Odnawialne źródła energii

OZE – Odnawialne źródła energii, to takie, których używanie nie szkodzi środowisku naturalnemu, a ich zasoby nie wyczerpują się w szybkim tempie. Do odnawialnych źródeł energii zalicza się: energię Słońca, wiatru, wody, energię geotermalną, biomasę i biopaliwa. 

Energia ze słońca może być wykorzystywana na dwa sposoby – do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła. Uzyskuje się ją używając kolektorów słonecznych, lub fotowoltaiki, polegającej na instalacji ogniw które pozyskują energię promieniowania słonecznego i przekształcają ją na prąd stały. 

Wykorzystanie energii z wiatru polega na działaniu turbin wiatrowych, które przekształcają energię kinetyczną wiatru w energię elektryczną. 

Energia wodna opiera się na wykorzystaniu siły przepływającej wody. 

Energia i woda geotermalna jest to energia (ciepło) nagromadzona w gruntach, skałach i płynach wypełniających szczeliny skalne.  

Biomasa to wszelkie substancje pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, które podlegają procesowi biodegradacji. 

OZE zdefiniować jest łatwo. Trudno jest zastosować rozwiązania i samemu oszczędzać energię i postępować ekologicznie. 

Bardzo trudną definicję efektywności energetycznej można znaleźć w Ustawie z dnia z 20 maja 2016 roku. 

Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonywanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu. 

Można ją wytłumaczyć w prosty sposób: mając zwykłą żarówkę i żarówkę typu LED o tej samej mocy światła, wiadomo, że żarówka ledowa zużywa ok. 80% energii mniej niż zwykła i świeci dłużej. To jest właśnie efektywność energetyczna, czyli zużycie mniejszej ilości energii i użycie lepszej żarówki działającej dłużej, do oświetlenia w taki sam sposób pomieszczenia. Tak samo powinna zadziałać w domu energooszczędna lodówka, pralka, kuchenka i inny sprzęt. Można wybrać samochód, który spala mniej paliwa dzięki  swojej konstrukcji. Takie rozwiązania to też oszczędność pieniędzy. Aby oszczędzić zasoby węgla i ropy naftowej, można wprowadzić coś w zamian – na przykład energię ze źródeł odnawialnych. 

 Najpopularniejsze na świecie OZE to energia wiatru i słoneczna.  

Dane Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej IRENA z końca 2019 roku mówią, że na świecie funkcjonują instalacje o łącznej mocy aż 2 537 GW, które wykorzystują energię odnawialną. Kontynentem, gdzie jest tej energii najwięcej, jest Azja. W Europie najlepsze są kraje skandynawskie. W Szwecji jest bardzo dużo farm wiatrowych, wykorzystuje się też wodę. Szwecja czerpie energię z 99% odpadów. W 2019 roku instalacje OZE w Polsce miały łączną moc 9106 MW. 65% tej energii wytwarzają elektrownie wiatrowe, 19% ma biomasa, 11% woda i 5% energia słoneczna. Odpady przetwarza się tylko w ilości 6%. Pozostałe zapotrzebowanie na energię musi być pokryte przez spalanie węgla. Spalanie węgla powoduje zanieczyszczenie powietrza i często występuje smog (np. często w Krakowie). 

 Aby poprawić sytuację, oczyścić powietrze, zwalczyć smog, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska proponuje program „Czyste powietrze”. Polega on na edukowaniu, uczeniu i wszelkich innych działaniach, które mają podnieść wiedzę i świadomość ludzi na temat smogu. Hasło programu: „Czyste Powietrze – zdrowy wybór. Twój wybór!”. W akcji uczestniczy też Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jest tez pomoc finansowa dla wszystkich, którzy produkują samodzielnie energię, bo mają mikro – instalacje do wytwarzanie energii z biogazu w gospodarstwach rolnych czy w mikro-hydroelektrowniach. To wsparcie to FIT (Feed in tariff), czyli taryfy gwarantowane. To oznacza zagwarantowanie ceny za energię wyprodukowaną w mikro – instalacji. 

Za energię wyprodukowaną w instalacjach fotowoltaicznych też otrzymuje się dopłatę. Taki sposób nazywa się net meteringNet metering – jest to rozliczanie energii elektrycznej wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej z energią elektryczną zużytą w okresie rozliczeniowym – kWh wyprodukowanej za kWh zużytej (tak brzmi definicja). Jest to bardzo opłacalne rozwiązanie. 

Do pomocy i współpracy w celu rozwijania idei OZE angażują się różne instytucje, bankinawet sklepy (castorama). 

https://www.magazynprzemyslowy.pl/artykuly/oze-w-europie-ktore-panstwa-sa-obecnie-najbardziej-zielone 

https://www.innogy.pl/pl/portal-o-energii-dla-domu/2020/odnawialne-zrodla-energii  

https://www.ure.gov.pl/pl/sekcja/456,Odnawialne-Zrodla-Energii.html  

http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1741,rusza-kampania-czyste-powietrze-zdrowy-wybor-twoj-wybor.html  

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/biomasa 

https://www.innogy.pl/pl/portal-o-energii-dla-domu/2020/energia-biomasy-jak-dziala-jakie-sa-jej-zrodla 

https://magazynbiomasa.pl/kategoria/biomasa/ 

https://ikotly.com.pl/blog/wady-i-zalety-kotlow-na-pellet/ 

https://www.castorama.pl/co-to-jest-biomasa-ins-65617.html#paragraf-4 

https://bioeko.tauron.pl/rodzaje-biomasy  

https://swiatoze.pl/jak-dziala-elektrownia-geotermalna/   

 

Fotowoltaika

Pokrycie panelami fotowoltaicznymi 0,3% powierzchni planety wystarczyłoby, aby zaspokoić potrzeby energetyczne ludzi na całym świecieTo mniej więcej teren wielkości Szwecji. 

Energia ze słońca może być wykorzystywana na dwa sposoby – do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła. Pierwszego dokonuje się poprzez używanie kolektorów słonecznych, które pochłaniają energię słoneczną i w postaci ciepła przekazują ją dalej do instalacji. Druga z metod, czyli fotowoltaika, polega na instalacji ogniw zbudowanych z materiału półprzewodnikowego (najczęściej krzemu), które pozyskują energię promieniowania słonecznego i przekształcają ją na prąd stały. Te krzemowe ogniwa to ogniwa fotowoltaiczne, bo zachodzi w nich efekt fotowoltaiczny. Ogniwa połączone ze sobą tworzą moduł fotowoltaiczny. Ułożone są szeregowo we wspólnej ramie i jest ich wiele. Często umieszcza się je na dachach. Ogniwa produkują energię stale i mieszkańcy domów, na których są instalacje nie zawsze są w stanie wykorzystać wyprodukowaną energię. Energię da się zmagazynować wyłącznie w ogromnych akumulatorach, więc instalację fotowoltaiczną raczej podłącza się do sieci elektrycznej, by odprowadzić nadmiar energii. Taki system nazywa się on- grid. Jest bardzo potrzebny, bo z domu odprowadza się do sieci nawet ¾ wytworzonej energii. Z sieci energię można „odebrać”, kiedy jest potrzebna. Jeśli nie podłączy się instalacji fotowoltaicznej do sieci, to pracuje ona niezależnie (off-grid), ale wtedy instalacja musi być dokładnie dostosowana do potrzeb. Potrzebne  też akumulatory. Właściciel  systemu produkującego niewielkie ilości energii (nie tylko fotowoltaiki) po to, by ją także wykorzystywać, to prosument. Produkuje na własne potrzeby a resztę odsprzedaje do sieci. 

Ilość energii wyprodukowanej ze słońca zależy od ilości promieniowania słonecznego docierającego do Ziemi oraz od usłonecznienia, czyli od czasu, w którym widoczna jest tarcza słoneczna. Wtedy mamy gwarancję, ze promieniowanie dociera do ogniw. W Polsce jest to ok. 1600 godzin w roku i nie wszędzie jest tak samo. Ważne jest też nasłonecznienie. Nasłonecznienie to natężenie promieniowania słonecznego i opisuje dokładnie ilość energii docierającej do urządzeń, które mogą ją przetworzyć. Można je policzyć i wyrazić w kWh/m2. Chmury też mają tu znaczenie. 

We Włoszech słońca jest o wiele więcej niż w Polsce. Na włoskich stronach internetowych jest sporo informacji na temat produkcji energii ze Słońca. Po przetłumaczeniu okazało się, że w 2019 r., we Włoszech założono  880 090 instalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej 20 865 MW. Kolejną rzeczą jest sprzedawanie energii z paneli solarnych, jeśli producent jest pewny, że coś zostanie 

Minimalne ceny gwarantowane pozwalają na uzyskanie stałej ceny, gwarantowana opłata za sprzedaż. Najniższe kwoty za 25.000-2.000.000 Kwh to około 80 euro. Włoski rząd nadal zachęca ludzi, którzy starają się mieć coraz mniej niszczycielski wpływ na Matkę Naturę. Od 2020 r. istnieją dwie różne opcje uzyskania ulgi podatkowej i rabatów na fakturze w przypadku tego rodzaju interwencji: 65% Ecobonus i 110% Ecobonus. W 2020 r.  To dofinansowania przyznawane wszystkim podmiotom, które poniosły wydatki na instalację paneli słonecznych do użytku domowego lub przemysłowego. 

https://www.innogy.pl/pl/portal-o-energii-dla-domu/2020/odnawialne-zrodla-energii  

https://budujemydom.pl/instalacje/kolektory-sloneczne-i-fotowoltaika/porady/21219-instalacje-fotowoltaiczne-system-on-grid-czy-off-grid  

https://www.qualenergia.it/articoli/fotovoltaico-in-italia-il-nuovo-rapporto-statistico-gse/

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Energia_solare_in_Italia