Energia odnawialna w życiu codziennym.

Obecne sposoby wytwarzania energii elektrycznej:

W dzisiejszych czasach wyróżnia się dwa rodzaje energii: energię ze źródeł odnawialnych, jak i energię ze źródeł nieodnawialnych.

Energia odnawialna pochodzi ze źródeł, głównie naturalnych (np. powietrze, woda). W produkcji prądu wykorzystywane są turbiny przystosowane do warunków tworzenia prądu. Istnieje także opcja wytwarzania energii za pośrednictwem reakcji fizycznych tj. panele słoneczne. Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów pod względem wytwarzania nowych elektrowni, których paliwem są źródła odnawialne. Do elektrowni z wykorzystaniem OZE zalicza się: elektrownie wiatrowe, wodne, atomowe.

Działanie elektrowni wiatrowej:

Powietrze napędza śmigła turbiny, która potem rozpędza i dzięki dynamo dochodzi do produkcji prądu, który następnie przepływa kablami z turbiny do magazynu.

Działanie elektrowni wodnej:

Budowana przy tamach. Spadająca woda napędza turbiny wodne, które następnie poprzez dynamo wytwarzają prąd.

Działanie elektrowni atomowej:

Cząsteczki radioaktywnych pierwiastków podgrzewają wodę, która pod ciśnieniem napędza turbiny, i jak w poprzednich rodzajach OZE, proces wygląda tak samo.

Elektrownie, w których paliwa są nieodnawialne, najczęściej bazują na węglu (kamiennym i brunatnym). Są także elektrownie wykorzystującę paliwa gazowe. Jedynym plusem wykorzystywania źródeł nieodnawialnych, które przechodzą przez proces spalania jest wykorzystywanie ciepła przy ogrzewaniu mieszkań za pośrednictwem elektrociepłowni.

Wpływ produkcji prądu ze źródeł nieodnawialnych i wpływ na środowisko przyrodnicze:

Energia nieodnawialna pomimo swoich plusów, ma także swoje minusy. Najczęściej mówimy o problemie smogowym, który jest jednym z najpoważniejszych problemów w Polsce.

Plusy:

Energetyka węglowa jest jedną z głównych gałęzi przemysłu w Polsce, tzn., że jeżeli pozbyliśmy się jej nagle, gospodarka strasznie by ucierpiała.

Ocieplanie domów w elektrociepłowniach.

Minusy:

Smog

Kwaśne opady

Zanieczyszczenie flory i fauny w pobliżu elektrowni

Skażenie wody ciężkimi minerałami.

Reasumując wyżej wymienione punkty energetyka nieodnawialna jest dobrą formą tworzenia prądu, jednakże niesie za sobą okropne skutki w postaci zanieczyszczenia środowiska.

Dla ludzi te związki chemiczne są niebezpieczne i mogą prowadzić do wielu schorzeń układu oddechowego, krążenia itd.

Przeciwko energetyce węglowej prowadzonych jest wiele akcji, które mają nie tylko zniwelować tą gałąź przemysłu, ale także uświadomić ludzi o niebezpieczeństwie wynikającym ze skutków produkcji energii nieodnawialnej.

Wyczerpywanie się surowców, których pozyskiwana jest energia i co z tego wynika:

Jednym z głównych problemów jest coraz większe zapotrzebowanie energetyczne. Wraz ze wzrostem gospodarstw domowych, nowych miejsc pracy itd. popyt prądu wzrasta. Podaż zapewniany przez elektrownie nie zawsze jest w stanie zapewnić pełnej dostawy energii, więc pobiera się energię pozostałą w magazynie, który jest jednym, wielkim powerbankiem.

Kolejnym przykładem jest fakt, że wiele kopalń kończy swoją działalność z powodu braku surowców w miejscu, albo z powodu braku pracowników.

Reasumując, skutki są z jednej strony pozytywne, w postaci pojawiania się elektrowni z OZE, ale z drugiej mamy bezrobocie, bo brakuje surowców, albo z powodu niskich zarobków, które miałyby motywować do dołączenia do górników.

Źródła:

rynekelektryczny.pl ziemianarozdrozu.pl

noizz.pl

Pracę wykonali:

Antoni Linard i Mikołaj Bagiński