Ludzie pozyskują źródła energii z różnych surowców. Potrzebują ich między innymi do linii
produkcyjnych w fabrykach. Jednak z ich wydobyciem wiążą się też pewne problemy. Nie dość że
surowce się kończą to do tego wydobycie i użycie ich często zatruwa środowisko. W tym tekście
postaram się wytłumaczyć czym są te surowce, jak się je wydobywa i jakie są tego skutki.
Surowce naturalne to wszystkie metale i minerały umożliwiające pozyskanie energii. Należą do nich
m. in.: żelazo, ołów, miedź, złoto, drewno, węgiel, ropa, gaz itp. Z każdym rokiem sięga się po źródła
mniej dostępne i mniej popularne, te które nie zostały jeszcze wydobyte. Oznacza to jednak, że
trudniej je wydobyć i potrzeba zużyć więcej energii i sprzętu. W tym samym czasie zasoby paliw
kopalnych też się kończą. Jesteśmy w sytuacji prawie bez wyjścia. W Polsce, głównymi źródłami
energii są: węgiel brunatny, węgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziemny. Węgiel wydobywany na
Śląsku zostaje wykorzystany w elektrowniach cieplnych na całym świecie, a gaz i ropa są używane do
produkcji paliw, np. do samochodów. Używa się też energii pozyskanej z wiatru, słońca czy wody.
Jednak nie jest to u nas tak popularne jak w innych krajach. Jak zostało już wspomniane na początku
tekstu, wytwarzanie energii i wydobywanie surowców do niej potrzebnych często ma zły wpływ na
środowisko. Głównym powodem zanieczyszczeń, są produkty uboczne spalania paliw kopalnych.
W procesach tych ulatniają się ogromne ilości szkodliwych dymów, gazów i pyłów. Ze względu
na skład np. węgla, w czasie jego spalania ulatnia się nie tylko dwutlenek węgla, ale również
dwutlenek siarki. Niestety reaguje on z wodą w atmosferze, tworząc tzw. kwaśne deszcze. Spływając
na powierzchnię ziemi powodują  niszczenie wielu roślin, upraw, lasów, a także korozję metali, itp.
Nadmiar dwutlenku węgla w atmosferze powoduje z kolei tzw. efekt cieplarniany, w wyniku którego
następuje ocieplenie klimatu Ziemi, topnienie lodowców, a także szereg innych zmian biologiczno –
geograficznych, jak również zagrożenie coraz większą przenikalnością szkodliwego promieniowania
nadfioletowego ze Słońca. Według najnowszego rocznego sprawozdania EEA dotyczącego jakości
powietrza, większość mieszkańców europejskich miast nadal narażona jest na poziom
zanieczyszczenia powietrza uznawany za szkodliwy przez Światową Organizację Zdrowia. Zła jakość
powietrza ma także poważne konsekwencje gospodarcze, obejmujące rosnące koszty leczenia,
ograniczoną produktywność pracowników oraz szkody w glebie, uprawach, lasach, jeziorach i
rzekach. Chociaż zanieczyszczenie powietrza często kojarzy się ze szczytowymi wartościami
zanieczyszczenia i pojedynczymi przypadkami bardzo wysokiego zanieczyszczenia, długotrwałe
narażenie na mniejsze dawki zanieczyszczenia stanowi jeszcze poważniejsze zagrożenie dla zdrowia
ludzkiego i przyrody. Chociaż za globalne ocieplenie i zmiany klimatu w największym stopniu
odpowiedzialny jest dwutlenek węgla, problem stwarzają także inne substancje. Wiele innych
związków gazowych lub pyłów, zwanych czynnikami wpływającymi na zmianę klimatu, przekłada się
na ilość energii słonecznej (w tym ciepła), która zatrzymuje się na Ziemi. Jednym z nich jest metan,
bardzo silnie oddziałujący na klimat, który jest substancją zanieczyszczającą powietrze generowaną
przez rolnictwo, związaną głównie z hodowlą zwierząt i spożyciem mięsa. Pył zawieszony to kolejna
substancja zanieczyszczająca, która wpływa zarówno na zmianę klimatu, jak i na jakość powietrza. W
zależności od jego składu, może powodować ochłodzenie lub ocieplenie klimatu lokalnego i
globalnego. Dla przykładu sadza, która jest jednym ze składników drobnego pyłu zawieszonego i
pozostałością niepełnego spalania paliw, pochłania promieniowanie słoneczne i podczerwone w
atmosferze, powodując tym samym ocieplenie. Ostatnim tematem jest wpływ zanieczyszczeń na
klimat. Na całym świecie klimat wariuje, drastycznie podnosi się temperatura bądź znikąd zaczyna
padać śnieg. Jakie są z tego zagrożenia? Otóż wysoka temperatura sprzyja pożarom, roznoszeniu się chorób i rozmnażaniu się owadów. Zmiany sezonowe, czyli to, że niektóre pory roku rozpoczynają się
wcześniej i trwają dłużej, również mogą mieć niekorzystne skutki dla zdrowia ludzi. Może to mieć
szczególny wpływ na osoby cierpiące na alergie. Możemy również doświadczać rekordowej liczby
ataków astmy wskutek ekspozycji na różne alergeny jednocześnie. Podsumowując, surowce się
kończą ale spowodowane nimi zanieczyszczenia nie śpieszą się by zniknąć. Cały czas mamy masę
problemów i nie zawsze wiemy jak je rozwiązać. Jedyne co możemy teraz zrobić, to starać się żyć
ekologicznie i korzystać z odnawialnych źródeł energii.
Źródła:

Surowce na wyczerpaniu

Sposoby pozyskiwania energii


epodreczniki.pl/a/zrodla-energii-w-polsce
https://www.eea.europa.eu/pl/articles/czystsze-powietrze-jest-korzystne-dla
https://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2015/wywiad/zmiany-klimatu-a-zdrowie-czlowieka