Przygotujcie prezentacji PowerPoint, w której przedstawicie informacje ze wszystkich dotychczasowych zadań. Wykorzystacie ją promując OZE i fotowoltaikę wśród uczniów, mieszkańców Waszej miejscowości oraz w sieci.

Przekażcie na slajdach wszystko to, co zrobiliście w konkursie:

  • opiszcie konkurs i przedstawcie swój zespół;
  • opowiedzcie jakie są skutki spalania paliw kopalnych dla środowiska i dla naszego zdrowia;
  • wytłumaczcie czym jest OZE;
  • wytłumaczcie czym jest fotowoltaika. Powiedzcie jakie są technologie, czym się różnią, jakie są elementy instalacji;
  • pokażcie wyniki wszystkich swoich obliczeń: opiszcie badane domy i budynek szkoły, pokażcie ile energii zużywają (możecie zrobić wykres kołowy z podziałem budynków na poszczególne pomieszczenia), przedstawcie emisję CO2 i sposób kompensacji;
  • zaprezentujcie swoje projekty instalacji fotowoltaicznych;
  • przedstawcie sposoby oszczędzania energii w domu i w szkole, opowiedzcie o możliwościach uzyskania dofinansowania na własną mikroinstalację.

Pamiętajcie, że na samych slajdach nie powinno być zbyt duże ilości tekstu. Umieśćcie tam ilustracje, wykresy, dane liczbowe itd. Maksymalna długość prezentacji to 20 slajdów.

Przygotujcie akcję promującą OZE, oszczędzanie energii i fotowoltaikę. Stwórzcie plakaty i banery, przygotujcie ulotki. Puśćcie wodze wyobraźni i zaskoczcie nas swoimi pomysłami. Konkursy, quizy, artykuły – form promocji jest naprawdę wiele. Wykorzystajcie wiedzę zdobytą w poprzednich zadaniach. Możecie przygotować listę stron internetowych dzięki którym ludzie, niezależnie od wieku zdobędą wiedzę podobną do Waszej. Przygotujcie plan akcji promocyjnej biorąc pod uwagę różne warianty.:

  • zakładający utrzymanie się zdalnej formy prowadzenia zajęć w szkołach i ograniczenia organizacji apeli, konferencji i spotkań z lokalną społecznością;
  • zakładający powrót do tradycyjnej formy funkcjonowania szkół, pozwalający na organizację apeli, konferencji i spotkań z lokalną społecznością.

Niech każdy z nich będzie przygotowany w taki sposób, aby mógł zostać sprawnie wcielony w życie. W przypadku ewentualnej realizacji drugiego planu dobrym pomysłem będzie wykorzystanie również pomysłów z pierwszego, tak aby akcja promocyjna miała jak największy zasięg.

Zaprezentujcie założenia konkursu i przedstawcie swój zespół. Streśćcie swoje referaty na temat zanieczyszczeń powietrza, energii odnawialnej i fotowoltaiki. Przedstawcie obliczenia i projekty instalacji, które wykonaliście dla domów. Koniecznie też postarajcie się zachęcić rodzinę i kolegów do pomocy przy realizacji promocji, na pewno Wam się przyda. Skontaktujcie się z lokalnymi mediami, być może napiszą o Was artykuł lub nagrają audycję. Wykorzystajcie Internet – napiszcie o konferencji na stronie szkoły, gminy, w lokalnych portalach informacyjnych, w mediach społecznościowych. Odpowiednio wcześnie zaproście do udziału w akcji informacyjnej gości specjalnych i ekspertów. Dzięki temu będziecie mogli promować wydarzenie wykorzystując ich nazwiska.