– OBECNE SPOSOBY wytwarzania energii i ich skutki dla środowiska –

OBECNE SPOSOBY WYTWARZANIA ENERGII PRZEZ CZŁOWIEKA

       Istnieje wiele sposobów na wytwarzanie energii, która jest potrzebna w dzisiejszych czasach. Jednym z nich są elektrownie atomowe, gdzie zamienia się energię pozyskiwaną z rozszczepienia jąder atomowych celem uzyskania energii elektrycznej; proces zachodzi w reaktorach jądrowych.

Kolejnym sposobem wytwarzania energii są źródła konwencjonalne, takie jak: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, ropa naftowa, czy gaz łupkowy. Pełnią rolę paliwa, gdzie energia jest otrzymywana podczas spalania tych surowców. Coraz częściej mówi się o ekologicznym wytwarzaniu energii. Wyróżniamy kilka rodzajów źródeł energii niekonwencjonalnej. Są to między innymi elektrownie wodne, elektrownie słoneczne oraz elektrownie wiatrowe, które w 2020r. miały największy udział w ilości mocy, stanowiąc aż 63,75% mocy ogółem.

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ze źródeł nieodnawialnych na środowisko przyrodnicze…

       Pozyskiwanie energii poprzez korzystanie z nieodnawialnych źródeł niesie ze sobą wiele negatywnych skutków mogących doprowadzić do katastrofy ekologicznej. W wyniku wykorzystania tych źródeł otrzymujemy energię, lecz w wyniku spalania ich powstają gazy i pyły zanieczyszczające atmosferę. Idealnym przykładem jest wydzielający się w trakcie spalania węgla CO2, który przedostając się w znacznych ilościach do atmosfery powoduje efekt cieplarniany, którego konsekwencją jest ocieplenie klimatu, topnienie lodowców, wymieranie gatunków i coraz większa przenikalność promieniowania nadfioletowego ze Słońca. Proces wydobywania węgla również ma niekorzystny wpływ na środowisko naturalne – skutkiem korzystania z kopalni odkrywkowych jest między innymi wycinanie lasów. W wyniku spalania paliw, do atmosfery emitowane są gazy powodujące kwaśne deszcze, których skutkiem jest zakwaszanie gleby i wód, degradacja lasów i korozja metali. Wycieki ropy naftowej także mają poważne konsekwencje. W wyniku skażenia ekosystemu często dochodzi do zmiany warunków życia wielu organizmów, a nawet zmniejszenia populacji danego gatunku. Skutkiem wytwarzania energii w powyższy sposób jest smog nazywany mgłą przemysłową, która osadza się na cząstkach pyłów i sadzy unoszących się w powietrzu. Smog tworzą związki chemiczne typu: tlenek siarki (IV) i tlenek węgla (IV). Zanieczyszczenie to jest charakterystyczne dla dużych aglomeracji miejskich, np. w Krakowie, lecz należy pamiętać, że smog jest zjawiskiem spotykanym obecnie dosyć powszechnie.

Ochrona środowiska przyrodniczego jest nam bardzo potrzebna, by nie doprowadzić do katastrofy ekologicznej.

SPOŁECZNE I ZDROWOTNE SKUTKI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH

       Zanieczyszczenia powietrza można zdefiniować jako wszelkie skażenia powietrza przez substancje będące dla zdrowia niebezpieczne, bądź szkodliwe. Zjawisko to jest główną przyczyną globalnych zagrożeń środowiska. Mówiąc o skutkach społecznych,  jakie za sobą niesie, są to chociażby zaburzenia w rolnictwie – zbyt duża ilość CO2 może drastycznie zaszkodzić roślinom. Produkty o słabej jakości wpływają na ludzkie zdrowie już i tak bardzo narażone przez bezpośredni wpływ niskiej jakości powietrza. Przez zanieczyszczenia powietrza w samej Polsce, co roku przedwcześnie umiera ok. 45 tyś. osób, a w Europie jest to ok. 440 tyś. Smog przyczynia się do chorób układu oddechowego i sercowo – naczyniowego włączając w to wszelkie nowotwory i alergie. Ma też wpływ na naszą pamięć, koncentrację, czy uczucie niepokoju, a w skrajnych przypadkach może nawet przyczynić się do rozwoju stanów depresyjnych. Zanieczyszczenia powietrza wpływają także na zmiany klimatyczne, są to m.in. efekt cieplarniany, zwiększenie zasięgu występowania różnych chorób zakaźnych, częste występowanie fal upałów, ocieplanie się klimatu, kwaśne deszcze, dziura ozonowa, smog i odory.

Praktycznie jedynym pozytywnym skutkiem zanieczyszczeń środowiska jest społeczne zaangażowanie w poprawę tego stanu rzeczy i szerzenie wiedzy na tematy związane z ekologią, OZE i innymi metodami ratującymi Ziemię.

WYCZERPYWANIE SIĘ SUROWCÓW, z których pozyskiwana jest energia i co z tego wynika…

       Surowcami naturalnymi i energetycznymi są w zasadzie wszystkie metale i minerały zgromadzone w skorupie ziemskiej. Ich zasoby stają się ograniczone i nieodnawialne w ogromnej skali naszej całej cywilizacji.

Patrząc na badania, rezerwy tak bardzo powszechnie używanych surowców mineralnych, wystarczą jedynie na minimum kilkanaście do co najmniej kilkudziesięciu lat. Kończąc się kiedyś, nie pomijając faktu, że niektóre z nich już zaczęły, to spowoduje wzrost cen i obniżenie się produkcji przemysłowej. Tak przynajmniej twierdzą liczne instytucje, np. US Geological Survey czy ONZ. W przypadku wielu ważnych i często używanych surowców, które są na wyczerpaniu, są już złoża łatwo dostępne i na dodatek wysokiej jakości.

Tego rodzaju działania ludzi są często krótkowzroczne i ryzykowne dla ogółu świata.

Źródła w załączeniu.