Poznajcie odnawialne źródła energii. Poszukajcie informacji czym są i jak się dzielą. Czy różnią się od nieodnawialnych źródeł energii? Czym są mikroinstalacje? Zastanówcie się jak wygląda sytuacja Polski na tle innych krajów w aspekcie korzystania z OZE. Jaki jest polski miks energetyczny? Jakie są główne źródła energii odnawialnej w Polsce? Jak wygląda sytuacja w krajach sąsiedzkich, w Unii Europejskiej, w innych państwach świata? Sprawdźcie z jakich dofinansowań na mikroinstalacje OZE może skorzystać każdy z nas. Przyjrzyjcie się efektywności energetycznej. Czym jest i jakie są z niej korzyści?

Zdobytą wiedzę przedstawcie na prezentacji multimedialną (maks. 25 slajdów). Możecie skorzystać z dowolnego programu.

Uwaga! Tylko uczennice i uczniowie mogą tworzyć raporty i uzupełniać treści. Z kolei tylko opiekun/opiekunka zespołu może przesłać raport do oceny.