Z każdym rokiem na świecie jest coraz mniej surowców z których pozyskujemy energię. Na początku XX wieku eksploatowaliśmy np. Rudy zawierające około 20 gramów złota na całą skałę natomiast 50 lat później o połowę mniej. Obecnie korzystamy z wielu pokładów które zawierają jedyne 2-3 gramy na tonę, a nawet mniej. Z każdym rokiem sięgamy po złoża z coraz mniejszą ilością poszukiwanego materiału. Co oznacza że wydobywanie właśnie takich złóż pochłania coraz więcej energii oraz pieniędzy. Równocześnie zasoby paliw kopalnych (np. Ropy naftowej lub węgla) się wykorzystują. Oznacza to że w przyszłości nie będziemy mogli produkować np. Telefonów, komputerów, samochodów itp. W przypadku paliw kopalnych im trudniej dostępne złoże tym więcej energii trzeba włożyć w wydobycie jego. W pewnym momencie wydobywanie węgla nie będzie aż tak opłacalne. Ponieważ energia jego wydobycia będzie większa niż ta pozyskana. Proces ten stanie się nie opłacalny. Sięganie po złoża z coraz mniejszą ilością pierwiastków oznacza też, że pod jego wydobycie trzeba poświęcić więcej terenu. Ma to katastrofalny wpływ na środowisko.

Surowce na wyczerpaniu

  •  Społeczne i zdrowotne skutki zanieczyszczeń powietrza i zmian klimatycznych
Zanieczyszczenie powietrza ma duży wpływ na społeczeństwo. Oddychając nim przez dłuższy czas, aż o 30% zwiększa się ryzyko zachorowania na nowotwór płuc, zatok, jamy ustnej, gardła i krtani przełyku, a także nerek.
Długotrwałym skutkiem wdychania smogu w skrajnych przypadkach może być również POCHP- przewlekła obturacyjna choroba płuc.
Krótkoterminowym skutkiem oddychania smogiem jest podrażnienie gardła, spojówek, krtani, tchawicy, łagodne, przemijające stany zapalne płuc oraz permanentne zmęczenie.Zmiany klimatu mają wpływ na  sektor rolnictwa wpływają one na zbiory, gospodarkę hodowlaną i lokalizację produkcji. Dla lasów skutkiem tych zmian będzie występowanie pożarów, których przyczyną m. in jest susza. Skutki zmian klimatu będą także dotkliwe dla wybrzeża i ekosystemów morskich, gdyż spotęguje się ich erozja. Szkody poniesie również sektor turystki w wyniku mniejszych opadów śniegu stoki narciarskie będą musialy być w jeszcze większym stopniu sztucznie naśnieżane.
Wpływ zmian klimatu na zdrowie człowieka. W wyniku naglych intensywnych opadów deszczu, silnych wichur czy susz ucierpią na tym ludzie dla ktorych długotrwała susza spowoduje brak wody i w ostateczności śmierć.
  • Wpływ produkcji energii ze źródeł nieodnawialnych na środowisko przyrodnicze

Nieodnawialne źródła energii to materiały, które nie odnawiają się po krótkim okresie. Są nimi przede wszystkim paliwa kopalne, czyli między innymi: węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny. Niestety, te źródła energii nie oddziałoływują dobrze na nasze środowisko.

  • Spalanie węgla kamiennego powoduje emisję zanieczyszczeń. Jeszcze gorszy od niego jest węgiel brunatny, a od węgla brunatnego torf. Emisja zanieczyszczeń, powoduje zanieczyszczenie atmosfery gazami i pyłami. Uzyskiwanie energii w elektrowni jądrowej powoduje wydostanie się radioaktywnych odpadów. Awaria elektrowni atomowej powoduje skażenie środowiska na znacznym obszarze. Dużym zagrożeniem jest smog, który powstaje na wskutek wymieszania powietrza z zanieczyszczeniami i spalinami. Badania WHO wskazują, że zanieczyszczenia powietrza (takie jak smog) mogą nawet w 30% podwyższać ryzyko wystąpienia nowotworów, takich jak rąk zatok, płuc, gardła i krtani, jamy ustnej, nerek oraz przełyku.
  • Obecne sposoby wytwarzania energii przez człowieka – mieszkańca naszej gminy

Dla potrzeb realizacji PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BESTWINA NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2025 przeprowadzono wiele badań. Jedno z nich dotyczy sposobów wytwarzanie energii z różnych nośników: gaz ziemny, paliwa węglowe, drewno, gaz płynny LPG, olej napędowy, benzynę. Jeden z załączników przedstawia emisję CO2 z poszczególnych nośników.

Największą emisję CO2 związaną z ogrzewaniem budynków powoduje spalanie węgla kamiennego (94,55%) oraz drewna (3,68%). Gaz ziemny jest jedynym nośnikiem energii emitującym emisję CO2 z budynków należących do Gminy dla celów grzewczych.