Obecne sposoby wytwarzania energii przez człowieka. 

Człowiek wytwarza energię poprzez budowę elektrowni węglowych, wodnychwiatrowych, jądrowych, geotermalnych, słonecznych – Słońce wykorzystuje się do zasilania kalkulatorów, zegarków, kamer monitoringu, znaków drogowych. Energię słoneczną można przetwarzać na ciepło w kolektorach słonecznych oraz stosować do produkcji prądu elektrycznego za pomocą ogniw fotowoltaicznych, konstruowanych na bazie krzemu (konwersja fotowoltaiczna). Trzecim rozwiązaniem jest przemiana energii promieniowania słonecznego w energię chemiczną. Proces ten zachodzi w roślinach zielonych i nazywany jest fotosyntezą. 

Energię wytwarza się również z takich surowców energetycznych gaz ziemny oraz ropa naftowa -stosowana do produkcji benzyny, nafty, olejów, parafiny, smarów, asfaltów 
i różnych materiałów syntetycznych. 

Wpływ produkcji energii ze źródeł nieodnawialnych na środowisko przyrodnicze 

Eksploatacja źródeł ma niekorzystny wpływ na środowisko. Paliwa kopalne: węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf, uran, ropa naftowa i gaz ziemny-uważane są za najbardziej „brudne” rodzaje paliwW przypadku odkrywkowych kopalni węgla brunatnego niszczone są krajobrazy na ogromnych przestrzeniach. Podczas spalania węgla uwalniane są do atmosfery duże ilości tlenków węgla, siarki, azotu, rtęci i ołowiu, czyli substancji szkodliwych dla środowiska i człowieka. Spalanie węgla jest przyczyną powstawania smogu i kwaśnych deszczy. Uwalniany do atmosfery w trakcie spalania węgla dwutlenek węgla powoduje nasilenie efektu cieplarnianego i w konsekwencji ocieplenie klimatu. Podczas poszukiwania, wydobywania i transportu ropy naftowej zdarza się wyciek ropy do wody, która tworzy 3 mm powłokę, skaża wodę i środowisko wodne, uniemożliwia dotarcie promieni słonecznych i tlenu organizmom wodnym. Lepka ropa skleja pióra ptaków morskich oraz skrzela ryb i innych zwierząt wodnych. Na skażonym obszarze ropa uniemożliwia zwierzętom wodnym poruszanie, oddychanie i odżywianie się. Stosowanie ropy naftowej przetworzonej w paliwo w silnikach samochodowych doprowadziło do ciężkiego skażenia powietrza w wielu miastach.Spaliny z samochodów i innych urządzeń napędzanych ropą zawierają trujące gazy takie jak: tlenek węgla, niespalone węglowodory, tlenek azotu czy ołów. Niektóre z tych zanieczyszczeń wchodzą w reakcję ze światłem słonecznym, tworząc smog w dużych miastach. Kiedy tlenki azotu wymieszają się z drobinami wody w chmurach, spadają tzw. kwaśne deszcze. Zanieczyszczają one rzeki i jeziora oraz niszczą lasy. Z pozyskiwania energii z uranu są radioaktywne odpadySpalanipaliw kopalnych powoduje też efekt cieplarniany.  

Społeczne i zdrowotne skutki zanieczyszczeń powietrza i zmian klimatycznych (ich wpływ na ludzi) 

W rolnictwie zmiany klimatu wpływają na zbiory, gospodarkę hodowlaną i lokalizację produkcji. Ekstremalne zjawiska pogodowe oraz ich dotkliwość mogą spowodować wzrost ryzyka nieudanych zbiorówZanieczyszczenie powietrza -cząstki stałe pochodzące z elektrowni spalających węgiel podrażnia drogi oddechowe i płuca, co prowadzi do wzmożonych problemów z astmą, chronicznego zapalenia oskrzeli, niedrożności układu oddechowego, problemów z oddychaniem, a nawet przedwczesnych zgonów. Mogą być również przyczyną zaburzeń układu krążenia. Powodzie mogą przenosić zanieczyszczenia i chemikalia z obiektów przemysłowych, czyli doprowadzić do skażenia wody pitnej i gruntórolnych, a część z nich może trafić do naszego łańcucha pokarmowego. Pożary powodują zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym co prowadzi do chorób lub przedwczesnych zgonów. Wyższe temperatury, łagodniejsze zimy, bardziej deszczowe lata sprawiają, że poszerza się obszar na którym owady przenoszą choroby takie jak borelioza, malaria na nowe obszary, gdzie wcześniej klimat im nie sprzyjał. Smog, który powstaje na skutek wymieszania powietrza z zanieczyszczeniami i spalinami powoduje alergie, astmy, niewydolność oddechową, obniżenie odporności organizmu, choroby układu krwionośnego i serca, choroby nowotworowe. Zanieczyszczenie powietrza wpływa też na płodność u ludzi. 

 

Wyczerpywanie się surowców, z których pozyskiwana jest energia i co z tego wynika? Przypuszcza się że niektóre zasoby np. ropy naftowej mogą w ciągu kilkunastu lat się wyczerpać. Surowce te będą drożeć w miarę ich wyczerpywania się. Na skutek tego może zaburzyć się porządek ekonomiczny państw. Trzeba odpowiednio gospodarować surowcami 
i szukać technologii energooszczędnych. 

Źródła wiedzy wykorzystywane przy pisaniu referatu 

epodreczniki.pl, 

Wikipedia, 

prezi.com 

cire.pl 

yadda.icm.edu.pl 

energetyka.eu 

ekologia.pl 

elektroenergetyka.pl 

optimalenergy.pl 

eea.europa.eu 

Encyklopedia PWN 

Świat Wiedzy 

Pakiet edukacyjny BryzaWyczerpywanie się surowców energetycznych i ochrona środowiska 

Ekologia z ochroną środowiskaEwa Pyłka– Gutowska 

Ekologia- wybór przyszłościAnna Kalinowska