Opracowanie wyników badań świadomości , postaw i zachowań ekologicznych Polaków