Obecne sposoby wytwarzania energii przez człowieka

Energia w życiu człowieka jest bez wątpienia bardzo istotna w kwestii życia i ogólnego istnienia, mimo że potrafi być destrukcyjna to człowiek i tak cały czas się uczy jak ją wykorzystywać w sposób bezpieczny dla całej planety i ludzkości. Znamy wiele sposobów na jej wytwarzanie ale nie wszystkie sposoby są bezpieczne, człowiek duże eksperymentuje ale nie zawsze mu to wychodzi na dobre (każdy zna przykłady). Są dwa rodzaje energii: konwencjonalna i niekonwencjonalna.

Na energie konwencjonalną dzieli się na:

 • odnawialną: biopaliwa (biomasa stała, biomasa ciekła, biogazy) energia z odpadów komunalnych.
 • nieodnawialną:
  •  rodzaje węgla: węgiel kamienny, węgiel brunatny,
  • gaz ziemny: występuje w złożach razem z ropą naftową,
  • ropa naftowa,
  • gaz łupkowy (gaz ziemny występujący w skałach macierzystych),
  • piaski bitumiczne: złoża bituminów, luźne mieszaniny ropy naftowej,
  • uran (występuje w rudach, jest on wzbogacanym i stosowany do budowy bomb atomowych oraz jako paliwo reaktorów jądrowych),
  • torf (nie jest dokładnie rodzaj węgla, ale stanowi materiał jego powstania. Po wielu milionach lat torf przeistacza się w kolejne rodzaje węgla. Jego spalanie stwarza jeszcze większą ilość zanieczyszczeń).

Natomiast na energie niekonwencjonalną składają się wszelkie reakcje jądrowe, wody termalne, wiatr, słońce i ciepło otoczenia.

Wpływ produkcji energii ze źródeł nieodnawialnych na środowisko przyrodnicze

Dzisiejsze sposoby wytwarzania energii przez człowieka z nieodnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem uranu) są powiązane z efektami spalania, co powoduje zagrożenie dla atmosfery przez gazy i pyły, które m.in. niszczą warstwę ozonową. Innym sposobem wytwarzania energii wymyślonym przez człowieka są elektrownie jądrowe, w wyniku ich pracy dochodzi do powstawania kwaśnych odpadów, a największym ryzykiem w ich stosowaniu jest ich możliwa awaria- problemy z samymi urządzeniami (katastrofa jądrowa w Majaku 1957 r.), błędy człowieka (Czarnobyl 1986 r.) czy klęski żywiołowe (Fukushima w 2011 r.). Nie ważne z jakiej przyczyny ulegnie awarii ewentualny wybuch w NAJLEPSZYM wypadku spowoduje skażenie sporej powierzchni, zwykle w promieniu setek kilometrów. Najpowszechniejszym negatywnym skutkiem wykorzystywania węgla jest popularny u nas, np. w Krakowie smog. Powstaje w wyniku mieszania się pyłów opałowych z powietrzem. Skutki smogu są bardziej dalekosiężne niż się wydaje – ponieważ ma bardzo duży wpływ na nasze zdrowie. Ostatnim skutkiem są zmiany klimatu, które są spowodowane emisja gazów cieplarnianych na skutek działalności człowieka.

Społeczne i zdrowotne skutki zanieczyszczeń powietrza i zmian klimatycznych

Zanieczyszczenie powietrza może powodować zaburzenia układu oddechowego (podrażnienie naskórka i śluzówki, zapalenie górnych dróg oddechowych, choroby alergiczne, astma, nowotwory płuc, gardła i krtani) i układu krążenia (miażdżyca), świszczący oddech, zapalenie oskrzeli i płuc, napady kaszlu i astmy, zawał mięśniowy serca, nagłe zatrzymanie krążenia.

Wyczerpywanie się surowców, z których pozyskiwana jest energia

Człowiek aby produkować paliwo do maszyn i napędzać prace, np. budowlane potrzebuje ropy naftowej na paliwo oraz energii aby zasilać maszyny i narzędzia. Większość gospodarki energetycznej opiera się o pozyskiwanie węgla i surowców nieodnawialnych. Niestety, coraz szybsza i większa eksploatacja złóż powoduje ich wyczerpanie. Przez to musimy szukać innych źródeł energii, i tutaj pojawia się nasza profesja. Wynikiem tego problemu jest większa inwestycja w energie odnawialną, farmy wiatraków, kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych, wszystkie te rozwiązania w przeciągu 5 lat zwróciły by swój koszt budowy produkując 60% zapotrzebowania na energie gdyby większość świata się przeniosła na OZE.

Jeśli ludzie zaczęliby zwracać większą uwagę na sposób produkcji energii a co ważniejsze, posiadali środki na budowę instalacji OZE to atmosfera by się odwdzięczyła, ziemia była by zdrowsza, fauna i flora znowu by urosła w siłę, świat zwierząt odetchnął od wylewów ropy do oceanów, a środowisko lądowe od niszczenia naturalnych warunków.

Problemy z energią a fikcja kina

W filmach problem z pozyskaniem energii również został poruszony. Jak wiemy energie wytwarzają niektóre zwierzęta, np. strętwa- błędnie nazywana węgorzem elektrycznym, motyw ten ukazaną w filmie The Amazing Spider-man 2, w którym firma Oscorp wytwarzała energie dla swojego budynku z farm węgorzy tworzących energie. Trochę mocniej ugryziono ten temat w już kasowej produkcji jaką jest Matrix. Tutaj jako źródło energii użyto żywych stworzeń również ale nie węgorzy tylko… ludzi, którzy funkcjami życiowymi zasilały całe „społeczeństwo” maszyn. Jak widać to tematu można podejść w bardzo różnorodny sposób.

Źródła:

epodreczniki.pl/a/zrodla-energii-w-polsce/DZ9m3Dvd0

ekologia.ceo.org.pl/1planet4all/materialy/zmiana-klimatu-smog

ekoswiat.eu/sposoby-pozyskiwania-energii/

enerad.pl/aktualnosci/nieodnawialne-zrodla-energii/

airly.org/pl/smog-definicja-skutki-i-przyczyny/

powietrze.malopolska.pl/baza/wplyw-zanieczyszczen-powietrza-na-zdrowie/

surowce.igo.org.pl/o-surowcach/surowce-na-wyczerpaniu/

powietrze.slaskie.pl/content/wplyw-zanieczyszczen-powietrza-na-zdrowie-ludzi

www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2015/wywiad/zmiany-klimatu-a-zdrowie-czlowieka

pl.wikipedia.org/wiki/Strętwa