1.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Efektywnością energetyczną nazywamy stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonywanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu.Wprowadzanie jej jest bardzo korzystne dla świata, ponieważ działania mające na celu zapewnienie efektywności energetycznej coraz częściej uznaje się nie tylko za środek zapewniający ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, ale też zwiększający bezpieczeństwo dostaw energii, bezpieczeństwa energetycznego oraz ograniczający wydatki na jej import oraz podnoszący innowacyjność gospodarki.Wprowadzać efektywność energetyczną może każdy,bez rezygnacji z komfortu życia możesz przyczyniać się do ochrony klimatu za pomocą prostych zmian.Oto kilka praktycznych kroków:

  1. Wymień oświetlenie na LEDowe. Żarówki te zużywają o około 80% mniej energii i mają znacznie dłuższy okres eksploatacji niż tradycyjne żarówki żarowe.
  2. Nie zastawiaj grzejników meblami ani nie zakrywaj zasłonkami. Pozwól aby powietrze miało swobodny obieg.
  3. Używaj lodówki dostosowanej do potrzeb. Używanie zbyt dużej to strata energii.

Odnawialne źródła energii OZE 

Są to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, oznacza to, że ich zasób odnawia się w krótkim czasie. W przeciwieństwie do tradycyjnych źródeł energii są one niewyczerpalne i przyjazne środowisku. Odnawialne źródła energii dzielą się na: Energię wodną (zwaną też hydroenergią) jest ona prawdopodobnie najstarszym i najczęściej wykorzystywanym przez człowieka źródłem energii odnawialnej, 

Energię wiatru, Energię słoneczną, Energię geotermalną (zwana inaczej, energią geotermiczną lub geotermią) oraz Biomasę. Stosuje się ją m.in w elektrowniach słonecznych i wiatrowych, panelach fotowoltaicznych, a także wiatrakach. Często słyszymy też o mikroinstalacji OZE jest to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.

Sytuacja Polski na tle innych krajów w aspekcie korzystania z OZE

Polski mix energetyczny, główne źródła energii odnawialnej w Polsce. Sytuacja w krajach sąsiedzkich, w Unii Europejskiej, w innych państwach świata.

W Polsce korzysta się również z odnawialnych źródeł energii. W naszym kraju wykorzystujemy energię czerpaną z wody (głównie prądu z rzek), elektrowni fotowoltaicznych, gdzie wykorzystuje się promieniowanie słoneczne. Korzystamy również z energii wiatrowej oraz biopaliw, czyli biomasy pochodzenia roślinnego. Mamy również dostęp do energii geotermalnej, w których wykorzystujemy energię cieplną Ziemi.

Udział energii odnawialnej w Polsce jest ciągle dosyć niski, głównym źródłem energii, z której korzystamy jest węgiel, ponieważ stanowi około 80%.

Według URE, energetyka odnawialna w 2016  w Polsce stanowiła tylko 7%, a w  2019 9%. Ostatnio w Polsce wzrasta zainteresowanie  fotowoltaiką, która należy do odnawialnych źródeł energii, jest to spowodowane dofinansowaniem, które sprawia, że montaż fotowoltaiki jest bardziej opłacalny. Panele fotowoltaiczne są zdrowsze dla środowiska niż źródła nieodnawialne, ponieważ czerpią energię w sposób naturalny, a w dodatku pozwalają nam zaoszczędzić. Polska w 2017 roku znajdowała się na 21 miejscu w Unii Europejskiej pod względem rozwoju OZE. Sąsiedzi Polski- Niemcy są krajem, w którym  OZE w 2020 roku przekroczył ponad 50%, co jest dosyć zadowalającym wynikiem.Unia Europejska stale wyznacza cele związane z OZE, których na ten moment energetyka w Polsce nie jest w stanie osiągnąć. Zmniejszenie udziału węgla w procesie wytwarzania prądu wymagałoby prawdziwej transformacji na rynku.

 Źródła:

-Google(wikipedia “ONZ”), Podręcznik do geografii dla klasy 8: Nowa Era

2.

Panele fotowoltaiczne (słoneczne) przetwarzają energię słoneczną w energię elektryczną. Są zbudowane z kilkudziesięciu ogniw PV; najpopularniejsze z nich, płaskie ogniwa, najczęściej zbudowane są z krzemu. Istnieją jeszcze ogniwa PV drugiej generacji – tzw. thin-film o małej grubości i dużej giętkości, które można wykorzystać na więcej sposobów niż poprzednie oraz ogniwa PV trzeciej generacji tworzone z innych, wydajnych tworzyw, których efektywność można wzbogacić lustrami i soczewkami, dzięki czemu pozwalają przechwycić więcej energii słonecznej niż i tak bardzo efektywne PV pierwszej generacji. 

W produkcji ogniw i paneli fotowoltaicznych głównym składnikiem jest krzem krystaliczny. Płytki krzemu należy oczyścić, a następnie poddać teksturowaniu, by zwiększyć ich powierzchnię. Dzięki dyfuzji i podgrzaniu fosforu (w gazowym stanie skupienia) powstaje złącze p-n. Dzięki tzw. powłoce antyrefleksyjnej (azotek krzemu) poprawia się efektywność ogniwa. Na ogniwo nanosi się metalową siatkę, zbierającą ładunki elektryczne. 

Efekt fotowoltaiczny – dzięki niemu od paneli fot. do gniazdek może popłynąć prąd. Polega ono na powstaniu różnicy potencjałów: część fotonów – najmniejsza porcja fali elektromagnetycznej – jest absorbowane przez elektrony walencyjne, każdy foton wytwarza dziurę oraz elektron – parę nośników. Nośniki pojawiają się w każdej części ogniwa. Dzięki działaniu pola elektrycznego złącza elektrony z półprzewodnika p i dziury z n są rozdzielane. 

W połączeniach ogniw PV, tj. ich obszarach przejściowych występuje pole elektryczne, obszar zubożony (warstwa zaporowa/ładunek przestrzenny) oraz zjonizowane ładunki atomów. Połączenia te nazywamy półprzewodnikowymi złączami typu n-p i pełnią one bardzo ważną rolę w budowie ogniw. 

Na wydajność paneli fotowoltaicznych wpływa kilka czynników. Wytwarzanie energii przez systemy fotowoltaiczne trwa przez cały dzień. Ilość wytwarzanej przez instalację PV energii elektrycznej zależy od takich czynników jak: -Lokalizacja. Z pewnością główną przyczyną wydajności paneli fotowoltaicznych jest ilości energii promieniowania słonecznego, która zostaje zamieniona w energię elektryczną. Nasłonecznienie jest podstawową wielkością charakteryzującą promieniowanie słoneczne, dlatego też jego poziom ma istotny wpływ na wydajność ogniw. Kolejnym czynnikiem, który ma istotny wpływ na działanie systemu jest temperatura. Panele pv pracują w zakresie -40°C do 85°C, co pozwala uniknąć awarii zarówno w zimnym jak i gorącym klimacie. Jednak w zależności od temperatury otoczenia ich sprawność będzie się różnić. Wysokie temperatury panujące na zewnątrz mają bezpośredni wpływ na temperaturę samych paneli pv. Pod wpływem intensywnego światła słonecznego i wysokiej temperatury otoczenia krzem nagrzewa się, co skutkuje spadkiem napięcia na modułach, tym samym ilości generowanej mocy. Niskie temperatury natomiast mają na nie zupełnie inny wpływ.Skutkiem jest większa sprawność przy niskich temperaturach otoczenia. Latem panele fotowoltaiczne dają więcej prądu, ponieważ mają do dyspozycji większą ilość światła, ale zimą lepiej wykorzystują mniejszą ilość światła, ze względu na niższą temperaturę. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym ich pracy jest obecność wiatru. Zarówno w okresie letnim, jak i zimowym jest on pozytywny, ponieważ dodatkowo schładza moduły krzemowe i wpływa na ich wysoką sprawność. 

źródła:

-www.fotowoltaika.edu.pl

-epodreczniki.pl

-wikipedia