1. Odnawialne źródła energii (OZE) – są to takie alternatywne źródła energii, których wykorzystanie nie powoduje długotrwałego ich niedoboru, ponieważ są stosunkowo szybko odnawiane, co jest ich plusem, do tego nie zanieczyszczają środowiska tak znacznie jak tradycyjne źródła pozyskiwania energii. Rodzaje odnawialnych źródeł energii;

1) energia wodna, nazywana hydroenergetyką Turbiny wodne przekształcają ją w energię mechaniczną, następnie hydrogeneratory zmieniają ją w energię elektryczną

2) energia słoneczna, Jest przetwarzana przy pomocy kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych.

3) energia wiatru, inaczej energia kinetyczna, Jest wykorzystywana przy pomocy turbin wiatrowych zmieniających ją w energię elektryczną.

4) biomasa, stanowią ją produkty, odpady czy pozostałości po produkcji leśnej i rolnej, które ulegają biodegradacji.

5) Mikroinstalacja to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.

Polska ma bardzo duże odnawialne zasoby energii (OZE). Składa się na to bilans energii ze źródeł geotermicznych (gorąca woda, gorące skały), energii słonecznej, energii wiatrowej, energii wodnej oraz energii biomasy (biogaz, biopaliwa). W dzisiejszych czasach coraz więcej uwagi poświęca się promowaniu zdrowego trybu życia, poszanowania środowiska naturalnego oraz racjonalnego wykorzystania sprzętów i urządzeń codziennego użytku. W związku z tym częściej decydujemy się na alternatywne źródła ogrzewania naszych domów czy też wody użytkowej, które nie tylko są przyjazne dla środowiska, ale także dla naszych finansów. Odnawialne źródła energii (OZE), bo o nich mowa to zasoby naturalne, które mimo ciągłego zużycia odnawiają się w krótkim czasie. Są bezpieczne dla środowiska, nie wytwarzają szkodliwych emisji oraz nie powodują innych efektów ubocznych. To takie źródła energii, które wykorzystują m.in. przetworzoną energię wiatru, wody, promieniowania słonecznego, energię geotermalną czy pozyskaną np. z biomasy. Szacuje się, że odnawialne źródła energii zaspokajają w Polsce ok. 5% ogólnego zapotrzebowania na energię i ok. 8,5% zapotrzebowania światowego. Wytyczne Unii Europejskiej zobowiązują jednak nasz kraj do podwyższenia tego wskaźnika, dlatego odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej popularne.

Sytuacja Polski na tle innych krajów w aspekcie korzystania z OZE Polska znajduje się na 21 miejscu w Unii Europejskiej pod względem rozwoju OZE, na pierwszym miejscu znajduję sie Szwecja, nastepnie Finlandia i Łotwa. Według Urzędu Regulacji Energetyki ktory opublikowal badania dotyczące mocy poszczególnych rodzajów instalacji opartych o odnawialne źródła energii według stanu 31 marca 2019roku. Największy udział w ilości mocy mają instalacje wykorzystujące energię wiatru- 67% następnie Biomasa- 17%, Woda- 7%, Biogaz- 3% i Słońce- 2%. Największy wzrost dotyczy biomasy. Moc zainstalowana powiększyła się o 105,09 MW, czyli o 7,71% w porównaniu z końcem 2018 roku.

Państwo Polskie oferuje możliwość wsparcia finansowego mikroinstalacji OZE dla indywidualnych odbiorców.

Opcja 1: Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Można dodatkowo wykonać (można wybrać więcej niż 1 opcje):

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej

W ramach programu czyste powietrze możliwe jest również poprawienie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat energii co przekłada się na efektywniejsze wykorzystanie energii w tym również pozyskanej z OZE:

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

– 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

– 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Opcja 2: Program czyste powietrze w opcji 2 wspiera między innymi:

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej

Kwota maksymalnej dotacji:

– 20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

– 25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Sytuacja Polski na tle innych krajów w aspekcie korzystania z OZE

Polska znajduje się na 21 miejscu w Unii Europejskiej pod względem rozwoju OZE, na pierwszym miejscu znajduję sie Szwecja, nastepnie Finlandia i Łotwa. Według Urzędu Regulacji Energetyki ktory opublikowal badania dotyczące mocy poszczególnych rodzajów instalacji opartych o odnawialne źródła energii według stanu 31 marca 2019roku.
Największy udział w ilości mocy mają instalacje wykorzystujące energię wiatru- 67% następnie Biomasa- 17%, Woda- 7%, Biogaz- 3% i Słońce- 2%.
Największy wzrost dotyczy biomasy. Moc zainstalowana powiększyła się o 105,09 MW, czyli o 7,71% w porównaniu z końcem 2018 roku.

2.

Jak powszechnie wiadomo, fotowoltaika to nowość na rynku źródeł energii odnawialnej. W przeciwieństwie do innych źródeł energii, tutaj mamy stuprocentową pewność, że nigdy się nie skończy, ponieważ pochodzi ona ze słońca.

Specjalne ogniwa fotowoltaiczne przechwytują promieniowanie słoneczne i zamieniają je na energię elektryczną. Dzieje się to za pomocą złącz półprzewodnikowych typu p-n. Znajdujący się w ów złączach obszar przejściowy zawiera pole energetyczne. Obszar przejściowy pełni również rolę obszaru zburzonego, który składa się z zjonizowanych ładunków atomowych w węzłach sieci krystalograficznej. Fotony, które posiadają energię większą od przerwy energetycznej

System fotowoltaiczny skupia się na przemianie energii ze słońca na energię elektryczną potrzebną do codziennego funkcjonowania domu. Dzieje się to za pomocą ogniw fotowoltaicznych, które przechwytują foton padający na płyty krzemowe i zamienia go na prąd stały. By móc energię wykorzystać wymagana jest instalacja falownika, który przeobraża ją na prąd zmienny. 

Na wydajność systemu wpływa wiele czynników. Patrząc się na mapę rocznego promieniowania na terenie Polski można wywnioskować, że najwięcej energii słonecznej emanuje na środkowo-wschodniej części kraju, więc największe zyski z fotowoltaiki będą właśnie tam. Ważny również jest poziom nachylenia paneli. Duży wpływ na ilość pozyskanej energii ma kąt padania promieniowania. Panele fotowoltaiczne powinny być pochylone pod kątem 30-40 stopni na południe. Jeżeli będą nachylone w innym kierunku ilość energii słonecznej docierającej do nich będzie mniejsza.

Z momentem instalacji systemu fotowoltaicznego stajemy się prosumentami. Termin ten to połączenie słów “konsument” i “producent”. Inwestujemy pieniądze w kupno fotowoltaiki, aby produkować energię elektryczną i jednocześnie promujemy ten sposób na pozyskanie prądu. Ten biznes bardzo szybko się zwraca i można zauważyć dużą różnicę już na pierwszym rachunku.