Obecne sposoby wytwarzania energii i ich skutki dla środowiska

 

     Celem niniejszego referatu są sposoby wytwarzania energii oraz ich skutki na środowisko. Głównym źródłem energii jest słońce , stanowi ono aż 99% wytwarzanej energii, docierającej do powierzchni Ziemi. Cała reszta czyli 1% pochodzi z wnętrza Ziemi , oraz z naturalnych pływów morskich. Spośród całej docierającej energii do Ziemi, 30% jest z powrotem odbijane w przestrzeń kosmiczną, 47% jest zużywane na ogrzanie powietrza w atmosferze, a niecałe 27% służy do ogrzania wód na planecie. Jedynie 0,06% energii słonecznej wykorzystują rośliny do przeprowadzania procesu fotosyntezy. Wykorzystywanie energii słonecznej nie jest bardzo popularne i stanowi raczej egzotyczne zjawisko. W ubiegłych latach energia wyprodukowana tą metodą stanowiła 0,01% całkowitej energii wyprodukowanej przez człowieka. Najbardziej powszechnym sposobem otrzymywania energii jest proces spalania paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny,  czy też ropa naftowa. Istnieją nieodnawialne źródła energii  jak i także źródła odnawialne, takie jak energia wody, wiatru, czy biomasy i w ostatnich latach stanowiła ona 5% całkowitej produkcji energii.

 

     Odnawialnymi źródłami energii może być  energia pozyskiwana z wiatru, energia geotermalna oraz energia słoneczna. Energia pozyskiwana z wiatru to energia pozyskiwana z siły wiatru który jest przeobrażony w specjalnie przystosowanych turbinach wiatrowych. Nie stwarzają one zagrożenia dla środowiska, w wyniku ich pracy nie powstają żadne także spaliny. Energia geotermalna jej  źródłem ogrzewającym wody podziemne jest gorące wnętrze ziemi. Uzyskana przez tą metodę energia może być wykorzystana np. do ocieplania mieszkań. Energia słoneczna może być stosowana podobnie jak w elektrowniach, i prywatnych gospodarstwach domowych. Warto też wspomnieć , że część energii, którą pozyskuje się z baterii słonecznych, zależy tylko od intensywności padającego na nie światła słonecznego, a nie od temperatury otoczenia.

Nieodnawialnymi źródłami energii może być między innymi torf, ropa naftowa lub węgiel brunatny. Torf jest uznawany za najmłodszy węgiel kopalny. Jest on w niewielkim stopniu wykorzystywany jako opał.  Surowiec ten stosowany jest także w rolnictwie i ogrodnictwie, do produkcji nawozów torfowych i ziemi ogrodniczej. Ropa naftowa to jeden z  najważniejszych surowców energetycznych. Surowiec ten wykorzystywany jest głównie do produkowania benzyny, nafty, parafiny i innych materiałów syntetycznych. Węgiel brunatny jest wykorzystywany głównie na rynkach lokalnych. Węgiel ten jest też  najtańszym rodzajem opału, co wiele osób zachęca do ogrzewania domu właśnie tym surowcem. 

    

     Wpływem nieodnawialnych źródeł energii na środowisko jest zanieczyszczenie atmosfery gazami i pyłami. Jest to też spowodowane awariami elektrowni atomowych czy to na skutek awarii urządzenia, błędu człowieka lub klęski żywiołowej które  powodują skażenie środowiska na znacznym obszarze.

    Klimat  wpływa na nasze samopoczucie i zdrowie . Jednak kiedy klimat zaczyna się zmieniać wielu ludzi jest narażonych na różne choroby i nie tylko. Najbardziej na wpływ czynników klimatycznych narażeni są ludzie, których określa się meteoropatami, są to osoby podatne na dolegliwości wywołane przez czynniki klimatyczne. Ocenia się, że stanowią oni od 50% do nawet 70% populacji ludzi zdrowych. 

    Rozwój gospodarczy pociąga za sobą wzrost popytu na wszystkie bogactwa naturalne, skutkiem tego może dojść do wyczerpywania się nieodnawialnych źródeł energii. Choć ich zasoby są ograniczone, ich eksploatacja stale rośnie. Według badań, rezerwy tak powszechnie używanych pierwiastków jak żelazo, ołów, miedź, złoto wystarczą jedynie na kilkanaście do kilkudziesięciu lat. Gdy zaczną się kończyć ,to ceny będą rosły, a produkcja przemysłowa będzie maleć. Bez powszechnie dostępnej ropy nie będzie paliwa dla maszyn i nie będziemy mogli pozyskiwać tych metali. Zabraknie materiałów koniecznych do produkcji nie tylko komputerów czy telefonów, ale też samochodów, urządzeń przemysłowych czy wiatraków i paneli słonecznych do produkcji energii odnawialnej. Nasze społeczeństwo coraz bardziej uzależnia się od coraz większej ilości zasobów, choć wiemy, że te zasoby się wyczerpują. To bardzo krótkowzroczne i ryzykowne działanie. Sięganie po złoża o coraz mniejszej zawartości poszukiwanych pierwiastków oznacza też, że pod wydobycie trzeba przeznaczać coraz większe tereny. Są już kraje, gdzie wydobywania obejmują 1/5, a nawet 1/3 terytorium kraju . Ma to oczywiście katastrofalne skutki dla środowiska. Wiąże się też często z utratą ziemi przez lokalną ludność, która na danym terenie prowadzi uprawę roli lub hodowlę zwierząt.

 

Źródła wykorzystywane przy pisaniu referatu:

 

//blogenergetyczny.pl/jakie-sa-nieodnawialne-zrodla-energii/

//surowce.igo.org.pl/o-surowcach/surowce-na-wyczerpaniu/

//wosna5.pl/wyczerpywanie_surowcow_naturalnych

//ekoswiat.eu/sposoby-pozyskiwania-energii/

//bryk.pl/wypracowania/fizyka/energia-jej-przemiany-i-transport/10129-procesy-wytwarzania-energii-i-ich-wplyw-na-srodowisko-naturalne.html