Energia. Co tak naprawdę określamy tym terminem? Na pewno jest czymś, bez czego nie możemy normalnie żyć. Napędza wszystko co nas otacza, pozwala funkcjonować milionom ludzi na świecie. Nie wyobrażamy sobie bez niej świata jaki na co dzień widujemy. W takim razie, skąd się bierze? W jaki sposób działa i czy na pewno jest niezawodna?

Obecnie, mamy dwa źródła energii. Odnawialną i nieodnawialną. Odnawialna, to taka której źródła nigdy się nie wyczerpią, odnawiają się w krótkim czasie. Na odwrót jest z energią nieodnawialną. Ma ograniczone zasoby, które po pewnym czasie mogą się wyczerpać. Nieodnawialna posiada znacznie poważniejsze skutki niż odnawialna, choć przeważa na świecie jako główne źródło wytwarzania energii. Podczas jej zastosowania powstaje wiele substancji dodatkowych, które niekoniecznie dobrze wpływają na nas i nasze otoczenie.

Źródła energii odnawialnej są skuteczne i powszechnie dostępne. Coraz więcej osób się na nie decyduje jako przystępny sposób pozyskiwania energii używanej w gospodarstwach domowych. Wykorzystuje się do jej wytwarzania źródła pozyskiwane z przyrody, np. słońce, wiatr czy wodę. Zaliczamy też do niej ciepło emitowane przez ziemię, powietrze, wodę. Biomasa, biogaz, i biopłyny również do nich należą. Najpopularniejsze z nich to energia wiatrowa i słoneczna. Są one ogólnodostępne, wiele ludzi zakłada je w swoich miejscach zamieszkania. Coraz częściej możemy zobaczyć domy z zainstalowaną na dachach tak zwaną fotowoltaiką. To źródło energii na lepszy wpływ na środowisko niż energia nieodnawialna. Tej zasoby nigdy się nie skończą, jest korzystniejsza i bardziej wydajna.

Energia nieodnawialna jest pozyskiwana z paliw kopalnianych takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, torf czy uran. Źródła te są wyczerpalne, co znaczy, że na naszej planecie ich zasoby mogą się wkrótce skończyć. Do tej pory była najczęstszym sposobem pozyskiwania energii, jednak z powodu ciężkiej sytuacji środowiskowej ziemi, państwa zaczynają zastępować je źródłami odnawialnymi, a przynajmniej choć w pewnym stopniu zniwelować zanieczyszczenia, którymi efekt nieodnawialny grozi.

Jak wcześniej wspomniano, skutki korzystania głównie ze źródeł nieodnawialnych mogą być fatalne. Obecnie, najczęściej używamy węgla do wytwarzania energii, na co przekłada się również ilość jego zasobów, które coraz bardziej maleją. Samo jego wydobywanie przyczynia się do produkcji wielu odpadów, a praca przy jego wydobywaniu jest niebezpieczna dla życia górników i zdrowia. Palenie węgla uwalnia do atmosfery trujący związek chemiczny CO2. Jego obecność tam przyczynia się między innymi do opadów kwaśnego deszczu, zakwaszenia się jezior, rujnowania lasów oraz efektu cieplarnianego, który jest obecnie głównym tematem na ustach ekologów. Dwutlenek węgla to często występujący składnik w ciele człowieka jednak jest on głównie skutkiem wymiany gazowej i czynności życiowych organizmu, przez co jest prawie natychmiast usuwany. Jego nadmiar w organizmie może prowadzić do kwasicy oddechowej czy nawet obrzęku mózgu. Ropa naftowa jest obecnie równie ważna jak węgiel, choć wykorzystujemy ją do pozyskiwania energii ledwo od stu lat. W związku z jej zapotrzebowaniem, ropy może zabraknąć już za kilkadziesiąt lat. Jest wyjątkowo toksyczna jeśli wystąpi wyciek do środowiska, a ten może wystąpić na przykład przy jej transporcie. Może doprowadzić do skażenia wód, flory i fauny. Określamy to mianem katastrofy ekonomicznej.

Do rodzajów zanieczyszczeń powietrza zaliczamy: stałe (np. pyły), ciekłe (np. aerozole) i gazowe (np. tlenki węgla). Ich źródła mogą być naturalne (przez wybuchy, pożary, wyładowania atmosferyczne) lub antropogeniczne (np. motoryzacja). Do ich skutków należą dziura ozonowa, smog i również efekt cieplarniany. Żeby im zapobiec, powinniśmy w dużej mierze zniwelować dostawanie się tlenku węgla (IV) i metanu do atmosfery, zacząć używać energii z odnawialnych źródeł i ograniczyć motoryzację. Zanieczyszczenia powietrza mają tragiczne skutki dla człowieka jak i środowiska. Powodują stany zapalne, zapalenie płuc i oskrzeli, przewlekłe choroby takie jak astma. W ostateczności może prowadzić nawet do śmierci.

Liczba zasobów źródeł energii nieodnawialnej z roku na rok maleje. Z tego powodu na świecie może ich wkrótce zabraknąć. Jest na nie duży popyt, wywoływany na przykład dynamicznie rozwijającą się gospodarka państw. Ziemia jest coraz uboższa w naturalne kruszce, które są nam niezbędne nie tylko do wytwarzania energii. Żeby temu zaprzestać, powinniśmy zacząć korzystać głównie, a później całkowicie ze źródeł odnawialnych. Są znaczniej bardziej opłacalne niż nieodnawialne, na wskutek tego, że ich zasoby nigdy się nie skończą.

Na podstawie tych informacji, można wyciągnąć kilka wniosków. Nasza egzystencja na Ziemi jest dla niej niszcząca, a ekologia powinna być teraz na pierwszym miejscu. Źródła energii nieodnawialnej wkrótce się wyczerpią, z czego powinniśmy zacząć korzystać z energii odnawialnej. Dbajmy o naszą planetę, ponieważ mamy tylko jedną. Co się z nami stanie, jeśli ta nie przetrwa?