OZE- a dokładniej?

Tradycyjne sposoby pozyskiwania energii nie wróżą nam dalekiej przyszłość, więc trzeba sięgnąć po lepsze rozwiązania- tu wkraczają odnawialne źródła energii. OZE– jest to ogół zasobów wykorzystywanych do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, których wykorzystywanie nie skutkuje deficytem danego materiału lub którego odnawianie następuje w krótkim czasie i ich użycie nie szkodzi środowisku.

Źródła te obejmują:

 • energie wiatru,
 • energię promieniowania słonecznego,
 • energie geotermalną,
 • energię wodną,
 • energię otrzymywaną z biomasy, biogazu oraz Biopłynów.

Efektywność energetyczna a zużycie energii

Aby uzmysłowić ludziom, że OZE jest lepszą alternatywą w pozyskiwaniu energii do porównania została wykorzystana tak zwana miara efektywności energetycznej.

Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej energii do energii zużytej w procesie energetycznym. Efektywne wykorzystanie energii prowadzi do zmniejszenia potrzebnej jej ilości do dostarczania różnych produktów i usług. Gdzie widać próby zwiększenia efektywności energetycznej? Przykład: ocieplanie budynków styropianem lub inną izolacją by zredukować zużycie energii, która byłaby użyta do ogrzewania.

Sytuacja Polski na tle innych krajów w aspekcie korzystania z OZE

Wysoka efektywność energetyczna w połączeniu z OZE daje w efekcie prawie idealną mieszankę: energii i higieny środowiska (produkowanie energii na podobnym poziomie bez trucia środowiska, postęp technologii, a zdrowie planety i ludzi- w cenie.

Ale gdyby tak było nie powstałby ten referat, OZE jest genialne w kontekście pozyskiwania energii, ale nie oszukujmy się, aktualna sytuacja na świecie nie wróży takich zmiany. Aby można było mówić o tej „utopii” świat musiałby przerzucić się na OZE, a co bardziej istotne- mieć na to fundusze. I tutaj pojawiają się dofinansowania i programy tworzone przez różne instytucje (we współpracy z UE), które pomagają przejść na zdrowsze paliwo. Jak wygląda pozycja Polaków na tle reszty?

Sytuacja Polski pod kontekstem korzystania z OZE nie jest najlepsza. Udział OZE w Polsce jest niski, ukazuje to statystyka URE, w której jest napisane, że energetyka odnawialna stanowi w Polsce w 2016r. tylko 7%, a w 2019r. było to zaledwie 2% więcej, czyli ponad 9GW. Pozycja polski w rankingu w 2004 roku zajmowała 15 miejsce na tle reszty Europy, a w 2015 roku miejsce 21, pod kątem przyrostu mikroinstalacji w Polsce.

Jednym z popularniejszych programów jest program Czyste Powietrze. Powstał z myślą o oczyszczeniu powietrza, ograniczeniu emisji szkodliwych substancji do atmosfery w wyniku korzystania z starszych sposobów ogrzewania domów i paliw słabej jakości. Stare, źle działające źródła ciepła zostają wymienione na instalacje fotowoltaiczną, a na jej zakup można uzyskać dofinansowanie i pomoc w montażu (w formie dotacji lub dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego). Wsparcie finansowe takowych mikroinstalacji dla indywidualnych odbiorców można wynosić nawet w wysokości 15 000 zł, np. urząd miasta w Warszawie udziela bezzwrotnych dotacji 30% na inwestycje wykorzystujące m.in. fotowoltaikę.

Przydatna wiedza przy własnej instalacji fotowoltaicznej.

Przy posiadaniu własnej instalacji fotowoltaicznej warto wykorzystać net metering. Co to dokładniej jest? Bardzo proste, gdy wytworzymy więcej energii, niż potrzebujemy to ta część zostaje oddana do sieci energetycznej, dzięki temu gdy instalacja wytworzy mniej energii będziemy mogli  ją „pociągnąć” z sieci. Rocznym rozrachunku zaoszczędzimy, ponieważ 80% z przesłanej energii do sieci jest nam zwracane w ciągu roku i energia wychodzi za darmo. Czyli jeśli wyślemy 1kWh do sieci to uzyskamy z powrotem nawet 0,8 kWh.

Natomiast taryfa FIT to mechanizm polegający na gwarancji niezmienności ceny za 1kWh energii wytworzonej przy pomocy instalacji OZE. W skrócie osoba fizyczna może sprzedać nadwyżkę energii do operatora swojej sieci za stałą kwotę, dzięki temu mechanizmowi instalacji zwróci się nawet w 7 lat.

Wracając do dofinansowań, popularna oferta należy do Banku Ochrony Środowiska, który proponuje Kredyt PV klientom EKO. Oferta jest dla osób z domem lub będących w trakcie jego budowy. Istnieje również EKO Pożyczka przeznaczona na dowolny cel lub cel związany z ochroną środowiska. Na związany z ochroną środowiska /ekologią oprocentowanie jest niższe i wynosi 8% do 3 lat lub jest równe sumie stawki WIBOR 6M– 1,80% na 14.10.2016 + 7% na okres od 3 do 10 lat.

Głównym organem odpowiedzialnym za napędzanie proekologicznego pozyskiwania energii jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), stara się on pozyskiwać chętnych poprzez promowanie OZE w gminach i powiatach w formie programów dofinansowań.

Zasada działania fotowoltaiki

W skrócie działanie paneli polega na pobieraniu przez ogniwa fotowoltaiczne (z których składają się panele) energii słonecznej, która potem jest przetwarzana na energię elektryczną.
Zasada działania paneli polega na tym, że foton (czyli minimalna jednostka światła) pada na płytkę krzemową, z której zbudowane jest ogniwo fotowoltaiczne. Światło jest pochłaniane poprzez krzem i wybija elektron ze swojej ostatniej orbity zmuszając go do ruchu, a ten ruch to właśnie przepływ prądu elektrycznego. Panele fotowoltaiczne produkują prąd stały, aby możliwe było wykorzystywanie tego prądu niezbędny jest falownik który zmieni prąd stały na przemienny.

Systemy fotowoltaiczne

Różnią się do siebie sposobem magazynowania energii i stylem prace,

 • on-grid:
  W systemie panele wytwarzają prąd stały, który przekazywany jest do falownika gdzie następuje przemiana na prąd zmienny. Wyprodukowany w ten sposób prąd można oddać do sieci energetycznej.
  Na potrzeby takiego prądu instalacja posiada licznik dwukierunkowy– mierzy on ilość wyprodukowanej energii elektrycznej oddanej do sieci jak i ilość pobranej energii z sieci.
 • off-grid:
  Jest to system autonomiczny (niepodłączony do sieci elektroenergetycznej). Wytworzona energia ładuje akumulatory lub zasila układy wydzielone (np. oświetlenia lub ogrzewania). Proces ten kontroluje regulator ładowania, zabezpiecza akumulatory przed przeładowaniem i uszkodzeniem. Podczas poboru energii prąd stały przekazywany jest z akumulatorów do falownika gdzie następuję zmiana jego parametrów na prąd zmienny o napięciu 230V częstotliwości 50 Hz.
 • system hybrydowy:
  Podłączony do sieci elektroenergetycznej jak również system ten posiada akumulatory. Przy małym poborze prądu energia z paneli fotowoltaicznych wykorzystywana jest bezpośrednio do zasilania urządzeń elektrycznych, a nadmiar energii może być magazynowany w akumulatorach.
  W sytuacjach kiedy pobór jest wysoki, energia elektryczna pobierana jest z fotoogniw lub akumulatorów. Jeśli pobór jest na tyle duży, że akumulatory zostały rozładowane energia pobierana jest z sieci elektroenergetycznej. W systemie takim możliwa jest również odsprzedaż nadwyżki prądu do sieci.

Czynniki sprzyjające i ograniczające wydajność

 • Optymalne natężenie promieniowania słonecznego
 • Kąt pod jakim promieniowanie pada na panel fotowoltaiczny
 • Optymalne pochylenie paneli fotowoltaicznych względem słońca w naszej szerokości geograficznej to od 30-40 stopni,
 • Sposób montażu i jakość wykonania paneli na dachu– największy uzysk mają panele wolnostojące które będą schładzane swobodnym przepływem powietrza, montaż generatora fotowoltaicznego na dachu przy zachowaniu odstępów umożliwiających wentylacje zmniejsza wydajność w stosunku do instalacji wolnostojącej o 2-5%,
 • Technologia wykorzystanych do produkcji paneli fotowoltaicznych– uzyskanie wysokiej wydajności zależy od parametrów komponentów, głównie paneli fotowoltaicznych i inwertera,

Czynnikami ograniczającymi wydajność są odstępstwa od czynników wyżej wymienionych, np. jeśli kąt pod jakim panele są ustawione jest za duży bądź za mały.

Kim w tym wszystkim jest prosument?

Słowo pochodzi od połączenia słów: „producent” i „konsument” a w odniesieniu do OZE osobę określa się prosumentem, która wytwarza jak i zużywa tę samą energie przy wykorzystaniu OZE. Taka osoba mocno oszczędza na rachunkach, ponieważ nadwyżkę prądową oddaje do sieci a później 70-80% może odebrać z powrotem.

Źródła:

Efektywność energetyczna

Udział OZE w polsce

Program Czyste powietrze

Odnawialne źródła energii

Net metering

Taryfa FIT nr.1

Źródło nr.2

Szczegóły programu Czyste Powietrze

Kredyty komercyjne

Rodzaje systemów fotowoltaicznych

Czynniki sprzyjające i ograniczające wydajność systemu fotowoltaicznego

Prosument