WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ NIEODNAWIALNYCH NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE (M. IN. SMOG I ZMIANY KLIMATU) 

Powietrze jest zanieczyszczane przez smog. Smog składa się z tlenków siarki oraz tlenków azotu.  

Energia w obecnym czasie jest bardzo potrzebna człowiekowi do codziennego funkcjonowania. W Polsce uzyskuje się ją głównie dzięki wydobywaniu węgla. Przy produkcji energii w ten sposób powietrze jest mocno zanieczyszczane. Właśnie przez produkcję energii, w taki sposób powstaje smog. Głownie przez to środowisko jest tak mocno zanieczyszczone lecz nie tylko. Jedna z innych przyczyny zanieczyszczenia środowiska to: przemieszczanie, się autami po mieście wsiach czy świecie. Da się zauważyć że na wsi, w górach i parkach powietrze jest dużo mniej zanieczyszczone. Dużo bardziej zanieczyszczone powietrze jest w miastach i przy fabrykach przemysłowych, czyli w miejscu wydobywania energii.  

Wydobywanie energii w sposób, który obecnie praktykujemy nie wpływa pozytywnie na środowisko. 

Skutkami wdychania smogu są: 

  • choroby układu oddechowego 
  • choroby układu krwionośnego (głównie choroby serca)
  • choroby układu nerwowego np. udar mózgu, Alzheimer lub demencja. 

Smog jest także nie bezpieczny dla środowiska przyrodniczego chorują przez niego zwierzęta mieszkające blisko miasta lub usychają rośliny które nie mają dwutlenku węgla do fotosyntezy tylko smog. 

WYCZERPYWANIE SIĘ SUROWCÓW, Z KTÓRYCH POZYSKIWANA JEST ENERGIA I CO Z TEGO WYNIKA 

Węgiel wystarczy na ok 158 lat.  

W ostatnich latach zaczęto zauważać groźby wyczerpania zasobów minerałów kopalnianych. Węglem się nie martwiono, ponieważ szacowano, że jego zasoby wystarczą na kilkaset lat. Na przestrzeni lat zmieniała się żywotność tego surowca. Jednym z powodów szybkiego zaniku jest fakt, że węgiel jest jednym z najbardziej dostępnych surowców mineralnych.  

Obecnie udokumentowane zasoby ropy naftowej przy oszczędnym gospodarowaniu nimi wystarczą na około 35-40 lat do odkrycia powinno być jeszcze około 106 mld ton ropy naftowej w latach 1996-2005 widoczny jest już jej pewien spadek.  

Gaz ziemny (szacowało się, że jego zasoby wystarczą na 63 lat) W sumie na świecie udokumentowane zasoby gazu ziemnego wynosiły na rok 2005 176 462 mld nr, co w przeliczeniu na wartość energetyczną ropy naftowej odpowiada 158 815 mld. Na Bliskim Wschodzie znajduje się obecnie 60,7% udokumentowanych zasobów (rezerw) ropy naftowej i 40,8% zasobów gazu ziemnego. W dalszym ciągu jest duże prawdopodobieństwo na odnalezienie nowych złoży.  

OBECNE SPOSOBY WYTWARZANIA ENERII PRZEZ CZŁOWIEKA 

Celem Unii europejskiej było, aby do 2020 roku 20% energii pochodziła ze źródeł odnawialnych (cel podzielono między kraje Unii; w tym Polskę). Dzięki temu poszczególne kraje zaczęły wspierać energetykę odnawialną. Rozwój energetyki niesie ze sobą wiele korzyści m.in.: gospodarczych, środowiskowych. Obecne sposoby wytwarzania energii:

  • Elektrownie węglowe 
  • Kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego 
  • Eksploatacja węgla kamiennego 
  • Elektrownie atomowe 
  • Elektrownie na gaz ziemny 
  • Elektrownia na olej opałowy 
  • Elektrownie biomasy 

Wszystkie z wymienionych sposobów wytwarzania energii mają wady. Spalanie węgla w energetyce powoduje powstawanie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz wytwarzanie dużej ilości stałych produktów ubocznych. Technologie spalania są wciąż doskonalone. 

UE zachęca, żeby ubytki potrzebnej energii, którą dotychczas produkuje się z węgla, zastępować energią uzyskiwaną ze źródeł odnawialnych (Eko energią), czyli wiatrową, wodną, z biomasy, geotermalną i inną.

SPOŁECZNE I ZDROWOTNE SKUTKI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH 

Smog to chmura dymu pomieszanego z powietrzem. Jest to zanieczyszczenie powietrza, które jest odpadem ze np.: spalania śmieci w domach, dymów z wielkich fabryk oraz przede wszystkim elektrowni które spalają węgiel. Smog składa się z azotu siarki i z tlenków węgla. Skutkiem wdychania dużej ilości smogu jest np.: skrócenie długości i jakości życia, zwiększone ryzyko zapadalności na choroby układu oddechowego, zwiększone ryzyko zapadalności na choroby układu krążenia, zwiększone ryzyko zapadalności na choroby układu nerwowego, zwiększone ryzyko takich chorób jak nowotwór, zwiększone ryzyko patologii ciąży.

Nie jest tajemnicą, że co jesień zaczyna się problem smogu. Wzrasta przez całą zimę aż do wiosny. Największy smog zaczyna się już w październiku i trwa zazwyczaj aż do końca maja. Dodatkowo notuje się, że najbardziej zanieczyszczone powietrze mamy wieczorami. Ale dlaczego akurat wtedy? Stężenia pyłów są sterowane głównie meteorologią, czyli jeśli za naszymi oknami panuje zimna temperatura, powoduje to silniejszą emisję zanieczyszczeń. 

Zanieczyszczenia powietrza stają się przyczyną innego, groźnego dla ludzi zjawiska – smogu, który powstaje przy niekorzystnych, naturalnych zjawiskach atmosferycznych, takich jak: brak wiatru, mgła, odpowiednia, tego zjawiska temperatura. Smog jest więc wynikiem emisji zanieczyszczeń powietrza, powodowanych działalnością człowieka oraz wystąpieniem wyżej wymienionych warunków.