1. Odnawialne źródła energii to jest energia słoneczna, energia wodna z których korzysta ziemna. Polacy korzystają z odnawialnych źródeł energii takich jak : energia słoneczna energia wodna , wiatr
  2. Coraz więcej słyszmy o zielonej energii w Polsce. Ze względu na coraz większe rachunki za prąd więcej ludzi decyduje się na fotowoltaiczne instalacje elektryczne
  3. Wsparcie dla OZN może być montowane fotowoltaicznych instalacji

 

 

Pomoce:

Https://www.rachuneo.pl

Https://www.wikipedia

Tematem referatu są odnawialne źródła energii i efektywność  energetyczna. Odnawialne źródła  energii to źródła, których używanie nie szkodzi środowisku naturalnemu, a ich zasoby nie wyczerpują się w szybkim tempie. Do odnawialnych źródeł energii można zaliczyć: słońce, wodę wiatr, energię geotermalną lub biopaliwa.   

   Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii. Efektywne wykorzystanie energii ma na celu zmniejszenie ilości energii potrzebnej do dostarczania produktów i usług. Udział odnawialnych źródeł energii w Polsce jest ciągle zbyt niski. Głównym źródłem energii, z jakiego korzystamy to węgiel który stanowi 80%, a zmiany które zachodziły w tym obszarze do tej pory nie były znaczące. Według URE, energetyka odnawialna stanowiła w Polsce w 2016 roku tylko 7%. W 2019 roku było to 9%.

   Jednym z programów które dofinansowuje OZE jest Program,, Czyste Powietrze” które dofinansowuje wymianę starych, źle działających źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej budynków np. montaż instalacji fotowoltaicznych. Korzystając z takiego programu można dofinansować zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w formie dotacji lub dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz władze wojewódzkie na terenach gmin, wykorzystują środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do lokalnych programów pomocowych. Warunki dofinansowania są bardzo różne, w zależności od programu. Głównie do dofinansowania fotowoltaicznego zalicza się : Program ,,Mój Prąd”, Program ,,Energia Plus”, Program ,,Czyste Powietrze”. OZE dofinansowują także urzędy miast  np. Urząd Miasta St. Warszawa udziela 30%  bezzwrotnych dotacji ,na inwestycje wykorzystujące m.in. fotowoltaikę. Maksymalna kwotą dofinansowania jaką można uzyskać to 15 000 zł. Pomoc w złożeniu takiego wniosku można uzyskać bezpośrednio od firm sprzedających i montujących instalacje fotowoltaiczne np. Stilo Energy. Dofinansowanie w programie ,,Czyste Powietrze” można uzyskać np. na istniejący budynek można dostać dofinansowanie na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła. Takie źródła spełniają normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku (np. instalację fotowoltaiczną).Takie dofinansowanie mogą dostać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Wysokość dofinansowania dzieli się na dwie części dzieli się na dwie części. Pierwsza obejmuje podstawowy poziom dofinansowania, natomiast druga skierowana jest do tych beneficjentów, którzy kwalifikują się do podwyższonego poziomu dofinansowania. Niezależnie jednak od zakresu przedsięwzięcie i poziomu dofinansowania na fotowoltaikę można otrzymać do 50% kosztów kwalifikowanych. Jednak nie więcej niż 5000 zł. Dofinansowanie do fotowoltaiki w programie  “Czyste Powietrze” przydziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednak wnioski składa się  do odpowiedniego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek objęty inwestycją.

     Taryfy FIT inaczej taryfy gwarantowane to cena, ustalona na podstawie odpowiednich przepisów, jaka jest płacona dostawcom energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł, jest to też mechanizm obejmujący instalację o mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 kW. System FIT polega na uzyskaniu przez wytwórcę uprawnienia do zawarcia ze sprzedawcą zobowiązanym umowy sprzedaży energii elektrycznej po stałej cenie, która stanowi 90% ceny referencyjnej. Net metering polega na tym, że osoba, która posiada system fotowoltaiczny, będzie mogła w cyklu rocznym rozliczyć nadwyżkę energii wprowadzonej do sieci z energią pobieraną z sieci. Właściciele mikroinstalacji o mocy do 10 kW za 1 kWh „zielonej energii” oddanej do sieci będą mogli odebrać z niej 0,8 kilowatogodziny (80% zmagazynowanej energii) za darmo np. jeżeli mamy nadwyżkę 10kWh to będziemy mieć 8kWh energii  za darmo do pobrania w ciągu całego roku. Banki komercyjne w Polsce jak  w każdym innym kraju są przedsiębiorstwami nastawionymi na osiąganie zysku, prowadząc czynności bankowe. Podlegają nadzorowi finansowemu i  ustawie prawo bankowe w odniesieniu do wspomnianych czynności bankowych. Większość banków w Polsce są bankami komercyjnymi . Banki komercyjne prowadzą bieżącą obsługę rachunkowo-pieniężną ludności. Wyróżniają się tym , że działają żeby osiągnąć zysk w przeciwieństwie np. do banku centralnego, który realizuje zadania polityki pieniężnej. Zdecydowana większość banków komercyjnych w Polsce to banki uniwersalne czyli banki, które świadczą większość usług dozwolonych przez prawo bankowe i nie specjalizują się w konkretnych operacjach lub zadaniach. Do takich banków zaliczamy m.in. PKO Bank Polski, Bank Pekao, Bank Zachodni WBK itp..

Źródła używane przy pisaniu referaty:

/syntezaoze.pl/blog/taryfa-gwarantowana-oze/

/www.rachuneo.pl/artykuly/odnawialne-zrodla-energii-w-polsce

/stiloenergy.pl/program-czyste-powietrze/

/www.brewa.pl/strefa-wiedzy/

/www.bankier.pl/smart/banki