Nieodnawialne źródła energii nie posiadają zdolności do odnawiania się w krótkim czasie. Okres ich powstania, to setki, tysiące, a nawet miliony lat. To przede wszystkim paliwa kopalne, tj. węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf, ropa naftowa, gaz ziemny oraz uran. Od wielu lat są podstawą dla wytwarzanej energii w przemyśle, transporcie, gospodarstwach oraz w naszych domach, gdyż dobrze znana jest technologia ich przetwarzania na energię przy stosunkowo niskich kosztach. Kopalnie, elektrownie i inne miejsca ich przetwarzania są miejscem pracy dla wielu osób.

Jednak konwencjonalne źródła kiedyś się skończą. Poza tym korzystanie z nich niesie ze sobą bardzo dużo szkód. Wydobycie tych surowców wiążę się z degradacją krajobrazu, a wytwarzanie z nich energii wiąże się z ich spalaniem (oprócz uranu), co powoduje zanieczyszczenie atmosfery gazami i pyłami. Elektrownie jądrowe przyczyniają się do powstawania radioaktywnych odpadów, które składowane są głęboko pod powierzchnią Ziemi. Awarie w elektrowniach atomowych powodują poważne skażenie środowiska na wiele lat. Wzrost cen nieodnawialnych źródeł energii przyczynia się do inflacji, a państwa posiadające ich złoża mają duży wpływ na gospodarkę światową.

Nieodnawialne źródła energii od lat służą nam w naszych domach, głównie do ogrzewania najczęściej wykorzystywany jest węgiel kamienny. Rzadziej stosowany jest węgiel brunatny, gdyż jest gorszy jakościowo. Jednak wybierany ze względu niską cenę. Coraz bardziej popularny staje się gaz ziemny. Ogrzewanie domu gazem nie wymaga naszej obsługi, a jego ceny nie są wygórowane.

Smog, to mgła pomieszana z dymem i spalinami, unosząca się głównie nad ulicami i domami miast. W jego skład wchodzi sadza, pył zawieszony, a także groźne dla ludzkiego zdrowia tlenki węgla, azotu oraz siarki.

Smog jest bardzo szkodliwy dla ludzi i zwierząt. To zanieczyszczenie bardzo źle wpływa na układ oddechowy i powoduje dolegliwości takie jak: duszności kaszel, drapanie w gardle, świszczący oddech, podrażnienie spojówek czy katar. W długofalowej perspektywie smog prowadzi do groźnych chorób takich jak: alergia, miażdżyca, zawały serca, astma, zapalenie płuc, nowotwory krtani i płuc, choroby układu nerwowego. Na smog powinny uważać kobiety w ciąży i starsze osoby. Z powodu zanieczyszczenia powietrza każdego roku umiera w Polsce ok. 46 tys.

Produkty spalania, głównie dwutlenek węgla powodują także zmiany klimatu, które mają wpływ na wszystkie części świata. Polarne czapy lodowe topnieją, a poziom mórz wzrasta. Fale upałów, susze i pożary lasów są coraz częstszym zjawiskiem w Europie Południowej i Środkowej, krajach basenu Morza Śródziemnego. W Europie Północnej klimat staje się coraz bardziej wilgotny, a zimą wzrasta ryzyko wystąpienia powodzi. Miasta, gdzie mieszka co czwarty Europejczyk, narażone są na fale upałów, powodzie i skutki podnoszenia się poziomu mórz. Często nie umieją one skutecznie sobie radzić z tym problemem.

Skutki zmian klimatu często najbardziej odczuwają ubogie kraje rozwijające się. Ich mieszkańcy są często w dużym stopniu zależni od środowiska naturalnego i dysponują mniejszymi środkami finansowymi.

Zmiany klimatu nie są obojętne dla zdrowia ludzi. W niektórych regionach odnotowuje się wzrost zgonów spowodowanych falami upałów, natomiast w innych – spadek zgonów z powodu zimna.

Możemy zaobserwować zmiany w występowaniu niektórych chorób przenoszonych przez wodę oraz wektory (organizmy przenoszące pasożyty lub drobnoustroje zakaźne).

Uszkodzenia mienia i infrastruktury oraz pogorszenie zdrowia ludzi wiążą się z wysokimi kosztami dla społeczeństwa i gospodarki.

Szczególnie dotknięte są sektory takie jak rolnictwo, leśnictwo, energetyka i turystyka, ponieważ są w dużym stopniu uzależnione od określonej temperatury i opadów atmosferycznych.

Zmiany klimatu postępują tak szybko, że wiele gatunków roślin i zwierząt nie jest w stanie się do nich przystosować. Wiele gatunków lądowych, słodkowodnych i morskich musiało przenieść się w nowe miejsce. Jeśli średnia temperatura na świecie w dalszym ciągu będzie rosnąć w sposób niekontrolowany, niektórym gatunkom roślin i zwierząt będzie grozić wyginięcie.

Problem zmian klimatycznych w 2018 r. zainteresował młodą szwedzką aktywistkę Gretę Thunberg, która stała się natchnieniem dla dzieci z całego świata w walce o zmniejszenie emisji dwutlenku węgla na świecie.

Mimo obserwowanych fali mrozów, 2021 r. najprawdopodobniej będzie należał do najcieplejszych w historii.

Rozwój gospodarczy i technologiczny skutkuje rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną i cieplną. Stopniowe wyczerpywanie się kopalnych surowców energetycznych i ich niekorzystny wpływ na stan środowiska naturalnego, powoduje zwrócenie uwagi na odnawialne źródła energii. Niekonwencjonalnym źródłem energii i jednocześnie alternatywą dla nieodnawialnych źródeł energii jest OZE.

W minionym roku w Polsce zmniejszyło się zarówno zużycie, jak i produkcja węgla. Wzrosły jego zapasy, które na koniec 2020r. wyniosły 15 mln ton.

Jednak w naszym kraju generacja z udziałem paliw kopalnych jest cztery razy większa, niż odnawialna (źródło: Ember).