zacząć wykorzystywać OZE.

Źródła w referacie: