Wielu ludzi w dzisiejszych czasach korzysta z nieodnawialnych źródeł energii, tym samym przyczyniając się do wielu szkodliwych procesów, które są powodami drastycznych zmian klimatycznych, czy też topnienia lodowców oraz wielu innych katastrof, o których będzie mowa później, przez które możemy zniszczyć ekosystem, czy też nawet uniemożliwić życie na Ziemi (miejmy nadzieję że do tego nie dojdzie). Poza tym źródła te ulegną w końcu wyczerpaniu i co potem?

Aby w ogóle poruszyć problem jakim są stosowanie zasobów energetycznych, które ulegają wyczerpaniu, należy zapoznać się czym są te nieodnawialne źródła.

Nieodnawialne źródła energii, są to wszelkie surowce, źródła energii, które nie ulegają odnowieniu w krótkim czasie, ich zużycie przewyższa stopień ich uzupełniania. Czyli nie możemy nazwać surowcem odnawialnym węgla, ponieważ sam się wytworzył i może to uczynić po raz kolejny. Jego czas kształtowania sięga wielu miliardów lat temu oraz jego odnawianie przewyższa zużycie go. Do nieodnawialnych źródeł energii zalicza się:
– węgiel kamienny
– węgiel brunatny
– uran
– torf
– ropa naftowa
– gaz ziemny

Energia elektryczna powstaje w elektrowniach, sam proces jej produkcji jest trochę bardziej skomplikowany niż korzystanie z niej. W Polsce korzysta się głównie z elektrowni węglowych. Proces powstawania w nich prądu opiera się na spalaniu węgla. Dostarczony do elektrowni surowiec (węgiel- brunatny/kamienny), jest mielony na bardzo drobne fragmenty i spalany w piecach, które wytwarzają dużą temperaturę. Powstała energia cieplna ogrzewa wodę, która staję się parą o wysokim ciśnieniu i temperaturze 600 stopni. Para ta napędza turbinę połączoną z generatorem prądu, który obracając się przetwarza podaną energię mechaniczną w elektryczną.

Jest to niewątpliwie bardzo szkodliwy dla naszej Ziemi sposób wytwarzania energii z źródeł nieodnawialnych, gdyż spaliny, które wytrącają się podczas tego procesu skutecznie zanieczyszczają środowisko. Proces ten nosi nazwę degradacji. To właśnie te opary stanowią ale naszej egzystencji ogromny problem, gdyż poza negatywnym stosunkiem środowiska, to gazy te w bezpośredni sposób wpływają na uszkodzenie organizmu (układu oddechowego) człowieka. Przykładami są między innymi:

 

przejmowanie terenów leśnych i rolniczych do celów przemysłowych-największy problem występuje w górnictwie odkrywkowym, gdzie prace prowadzone są na powierzchni

zanieczyszczenia wód powierzchniowych- są to zanieczyszczenia wynikające z obecności w niej metali ciężkich (substancji nieorganicznych), które pochodzą z spalin.
kwaśne deszcze- zawierają kwasy wytworzone w reakcji wody z pochłoniętymi z powietrza gazami wyemitowanymi do atmosfery w procesach spalania paliw, produkcji przemysłowej. Deszcze te zakwaszają gleby, utrudniając roślinom pobór substancji odżywczych oraz uszkadzają samą strukturę flory.

Smog- powstaje na skutek wymieszania powietrza z zanieczyszczeniami i spalinami. Odpowiadają za to fabryki, coraz większa liczba samochodów, palenie węglem, drewnem i innymi paliwami stałymi w piecach.

skażenie środowiska ropą naftową- katastrofy w których ogromne tankowce zostają zatopione przyczyniają się do zanieczyszczenia wód oraz śmierci organizmów wodnych. Dzieje się to przez to że lepka ropa skleja pióra ptaków i skrzela ryb, warstwa płynu nie przepuszcza tlenu i promieniowania słonecznego.

zmiany klimatu- a dokładnie jego ocieplenie jest spowodowane rozrostem dziury ozonowej, którą wytwarza człowiek poprzez gazy przemysłowe. Ocieplenie klimatu jest dla nas niebezpieczne, gdyż przyczynia się to bezpośrednio do topnienia lodowców, natomiast stopione lodowce podniosą poziom wody i będą stanowiły zagrożenie do mieszkańców terenów nadmorskich. Pomimo to fauna zamieszkująca oba bieguny będzie skazana na wyginięcie. Czas stopnienia jednego z największych lodowców jest szacowany na ok 150 lat!

Są to tylko niektóre z skutków korzystania z nieodnawialnych źródeł energii. Ale jeżeli to was nie przekonuje to informuję was o tym, że te źródła wkrótce się wyczerpią, więc zmiana na odnawialne czynniki jest tylko ograniczana przez czas, i nic jej nie odwlecze. Poza tym zjawiska te nie oddziaływają wyłącznie na zwierzęta, wszystkie
ZASOBY WĘGLA KAMIENNEGO- wyczerpią się za około 150 lat
ZASOBY WĘGLA BRUNATNEGO- wyczerpią się za około 250 lat
ZASOBY GAZU ZIEMNEGO- starczy na 55 lat
ZASOBY ROPY NAFTOWEJ- zniknie za 35 lat
ZASOBY URANU- zostanie wyczerpany za 80 lat

WALCZMY O NASZĄ PLANETĘ BO WARTO!

BIBLIOGRAFIA
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Nieodnawialne_źródła_energii
2. https://fizyka.uniedu.pl/energia-elektryczna-
3. droga/https://www.slideshare.net/Nequit/prezentacja-
4. 10884140https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwaśny_deszcz#Skutki_kwaśnego_deszczu
5. https://airly.eu/pl/smog-definicja-skutki-i-przyczyny
6. Paweł Matuszczyk, Tomasz Popławski, Janusz Flasza; “Potencjał i możliwości energii promieniowania elektromagnetycznego Słońca ”; doi:10.15199/48, 2015;
7. Michał Wasik; “Perspektywa wykorzystania energii promieniowania słonecznego w energetyce zawodowej”; Konferencja: Nowoczesna Energetyka Europy Środkowo-Wschodniej, 2015;