Zatem zacznijmy, czym są w ogóle tzw.”OZE”? Są to odnawialne źródła energii generalnie obracające się w około naturalnych, ekologicznych i niewyczerpywalnych zasobach. Wytworzone sposoby wytwarzania energii odznacza się brakiem efektów ubocznych, ale także ma ogromny wachlarz najróżniejszych możliwości tej samej produkcji na inne sposoby. Na przestrzeni lat opracowano rozmaite warianty wykorzystywania takich zasobów jak: wiatr, woda, słońce, glebę, odpady itp. Wszystkie wymienione nie dają nam tego co na przykład węgiel, uran, bądź ropa i podobne im surowce, tzn. Braku szkodliwości naszemu środowisku oraz tego, że ich nam nie zabraknie. Jednakże każda z naszych możliwości ma swoje plusy większe bądź mniejsze, Zatem postanowiono ich używać w najbardziej korzystnych dla nich miejscach. Jakie są odnawialne źródła energii i czym się charakteryzują?

  • Energia ze słońca może być wykorzystywana na dwa sposoby – Pierwszym z nich jest wykorzystywanie promieni słoneczny i przekształcanie ich na energię cieplną za pomocą kolektorów słonecznych, po czym przechodzi dalej do instalacji, gdzie zostaje przekształcona na użytkową. Drugim sposobem jest używanie jej za pomocą solarów fotowoltaiczny. Dzięki promieniom słonecznym padających na powierzchnie solaru, energia zostaje przetworzona na prąd stały dostępny do użytku właściciela.
  • Energia wiatrowa jest głównie wykorzystywana przy turbinach wiatrowy, gdzie jest przetwarzana z energii kinetycznej wiatru na energię elektryczną za pomocą turbin wiatrowych.
  • Energia wodna jest wykorzystywana w równym stopniu jak wiatrowa, lecz jest mniej popularna ze względu na gorszą dostępność i możliwości stosowania. To przetworzenia energii kinetycznej wytwarzanej przez wodę wykorzystuje się m.in. spiętrzeń, zapór, turbin i strumieni.
  • Energia biomasy, jak każdy się domyśla do OZE zaliczamy również sposoby pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, które podlegają procesowi biodegradacji. Jest wiele rodzajów biomasy np: stała (np. drewno, rośliny), ciekła (tzw. biopaliwa, np. z rzepaku) i gazowa (tzw. biogaz). Nie są może one najpopularniejsze, lecz i tak funkcjonują one w naszym społeczeństwie.
  • Ostatnim odnawialnym źródłem jest geotermia, czyli energia z wnętrza ziemi, wykorzystująca ciepło wody i skał znajdujących się pod powierzchnią. Jest to sposób na najcięższy do osiągnięcia z uwagi na to, by założyć taką instalację potrzeba nie raz zagłębić się kilkanaście kilometrów w głąb Ziemi i jest to również nie mały koszty. Zasoby pozyskuje się za pomocą odwiertów, z których pobiera się gorącą wodę lub parę wodną, z którymi w późniejszym etapie elektrownia geotermalna przetwarza na energię użytkową.

Nasz kraj w generaliach zajmuje 21 miejsce na skali unii Europejskiej co nie jest złym wynikiem, ponieważ stopniowo zmierzamy na wyższe miejsca z następujących powodów:

  • Zwiększenie się ilości programów i dopłat do najróżniejszych projektów oszczędzania energii przez pojedyncze działalności, z czym idzie głownie coraz większa ilość fotowoltaiki.
  • Mniejsze przyszłościowe koszty energetyczne dla przedsiębiorców i działalności.
  • Zwiększająca się cena takowych paneli, bądź innych wyjść, za czym idzie coraz większa konkurencja.
  • Zwiększenie się wachlarza możliwości dla gospodarstw i indywidualistów założenia fotowoltaiki za mniejsze koszty na programy nadane przez unie europejską.

Z biegiem czasu coraz więcej rozmaitych działalności, za czym idą oferty bankowe, kredyty, energooszczędne transporty publiczne, wiele sposobów na odciążenie finansowe również miast, wsi itp. Szczególną role odgrywają tutaj właśnie banki z powodu kredytów, które mogą przyznać zarówno do projektów, które były wcześniej dopasowane do właścicieli działalności bądź tym podobnych, za czym idą korzyści dla wielu instytucji za jednym zamachem.

 

Źródła z których korzystałem:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Odnawialne_źródła_energii
https://www.rehau.com/pl-pl/geotermia
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/70/energia-ze-zrodel-odnawialnych
https://www.innogy.pl/pl/portal-o-energii-dla-domu/2020/odnawialne-zrodla-energii
https://www.teraz-srodowisko.pl/slownik-ochrona-srodowiska/definicja/oze.html
Szkolne materiały dydaktyczne

 

 

Fotowoltaika to bardzo sprzyjający środowisku sposób zaoszczędzania energii. Od strony teoretycznej polega ona na wykorzystaniu energii promieni słonecznych (którą każdy przecież ma za darmo i niemalże może bez ograniczeń korzystać) i zamienieniu ich na energię elektryczną. To najprostszy sposób wyjaśnienia sensu bytowania paneli słonecznych i wszystkiego z nimi związanego. Energia Słońca jest niebywałym źródłem energii, którego wyczerpanie wychodzi poza horyzonty istnienia samego świata.
Tłumacząc dalej drwiną byłoby pominięcie tak ważnej sprawy jaką jest aspekt technologiczny fotowoltaiki. Ogniwa fotowoltaiczne, muszą być odpowiednio zamontowane, aby ich praca była jak najbardziej efektywna. Przede wszystkim należy uwzględnić położenie domu względem kierunków świata, natomiast drugą ważną kwestią jest kąt nachylenia dachu i przeszkody terenowe, które mogłyby powodować okresowe zacienienia. Istnieją dwie możliwości montażu ogniw:

• instalacje naziemne – panele fotowoltaiczne wkomponowane w teren – instalacja wymaga systemu autonomicznego opartego na inwerterach. Instalacja wolnostojąca – inwerter off-grid (czyli tak zwana przetwornica solarna)
• instalacje na budynkach-inwerter on-grid (czyli falownik)

Głównie czynnikami sprzyjającymi i niesprzyjającymi systemowi fotowoltaicznemu jest wiele, lecz główne są następujące:
Sprzyjające:
-Nachylenie i orientacja dachu w wysokim stopniu określa ilość promieni słonecznych docierających do paneli. Jest to jedna z najważniejszych rzeczy, ponieważ skutkiem dobrego nachylenia jest dobry efekt.
Niesprzyjające:
– Strata efektywności – panele fotowoltaiczne wraz z upływem lat tracą na wydajności.
-Gdy panele słoneczne odbiegają od opisanego STC, rzeczywista wydajność instalacji ulega zmianom (zazwyczaj na gorszą).
-Cień padający na dany panel fotowoltaiczny generalnie powoduje jego wyłączenie (całego modułu lub jego części).
-Każda instalacja z czasem się brudzi, na co wpływ ma przemysł, pojazdy motorowe oraz pyłki kwiatów i aktywność rolników (szczególnie żniwa), a także ptaki.
-Inwerter i przewody powodują pewne straty w przekazywanej mocy. Po prostu przekazywanie i przetwarzanie energii elektrycznej sprawaia, że jej część zamienia się na ciepło i jest tracona.

Prosument jest wytwórcą energii elektrycznej powstałej za pomocą należącej do niego instalacji odnawialnych źródeł energii, najczęściej mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Źródła z których korzystałem:

https://www.innogy.pl/pl/portal-o-energii-dla-domu/2020/odnawialne-zrodla-energii
https://www.teraz-srodowisko.pl/slownik-ochrona-srodowiska/definicja/oze.html