Sprawdźcie wpływ na środowisko jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Zaproście do współpracy właścicieli trzech domów jednorodzinnych. Mogą to być Wasi sąsiedzi, rodzice czy nauczyciele. Wybierzcie różnorodne domy. Zwróćcie uwagę na liczbę mieszkańców, wiek domu czy pochyłość dachu.

Obliczcie zużycie energii. Zróbcie to przez dodanie zapotrzebowania wszystkich urządzeń elektrycznych, które w nim pracują. Określcie oddzielnie zużycie każdego pomieszczenia, a następnie je zsumujcie. Wykorzystajcie do tego nasz kalkulator: zużycie energii elektrycznej dla domu.

Pamiętajcie, że liczycie tylko zużycie energii elektrycznej. Nie bierzcie pod uwagę energii, która jest potrzebna do ogrzania domu przez np. kocioł węglowy. Wyjątkiem są domy z ogrzewaniem elektrycznym!

Dowiedzcie się z jaką emisją CO2wiąże się takie zużycie i jaka liczba drzew jest potrzebna, żeby pochłonąć ten dwutlenek węgla (na potrzeby obliczeń przyjmujemy, że wybrane przez Was budynki zasilane są prądem z elektrowni węglowej).

Pomoże wam w tym kalkulator: Emisja i kompensacja CO2 oraz ekonomia rozwiązań fotowoltaicznych. Wpiszcie w odpowiednie pole – Masa spalonego paliwa –  wynik z obliczenia zapotrzebowania energetycznego budynku. Kalkulator wyliczy ile węgla musi zostać spalone, żeby wytworzyć zakładaną ilość energii i ile CO2Emisja CO2 – w związku z tym zostanie wyemitowane do atmosfery. Następnie przeliczy ją na liczbę drzew, które są potrzebne do pełnej kompensacji emisji – Kompensacja CO2.

Pamiętajcie, że ilość CO2, którą pochłania drzewa jest uśredniona. W rzeczywistości zależy od wielu czynników, przede wszystkim gatunku i wieku drzewa. Druga rzecz, o której należy pamiętać – kalkulator podaje ile drzew pochłonie roczną emisję budynku w ciągu ich całego życia. Oznacza to, że jeśli Wasz wynik to np. 20 drzew, to mieszkańcy domu musieliby co roku sadzić 20 drzewek, żeby skompensować swoją emisję CO2.

W kolejnym kroku – Dobór systemu fotowoltaicznego – dowiecie się jaka moc systemu fotowoltaicznego jest potrzebna do pokrycia  zapotrzebowania badanego domu. Będziecie do tego potrzebować nasłonecznienia w danym miejscu, które odczytacie z mapy nasłonecznienia Polski. Przydadzą się również dane dotyczące dachu – kąt nachylenia i azymut czyli kąt odchylenia od południa. Jeśli Wasz dach skierowany jest wprost na południe, azymut wynosi 0. W przypadku wschodu lub zachodu, wynosi 90. Jeśli Wasz dach jest skierowany na południowy zachód, azymut to 45 stopni itp. W części – Liczba modułów systemu PV – podzielcie moc całego systemu przez moc pojedynczego modułu fotowoltaicznego.  Uzyskacie liczbę modułów, która jest odpowiednia dla budynku. Moc paneli jest różna w zależności od ich jakości i technologii, ale dla potrzeb ćwiczenia przyjmujemy 250 W (0,25 kW).

Dalsze obliczenia przeprowadźcie kolejno w częściach: wydajność systemu fotowoltaicznego, koszt instalacji fotowoltaicznej, wartość prądu wyprodukowanego we własnej instalacji fotowoltaicznej.