W tym i zadaniu ponownie zastosujecie w praktyce zdobytą wcześniej wiedzę. Tym razem sprawdzicie jaki jest wpływ na środowisko budynku Waszej szkoły.

Zbadacie zużycie energii przez budynek szkoły. Obliczenie całkowitego zapotrzebowania energetycznego budynku polega na zsumowaniu zapotrzebowania wszystkich urządzeń elektrycznych w nim pracujących. Najlepiej zrobić to, określając oddzielnie zużycie każdego pomieszczenia, a następnie je sumując. Wykorzystajcie do tego nasz Kalkulator: Zużycie energii elektrycznej dla szkoły. Poniżej zamieszczamy krótką instrukcję jego obsługi:

 • wejdź w zakładkę Kalkulatory i wybierz Zużycie energii elektrycznej dla szkoły na stronie głównej;
 • po lewej stronie pojawi się lista pomieszczeń;
 • wybierz jedno z pomieszczeń, klikając na jego nazwę na liście;
 • pojawi się tabela z listą urządzeń elektrycznych często obecnych w pomieszczeniach tego typu (np. w klasie będą to: tablica multimedialna, różne rodzaje oświetlenia, telewizor itd.);
 • sprawdź, jakie urządzenia znajdują się w badanym przez Ciebie pomieszczeniu i wprowadź do tabeli informacje o nich;
 • podaj: liczbę urządzeń, ich moc (znajdziesz ją na tabliczce znamionowej lub w instrukcji. Jeśli nie znajdziesz tej informacji, użyj średniej wartości podanej przez nas) i czas dobowego wykorzystywania urządzenia (jeżeli urządzenie nie jest wykorzystywane codziennie, a np. raz w tygodniu przez godzinę, podziel 60 min. przez 7 dni i wpisz tę wartość);
 • po podaniu mocy urządzenia i czasu jego wykorzystywania kalkulator obliczy dobowe, miesięczne i roczne zużycie energii dla tego urządzenia podane w kilowatogodzinach (kWh). Poza tym, kalkulator wyliczy dobowe, miesięczne i roczne zużycie energii dla całego pomieszczenia, sumując zużycie wszystkich urządzeń;
 • powtórz te same czynności dla wszystkich pozostałych pomieszczeń;
 • pełną tabelę wszystkich pomieszczeń i urządzeń zapiszcie w formie PDF;

UWAGA: Pamiętajcie, że liczycie tylko zużycie energii elektrycznej, nie uwzględniajcie energii potrzebnej do ogrzania budynku przez kocioł (węglowy, gazowy czy olejowy).

Teraz już wiecie ile energii zużywają badane przez Was budynki. Po obliczeniu zużycia energii przez poszczególne pomieszczenia, przygotujcie wykres kołowy, na którym przedstawicie otrzymane wyniki np. w procentach. Zaznaczcie pomieszczenia, które zużywają najwięcej energii.

Zaproponujcie też sposoby oszczędzania energii w Waszej szkole. Pomyślcie sami jak to zrobić, możecie też poszukać różnych sposobów w Internecie.

Kolejne zadania to:

 • analiza z jaką emisją CO2 wiąże się takie zużycie;
 • uzyskanie wiedzy jak można tę emisję skompensować, czyli ile drzew potrzeba zasadzić, żeby pochłaniały dwutlenek węgla emitowany przez elektrownię podczas produkcji prądu budynku szkoły – dla potrzeb ćwiczenia zakładamy, że zasilany jest prądem z elektrowni węglowej. Nawet jeśli w rzeczywistości znajduje się w pobliżu elektrowni wodnej czy farmy wiatrowej;
 • wyliczenie mocy instalacji, która pokryłaby w 100% zapotrzebowanie energetyczne Waszego budynku. Oprócz samego zużycia energii należy też wziąć pod uwagę warunki geograficzne, czyli średnie roczne nasłonecznienie w Waszym regionie, a także charakterystykę budynku, czyli kąt nachylenia i azymut dachu. Żeby to zrobić musicie podać:
  • nasłonecznienie w danym miejscu, które odczytacie z mapy nasłonecznienia Polski;
  • współczynnik korekcyjny, który odczytacie z tabeli. Żeby to zrobić, musicie znać kąt nachylenia dachu, na którym będą panele oraz jego azymut (czyli kąt odchylenia od południa. Jeżeli dach skierowany jest wprost na południe, azymut wynosi 0, jeżeli na wschód lub zachód, wynosi 90, jeżeli na południowy zachód 45 itd.);
 • zapoznanie się z liczbą paneli fotowoltaicznych potrzebnych do zapewnienia takiej mocy. Moc paneli jest różna w zależności od ich jakości i technologii, ale dla potrzeb ćwiczenia przyjmujemy uśrednione 250 W (0,25 kW);
 • obliczenie wydajności projektowanej instalacji fotowoltaicznej i oszacowanie oszczędności, które zostaną wygenerowane w wyniku zainstalowania systemu fotowoltaicznego;
 • wyliczenie szacunkowego kosztu instalacji fotowoltaicznej przy założeniu określonej wartości 1 W takiej instalacji;
 • obliczenie wartości energii elektrycznej produkowanej w systemie fotowoltaicznym.

Służy do tego kolejny kalkulator: Emisja i kompensacja CO2 oraz ekonomia rozwiązań fotowoltaicznych. Wystarczy, że w odpowiednie pole – Masa spalonego paliwa – wpiszecie wartości uzyskane podczas obliczania zapotrzebowania energetycznego budynku. Kalkulator wyliczy ile węgla trzeba spalić, żeby wytworzyć zakładaną ilość energii i ile CO2 – Emisja CO2 – w związku z tym zostanie wyemitowane do atmosfery. Następnie wartość przeliczy na liczbę drzew potrzebnych do pełnej kompensacji emisji – Kompensacja CO2.

Pamiętajcie, że ilość CO2 pochłanianego przez drzewo jest uśredniona – w rzeczywistości zależy od wielu czynników, przede wszystkim gatunku i wieku drzewa. Druga rzecz, o której należy pamiętać – w kalkulatorze podane jest ile drzew pochłonie roczną emisję budynku w ciągu ich całego życia. Oznacza to, że jeśli Wasz wynik to przykładowo 20 drzew, to mieszkańcy domu musieliby co roku sadzić 20 roślin, żeby skompensować swoją emisję CO2.

W kolejnym kroku – Dobór systemu fotowoltaicznego – dowiecie się jaka moc systemu fotowoltaicznego potrzebna jest do pokrycia wcześniej wyliczonego, całkowitego zapotrzebowania badanego budynku szkoły na energię elektryczną. Później, w części – Liczba modułów systemu PV – po podzieleniu mocy całego systemu przez moc pojedynczego modułu fotowoltaicznego uzyskacie liczbę modułów odpowiednią dla budynku.

Do oszacowania oszczędności, ceny instalacji oraz wartości wyprodukowanej energii uzyskacie kolejno w częściach: Wydajność systemu fotowoltaicznego; Koszt instalacji fotowoltaicznej; Wartość prądu wyprodukowanego we własnej instalacji fotowoltaicznej.