Świat cały czas brnie na przód. Ludzie tworzą wynalazki które pomagają nam w codziennych czynnościach. By wytwarzać nowy sprzęt różnego rodzaju i użytku potrzeba jednak energii, którą można pozyskać z minerałów i ich środowisk naturalnych. Jednak w naturze panuje zasada „coś za coś”. Zużywamy materiały na energię, i jest go coraz mniej. Tutaj z pomocą przychodzą nam źródła energii odnawialnej (OZE). W referacie spróbuję opisać ich sytuację na świecie i w Polsce. OZE to zasoby, które w krótkim czasie się odnawiają, dlatego ich używanie nie prowadzi do wyczerpania. W odróżnieniu od surowców kopalnych, takich jak węgiel lub gaz, wiatr, woda, powietrze czy światło słoneczne są zasobami, które będą nam dłużej służyć. Stąd popularyzacja wykorzystywania OZE. Do przetwarzania energii z wiatru wykorzystuje się turbiny wiatrowe. Energia z wiatru jest gromadzona przez śmigła wiatraka, a następnie przetwarzana na prąd elektryczny. W Polsce nie ma jednak zbyt wielu dobrych lokalizacji
umożliwiających ich efektywne działanie. Dzięki energii słonecznej możliwe jest wytworzenie energii cieplnej z
wykorzystaniem kolektorów słonecznych pobierających energię z promieniowania
słonecznego. Służy ona najczęściej do uzyskania wody użytkowej. Ogniwa
fotowoltaiczne zamieniają energię słoneczną w elektryczną. W polskim klimacie
umiarkowanym jest mało słonecznych dni i można uzyskać zaledwie 11-15
procent wykorzystania mocy paneli fotowoltaicznych. Elektrownie wodne wykorzystują to, że woda z rzek spływa z wyżej położonych
terenów do mórz i jezior na nizinach. Spadająca woda porusza turbiny, które
wytwarzają prąd. Istotnym czynnikiem jest tu wysokość spadku wody, dlatego
elektrownie wodne buduje się przy zaporach na zbiornikach. Mniej popularne
źródła OZE to energia geo-, hydro- i aerotermalna oraz biomasa, z której
produkuje się biopaliwa. Zapotrzebowanie na energię w warunkach gospodarstwa domowego zapewniają
przydomowe elektrownie słoneczne lub wiatrowe. Są to mikroinstalacje. Jej
właściciel jest jednak zobowiązany do rozliczenia wyprodukowanej rocznie
energii. Oszczędność energii możemy wspomóc dzięki tzw. efektywności energetycznej
będącej sposobem na zmniejszenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych. W
codziennym znaczeniu to zamykanie drzwi i okien, ocieplanie budynków,
wentylacja pomieszczeń, wyłączanie nieużywanych urządzeń i gaszenie światła,
ale też zakup urządzeń w energooszczędnej klasie. Środki poprawy efektywności
energetycznej uzyskujemy poprzez realizacje przedsięwzięć
termomodernizacyjnych i minimalizujących straty energii oraz nabywanie
urządzeń i pojazdów o niskim zużyciu energii. Mimo że w Polsce OZE jest coraz bardziej popularne, nadal stoimy w tyle jeśli
chodzi o wymogi Unii Europejskiej. W ostatnich latach razem z kilkoma innymi
państwami EU, nie spełniliśmy oczekiwań i celów w kwestii OZE. Co prawda
pandemia zmniejszyła zapotrzebowanie na energię w ostatnim roku, ale nadal
zużywa się więcej materiałów nie-odnawialnych niż było to planowane. Cel OZE
w 2018 roku w Polsce był 15% wszystkich źródeł energii, udało się uzyskać tylko
11,28%. W porównaniu, Norwegia w tym samym roku używała OZE w 72,25%
wszystkich źródeł. Jeśli chodzi o mix energetyczny w Polsce, to szacuje się że popyt na energię
będzie wzrastać z roku na rok. Będzie używać się coraz więcej OZE, jednak
węgiel mimo spadku zużycia będzie dalej najbardziej popularny do 2030 roku.
Wszystko jednak będzie zależeć od budowy elektrowni jądrowych, cen surowców i
wsparcia ze strony Unii. Główne źródła OZE w Polsce to natomiast elektrownie
wiatrowe, wodne i jądrowe. OZE nie jest tak tanie jak jego alternatywa, paliwa kopalniane. Chodzi głównie o
cenę takich źródeł. Z pomocą przychodzą różne fundacje i dofinansowania.
Jednym z popularniejszych programów jest „Czyste Powietrze”. Zakłada on
dopłaty na OZE w ociepleniu domu, dzięki czemu uwolnilibyśmy powietrze od
smogu pochodzącego z komików domów. W ramach programu można uzyskać: Dofinansowania na lepszej jakości piece i kotły, izolacje domu, a także pożyczki na instalację OZE.
Dofinansowania obejmują domy, w których dochód na 1 os. wynosi <1400 zł.
Kolejnym systemem wsparcia jest FIT i FIP, czyli wsparcie dla biogazowni i
hydroelektrowni. Ten program przewiduje pomoc dla wytwórców energii
elektrycznej z biogazów, w szczególności biogazu rolniczego, biogazu
pozyskanego ze składowisk odpadów albo z oczyszczalni ścieków. Wysokość
wsparcia zależy od ceny referencyjnej przewidzianej dla poszczególnych rodzajów
instalacji, a także mocy jednostki wytwórczej. Systemy w skrócie polegają na
zawarciu umowy między sprzedawcą i wytwórcą oraz na dofinansowaniu
wytwórcy. Odnawialne źródła energii w dzisiejszym świecie w dużym stopniu wspomagają
konwencjonalne źródła. Niemniej, ostatnia sroga zima uzmysłowiła nam
ograniczenia OZE. Nie ma jeszcze w dzisiejszym świecie technologii, która
pozwoliłaby magazynować energię odnawialną w dużych ilościach. Dlatego
uważam, że bezpieczeństwo energetyczne nie może opierać się wyłącznie na
odnawialnych źródłach, ale musi być uzupełniane tradycyjnymi elektrowniami. Źródła :
https://inzynieria.com/energetyka/odnawialne_zrodla_energii/rankingi/58459, odnawialne-zrodla-energii-w-polsce-i-na-swiecie,pozycja-rankingu-oze-duze-
roznice-w-panstwach-europejskich https://www.rachuneo.pl/artykuly/odnawialne-zrodla-energii-w-polsce

https://epodreczniki.pl/a/odnawialne-i-nieodnawialne-zrodla-energii-i-jej-
oszczedzanie/DXgcliG2B

Konwersja fotowoltaiczna polega na zamianie energii
promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Rynek
energii słonecznej stanowi część rynku OZE. Rozwija się on dynamicznie, a ilość mocy
zainstalowanej w systemach fotowoltaicznych w Polsce i na
świecie ma tendencję wzrostową. Na przestrzeni kilku lat
2013-2016 obserwuje się olbrzymi rozwój fotowoltaiki w
kraju z 2,1 MW do 219,2 MW. W połowie 2017 roku łączna
moc zainstalowana instalacji fotowoltaicznych wynosiła 300
MW. Ogniwo fotowoltaiczne zbudowane jest z dwóch
krzemowych płytek plusa (+) i minusa (-) pomiędzy którymi
znajduje się pole elektryczne reprezentowane przez barierę
potencjałów. Padające na ogniwo promienie słoneczne
zostają pochłonięte i wybijają elektrony z ich miejsc. Wolne
miejsca to dziura elektronowa, która jest nośnikiem ładunku.
Skutkiem ruchu elektronów pomiędzy warstwami
krzemowego półprzewodnika jest powstanie różnicy
potencjałów czyli napięcia elektrycznego. Falownik zwany
inwerterem to mózg instalacji fotowoltaicznej. Jego zadaniem
jest przetwarzanie prądu stałego z paneli słonecznych na prąd
przemienny dla wszystkich urządzeń.
Podstawowe rozróżnienie instalacji PV zakłada podział na
dwa rodzaje instalacji:
• systemy typu on-grid (zintegrowane z siecią elektryczną);
• systemy typu off-grid (pracujące na tzw. sieć wydzieloną). Sprawność ogniw fotowoltaicznych zależy przede wszystkim
od natężenia promieniowania słonecznego i kąta jego
padania na ogniwo. Nie są to jednak jedyne czynniki
eksploatacyjne wpływające na efektywność instalacji
fotowoltaicznej. Innymi czynnikami są:
• Temperatura – Wzrostowi natężenia promieniowania
słonecznego towarzyszy na ogół wzrost temperatury ogniwa,
który ma niekorzystny wpływ na jego efektywność
energetyczną i powoduje, że nie wzrasta ona ze wzrostem
promieniowania słonecznego tak bardzo, jak można by
oczekiwać.
• Zanieczyszczenia – Zanieczyszczenia osadzające się na
powierzchni ogniw fotowoltaicznych zmniejszają ilość
promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni
czynnej ogniw.
• Maksymalna moc instalacji fotowoltaicznej w zależności od
zastosowanej technologii.
Prawidłowy kierunek ustawienia
paneli fotowoltaicznych, to południe. Natomiast nachylenie
powinno oscylować w przedziale 30 do 40 stopni. Jest to co
do zasady prawidłowe twierdzenie, które pozwala
średniorocznie uzyskać najwięcej energii.
Prosument jest to konsument będący jednocześnie
zaangażowany w proces tworzenia i promowania produktu
marki.

Źródła:
https://stiloenergy.pl/prosument-czyli-kto-nowa-definicja-w-
nowelizacji-ustawy-o-oze/
http://www.fotowoltaika.edu.pl/baza-wiedzy/systemy-
fotowoltaiczne-on-grid-i-off-grid-porownanie/
https://www.elektro.info.pl/artykul/fotowoltaika/59506,wply