Współczesne sposoby wytwarzania energii przynoszą różne zmiany i skutki, zarówno pozytywne, jak i negatywne. W poniższym referacie postaramy się szczegółowo omówić ten problem.

 

OBECNIE UŻYWANE PRZEZ CZŁOWIEKA ŹRÓDŁA ENERGII

Obecnie używanymi przez człowieka sposobami wytwarzania energii są źródła odnawialne i nieodnawialne. Do tych pierwszych zaliczamy energię słoneczną, biomasę, biogaz, energia geotermalna, wodna i wiatrowa. Źródłami nieodnawialnymi są m.in. węgiel kamienny czy brunatny, energia jądrowa, ropa naftowa i gaz ziemny. Warto zwrócić uwagę, iż źródła odnawialne są o wiele korzystniejsze dla środowiska, ponieważ wytwarzają mniej szkodliwych związków chemicznych do atmosfery. Te drugie zaś kiedyś się wyczerpią, wtedy będziemy musieli całkowicie „przesiąść się” na tzw. OZE.

Sposoby pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych to farmy wiatrowe, panele fotowoltaiczne, pozyskiwanie ciepła z wnętrza Ziemi i spalanie biopaliwa. Warte uwagi są również elektrownie wodne, przy których wykorzystywana jest energia kinetyczna przepływająca przez wodę.

Z kolei pozyskiwanie energii ze źródeł nieodnawialnych opiera się głównie na elektrociepłowniach spalających węgiel kamienny i brunatny, jest to sposób powszechny w naszym kraju. W rafineriach przerabiana jest ropa naftowa oraz transportowany specjalnymi rurociągami gaz ziemny. Do tych sposobów zalicza się także elektrownie jądrowe, gdzie energię uzyskujemy w wyniku rozszczepienia jąder atomowych, jednak gdy dojdzie do wybuchu reaktora skutki są tragiczne, szczególnie dla najbliższej okolicy.

 

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ NIEODNAWIALNYCH NA ŚRODOWISKO

Używanie źródeł nieodnawialnych wiąże się z pewnymi konsekwencjami dla środowiska przyrodniczego. Do atmosfery ulatniają się szkodliwe tlenki węgla, azotu oraz siarki, które przyczyniają się do powstawania kwaśnych deszczy. W zakwaszonych przez nie wodach giną wszelakie organizmy. W dużych miastach powstaje tzw. smog, czyli mgła przemysłowa. Skutkiem stosowania tych źródeł energii jest również zwiększenie efektu cieplarnianego, którego skutkiem są np. częstsze huragany. Rezultatem korzystania z wyżej wymienionych źródeł jest również coraz częściej omawiany problem globalnego ocieplenia. Ten proces napędzają wycinki drzew, spalanie węgla, gazu i inne czynności zależne od człowieka, ponieważ im więcej dwutlenku węgla trafia do atmosfery, tym wyższa temperatura.

 

SPOŁECZNE I ZDROWOTNE SKUTKI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA I ZMIAN KLIMATU

          Czym tak naprawdę są zanieczyszczenia powietrza? Otóż są to wszystkie gazy, ciecze i ciała stałe, które nie są jego naturalnymi składnikami lub maja wyższe stężenie niż naturalne. Zanieczyszczenia często nie są widoczne gołym okiem, ale odczuwamy jego skutki.

Zmiany klimatu są jednym z największych zagrożeń środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Obserwacje wskazują na wzrost globalnych średnich temperatur powietrza i oceanów, powszechne topnienie śniegu i lodu oraz podnoszenie się poziomu mórz. Bardzo możliwe, że ocieplenie można w większej części przypisać emisji gazów cieplarnianych związanej z działalnością człowieka.

Skutki zdrowotne zanieczyszczeń w przeciwieństwie do uprawiania sportu nie są pozytywne. Możemy nabawić się różnych chorób, zaczynając od kłopotów z oddychaniem do nowotworów. Nasz układ odpornościowy może znacząco się osłabić, narządy wewnętrzne mogą zostać uszkodzone, a problemy z absorpcją tlenu we krwi powodują wszelkiego rodzaju schorzenia układu nerwowego i krwionośnego.

 

Społeczne skutki tych zjawisk to starzenie się społeczeństwa spowodowane bezpłodnością, do której przyczynia się smog. Dodatkowo do tego przyczyniają się zgony spowodowane przez choroby wywoływane przez zanieczyszczenia. W Polsce z tego powodu umiera rocznie około aż 45 tysięcy osób!

 

WYCZERPYWANIE SIĘ SUROWCÓW, Z KTÓRYCH POZYSKIWANA JEST ENERGIA I CO Z TEGO WYNIKA

Od czasów rewolucji przemysłowej w XVIII wieku istnieje nierozerwalny związek między rozwojem gospodarczym a zużywaną energią. Rozwój gospodarczy pociąga za sobą wzrost popytu na surowce naturalne, skutkiem tego może dojść do wyczerpywania się zasobów nieodnawialnych źródeł energii (węgla kamiennego, brunatnego, ropy naftowej, gazu ziemnego). Mimo to jednak zużycie surowców rośnie, a ich cena będzie iść w górę w miarę z ich wyczerpaniem.  Wyczerpanie zasobów do produkcji energii: węgla, ropy i gazu najprawdopodobniej doprowadzi światową gospodarkę do największego kryzysu w dziejach.

 

ŹRÓDŁA WIEDZY

http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-polsce/konsekwencje-zmian-klimatu/

https://epodreczniki.pl/a/zanieczyszczenia-powietrza/D5txt358T

https://airly.org/pl/wplyw-zanieczyszczenia-powietrza-na-zdrowie-czlowieka/

https://aerisfuturo.pl/projekt/globalne-ocieplenie-i-efekt-cieplarniany/

https://enerad.pl/aktualnosci/nieodnawialne-zrodla-energii/

https://www.innogy.pl/pl/portal-o-energii-dla-domu/2020/energia-biomasy-jak-dziala-jakie-sa-jej-zrodla

https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/102094/polska-wsrod-najwiekszych-rynkow-fotowoltaicznych-w-unii-europejskiej

https://forumprzestrzeni.slaskie.pl/download/content/36

https://globeproject.pl/pl/zmiany-klimatu/czym-sa-zmiany-klimatu

https://www.eea.europa.eu/pl/themes/climate/about-climate-change

http://surowce.igo.org.pl/o-surowcach/

https://energiadirect.pl/poradniki/sposoby-wytwarzania-energii-elektrycznej

https://www.naukowiec.org/