Jakub Ziemiacki 

Odnawialne źródła energii (OZE) –  to takie źródła energiiktórych wykorzystanie nie powoduje długotrwałego ich niedoboruponieważ  stosunkowo szybko odnawianeOdnawialne źródła energii to przede wszystkim energia słonecznaenergia wiatru i wodyenergia geotermalna oraz energia pozyskiwana z biomasy. Aktualnie w naszym kraju odnawialne źródła energii zaspokajają około 5% zapotrzebowania na energię ale według wytycznych Unii Europejskiej ma się to zmienić i do 2020 roku wskaźnik ten ma wynosić 20%. Światowe wykorzystanie energii odnawialnej jest nieco wyższe i 2017 roku wynosiło już ponad 10%. Najczęściej wykorzystywana jest energia wodnaktóra w opisywanym roku stanowiła 65,4% energii ze źródeł odnawialnych. Energia pozyskiwana z wiatru stanowiła 18,1%, energia pozyskiwana z promieni słonecznych 7,1%, z biopaliw 6% natomiast najrzadziej wykorzystywana była energia geotermalna. W Polsce przeważa energia pochodząca z wiatru oraz z biomasyOdnawialne źródła energii  alternatywą dla źródeł nieodnawialnychktórych zasoby odtwarzają się w bardzo wolnym tempie. Do źródeł nieodnawialnych należy na przykład węgielgaz ziemny czy ropa naftowaMimoże źródła te stanowią nadal podstawę produkcji energii na świecie, to przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiskaglobalnego ocieplenia oraz wyczerpywania zasobów Ziemi. 

źródła wikipedia.pl