Najczęściej wymieniane odnawialne źródła energii to: energia słoneczna – może być wykorzystywana na dwa sposoby – do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, energia wiatrowa – wykorzystanie energii z wiatru bazuje na działaniu turbin wiatrowych, które przekształcają energię kinetyczną wiatru w energię elektryczną, energia wodna – opiera się na wykorzystaniu siły przepływającej wody. Poprzez systemy spiętrzeń, zapór, turbin i strumieni generuje się energię kinetyczną z ruchu wody i przekształca się ją w energię elektryczną, energia biomasy – do wytwarzania energii OZE mogą też służyć wszelkie substancje pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, które podlegają procesowi biodegradacji, energia geotermalna – geotermia, czyli energia z wnętrza ziemi, wykorzystująca ciepło wody i skał znajdujących się pod powierzchnią.
Efektywność energetyczna ma znaczenie na całej długości łańcucha dostaw energii – począwszy od etapu jej pozyskiwania, poprzez etap jej przekształcania i transportowania, a skończywszy na etapie jej przesyłania w celu ostatecznego wykorzystania. To nie tylko zmniejszenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych dzięki zmniejszeniu energii, ale także realne źródło oszczędności.
Jeśli chodzi o nasz kraj, to tutaj najbardziej pozytywną wiadomością są dane wskazujące na to, że moc odnawialnych źródeł energii w Polsce z każdym kolejnym rokiem nie tylko wzrasta, ale robi to w bardzo szybkim tempie (przyrost w 2019 roku był 9 razy większy niż w roku 2018). Na koniec ubiegłego roku instalacje OZE w Polsce miały łączną moc 9106 MW. W naszym kraju najwięcej energii odnawialnej generują instalacje bazujące na sile wiatru i biomasie. Co ciekawe, energia słoneczna znajduje się dopiero na 4 miejscu w rankingu wykorzystywanej mocy, jednak to właśnie fotowoltaiki dotyczy największy wzrost w ostatnim czasie. Według stanu na 1 sierpnia 2020 roku moc energii z promieniowania słonecznego wyniosła w Polsce 2261,347 MW, co oznacza wzrost rok do roku o ponad 150%. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii coraz częściej można zauważyć także na ulicach (w postaci lamp i ławek solarnych, reklam zasilanych turbinami wiatrowymi czy znaków drogowych i miejsc poboru opłat, do których energię dostarczają panele fotowoltaiczne).
Zwiększenie popularności energii ze słońca to przede wszystkim ułatwienia, które oferowane są tym, którzy zdecydują się zainwestować w fotowoltaikę. Wiele programów dofinansowań sprawia, że inwestycja szybciej się zwraca, a decyzja o instalacji paneli fotowoltaicznych jest znacznie łatwiejsza do podjęcia. W programie “Czyste Powietrze”realizowane przez WFOŚiGW przyznawane są bezzwrotne dotacje lub dotacje przeznaczone na spłatę części kredytu bankowego m.in. na zakup i montaż fotowoltaiki, pompy ciepła czy kolektorów słonecznych.
Feed-in-Tariffs czyli FiT to mechanizm obejmujący instalacje o mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 kW. System FIT polega na uzyskaniu przez wytwórcę uprawnienia do zawarcia ze sprzedawcą zobowiązanym umowy sprzedaży energii elektrycznej po stałej cenie, która stanowi 90% ceny referencyjnej. System net meteringu polega na tym, że osoba, która posiada system fotowoltaiczny, będzie mogła w cyklu rocznym rozliczyć nadwyżkę energii wprowadzonej do sieci z energią pobieraną z sieci. Podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, gdzie na liście tej znalazł się m.in. montaż instalacji fotowoltaicznej. Program priorytetowy Mój Prąd również wspiera segment mikroinstalacji fotowoltaicznych. Bank Ochrony Środowiska, Alior Bank oferują kredyt ratalny na sfinansowanie zakupu i montażu m.in. instalacji fotowoltaicznej.
https://www.pine.org.pl/wp-content/uploads/2019/11/3.-efektywnosc-energetyczna-i-odnawialne-zrodla-energii.pdf
http://cieplodlapragi.pl/efektywnosc-energetyczna/czym-jest
https://www.innogy.pl/pl/portal-o-energii-dla-domu/2020/odnawialne-zrodla-energii
https://www.gramwzielone.pl/trendy/25790/dofinansowanie-dla-osob-fizycznych-na-oze-oferta-wfosigw
https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7636,Systemy-FIT-i-FIP-nowe-formy-wsparcia-wytwarzania-energii-elektrycznej-z-odnawia.html
https://www.brewa.pl/strefa-wiedzy/co-to-jest-net-metering-i-jak-to-wyglada-w-praktyce.html
https://syntezaoze.pl/blog/taryfa-gwarantowana-oze/

Główna


https://www.ure.gov.pl/pl/oze/potencjal-krajowy-oze
https://www.bosbank.pl/klient-indywidualny/pozyczki-i-kredyty/ekokredyt-na-fotowoltaike

https://max-energy.pl/fotowoltaika/zasada-dzialania-instalacji-fotowoltaicznej/
http://patrolslonce.blogspot.com/2017/04/kto-to-jest-prosument.html
http://www.portalrsi.it.kielce.pl/pl/top/rodzaje_i_konfiguracje_systemow_

Fotowoltaiką nazywa się proces wytwarzania prądu z energii słonecznej za pośrednictwem przystosowanych do tego celu instalacji fotowoltaicznej.  Najważniejszą częścią instalacji fotowoltaicznej są panele zbudowane z krzemowych ogniw fotowoltaicznych. To właśnie w tych modułach energia słoneczna przetwarzana jest na energię elektryczną. Zjawisko to jest wynikiem zmiany właściwości elektrycznych półprzewodnika, jakim jest krzem, pod wpływem światła słonecznego. Promienie słońca są bowiem strumieniem fotonów, które „zderzając się” z elektronami znajdującymi się w ogniwie fotowoltaicznym, przekazują im swoją energię. W ten sposób inicjują reakcję fizyczną, której efektem jest powstanie prądu elektrycznego. Stanowiąca zasadniczy element ogniwa fotowoltaicznego płytka krzemowa zbudowana jest z warstwy typu n , skierowanej w stronę światła słonecznego; warstwy typu p , skierowanej ku dołowi; tzw. bariery potencjału, izolującej od siebie warstwy n i p. Domowe urządzenia nie mogą bezpośrednio skorzystać z wyprodukowanej energii, ponieważ w efekcie fotowoltaicznym powstaje  prąd stały. Dlatego instalacja fotowoltaiczna skonstruowana jest tak, by uzyskaną energię przekształcić w prąd zmienny o napięciu 230 V . Prąd stały z paneli fotowoltaicznych trafia do kluczowego elementu instalacji – falownika, który przekształca prąd stały w prąd zmienny, dostosowując go do parametrów sieci elektrycznej w danym budynku. Budowa instalacji fotowoltaicznej związana jest z jej typem. Wyróżnia się systemy on-grid – zintegrowane z zewnętrzną siecią energetyczną oraz systemy off-grid – nieprzyłączone do sieci energetycznej. Systemy fotowoltaiczne on-grid pozwalają na kierowanie nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci publicznej i korzystanie z niej w sytuacji, gdy instalacja użytkownika nie jest w stanie zaspokoić jego zapotrzebowania na prąd (np. w nocy lub w okresie zimowym). Podstawowymi elementami instalacji fotowoltaicznej są panele fotowoltaiczne, konstrukcja wsporcza, falownik (zwany też inwerterem), licznik dwukierunkowy lub/i akumulator. Ogniwa (moduły) fotowoltaiczne łączy się w panele, aby wytwarzały pożądaną ilość energii. Instalacji paneli fotowoltaicznych dokonuje się na dachu lub na dobrze nasłonecznionym gruncie. Ich liczbę określa się przede wszystkim pod kątem zapotrzebowania na prąd w danym obiekcie.  Panele fotowoltaiczne mocowane są na specjalnej konstrukcji wsporczej.
Podmiot (osoba fizyczna lub firma), który jest jednocześnie odbiorcą i producentem energii elektrycznej, nazywany jest prosumentem.
Istnieją czynniki sprzyjające wydajności systemu fotowoltaicznego. Są to: natężenie promieniowania słonecznego padającego na moduł (w pochmurne dni, podczas zimowych miesięcy lub pod wieczór ich wydajność jest znacznie mniejsza), kąt pod jakim promieniowanie pada – optymalne ustawienie to pochylenie paneli fotowoltaicznych 30-40 stopni na południe, sposób montażu instalacji – stosując te same komponenty najwyższy uzysk będą miały instalacje wolnostojące, które naturalnie będą schładzane przez swobodny przepływ powietrza, technologia wykorzystanych do produkcji paneli fotowoltaicznych – uzyskanie wysokiej wydajności głównie zależy od parametrów komponentów głównie paneli fotowoltaicznych i inwertera.
https://max-energy.pl/fotowoltaika/zasada-dzialania-instalacji-fotowoltaicznej/
http://patrolslonce.blogspot.com/2017/04/kto-to-jest-prosument.html
http://www.portalrsi.it.kielce.pl/pl/top/rodzaje_i_konfiguracje_systemow_