Skoro już dowiedzieliście się, jakie są skutki produkcji energii ze spalania surowców kopalnych, pora dowiedzieć się jakie są alternatywy. Do najważniejszych należą odnawialne źródła energii (OZE) oraz efektywność energetyczna. Napiszcie więc drugi referat, tym razem zajmując się następującymi tematami:

 • odnawialne źródła energii (OZE) – czym są i czym różnią się od tradycyjnych źródeł energii, jakie są ich rodzaje, jakie technologie się stosuje, czym są mikroinstalacje OZE.
 • opiszcie czym jest efektywność energetyczna, jak wprowadzić ją w życie i jakie korzyści przynosi.
 • jak wygląda sytuacja Polski na tle innych krajów w aspekcie korzystania z OZE. Jaki jest polski mix energetyczny? Jakie są główne źródła energii odnawialnej w Polsce? Jak wygląda sytuacja w krajach sąsiedzkich, w Unii Europejskiej, w innych państwach świata?
 • opiszcie jakie są możliwości wsparcia finansowania mikroinstalacji OZE dla indywidualnych odbiorców w Polsce – program „Czyste Powietrze”, taryfy FIT, środki publiczne (programy gminne, WFOŚiGW), komercyjne oferty bankowe.

Jednym z przykładów technologii OZE są ogniwa fotowoltaiczne. Jest to jedna z najprężniej rozwijających się technologii i już teraz jest łatwo dostępna dla indywidualnych użytkowników. W naszym projekcie będziecie mieć szansę zapoznać się z fotowoltaiką w szerszym zakresie niż innymi technologiami OZE.

W kolejnym – trzecim referacie wytłumaczcie więc czym jest efekt fotowoltaiczny. Opiszcie:

 • jak jest wykorzystywany przy przetwarzaniu energii słonecznej na prąd elektryczny.
 • czym jest ogniwo fotowoltaiczne?
 • jak zbudowany jest panel fotowoltaiczny i jakie są inne elementy mikroinstalacji PV?
 • poszukajcie też informacji o tym, jakie czynniki i w jaki sposób wpływają na efektywność działania instalacji PV. W którą stronę świata powinna być skierowana taka instalacja, czy lepiej działa latem czy zimą, jakie są różnice w różnych częściach świata, zależnie od stref klimatycznych. Czynników tych jest naprawdę wiele.

Na koniec zostaje najbardziej praktyczna część. Dowiedzcie się:

 • kim jest prosument?
 • sprawdźcie, jak korzystanie z domowej mikroinstalacji wygląda od strony finansowej.
 • ile kosztuje średniej wielkości instalacja, kiedy się zwraca, czy może pokryć 100% zapotrzebowania na energię?
 • różne instytucje polskie i unijne, a czasem także samorządy, dążą do zwiększenia udziału fotowoltaiki w produkcji energii. W tym celu starają się wspierać finansowo osoby, które chciałyby założyć taką instalację na swoim domu. Poszukajcie różnych źródeł wsparcia finansowego oferowanego dla indywidualnych odbiorców. Poczytajcie o programie „Czyste Powietrze”, zajrzyjcie na strony Narodowego, a także Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska. Może też Wasza gmina oferuje jakieś wsparcie?

Uwaga! Tylko uczennice i uczniowie mogą tworzyć raporty i uzupełniać treści. Z kolei tylko opiekun/opiekunka zespołu może przesłać raport do oceny.