Obecnie człowiek korzysta zarówno z nieodnawialnych jak i z odnawialnych źródeł energii. Niestety cały czas źródła kopalne (nieodnawialne) takie jak: węgiel brunatny i kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny czy uran są cały czas głównymi sposobami pozyskiwania ciepła czy prądu elektrycznego na Ziemi. Energetyka odnawialna – czyli produkcja energii z promieniowania słonecznego, wiatru, wód, wnętrza Ziemi, biomasy czy biogazu – cały czas się rozwija, coraz śmielej korzystamy z tych źródeł przy produkcji ciepła czy prądu elektrycznego. Niestety – cały czas daleko nam do tego, by tradycyjne źródła (szkodliwe dla środowiska) zastąpić nowoczesnymi – dużo bardziej bezpiecznymi dla przyrody, a co za tym idzie – dla człowieka.

Produkcja energii z tradycyjnych źródeł niesie za sobą wiele negatywnych skutków. Spalając paliwa powodujemy emisję pyłów i gazów do powietrza. Są one bezpośrednią przyczyną takich zjawisk jak smog,  kwaśne deszcze, czy efekt cieplarniany. Zanieczyszczenia te z powietrza dostają się do wód i gleby, powodując degradację tych komponentów środowiska. W pyłach mogą znajdować się metale ciężkie, które mogą wpływać w znaczny sposób na zdrowie człowieka. Tlenki siarki i azotu obecne w spalinach przyczyniają się do zakwaszenia gleb. CO2 jest natomiast, obok metanu, główną przyczyną ocieplania klimatu na Ziemi.

Zdaniem ekspertów, w przyszłości, z powodu zmian klimatycznych będziemy zmagać się z:

– ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, prowadzącymi do poważnych szkód materialnych i zagrożenia życia ludzkiego;

– utratą różnorodności biologicznej i nieodwracalnym załamaniem ekosystemu;

– klęskami żywiołowymi (trzęsieniami ziemi, suszami, tsunami, wybuchami wulkanów, pożarami lasów, burzami geomagnetyczymi).

Zmiany te w efekcie końcowym doprowadzą ludzkość do problemów związanych z brakiem dostępu do najcenniejszego surowca na Ziemi czyli wody. Będzie to jeden z katastrofalnych skutków społecznych niszczenia środowiska. Będziemy zmagać się z nieurodzajem, bowiem szacuje się, że wzrost temperatury na Ziemi o każdy dodatkowy stopień Celsjusza może spowodować w regionach tropikalnych spadek zbiorów nawet o 16 %. Klęska nieurodzaju, może z kolei doprowadzić do zjawiska głodu, a co za tym idzie do wojen. Ponadto przewiduje się, zwiększenie występowania terenów objętych zachorowaniami na malarię. Rozpowszechniać się będą choroby przenoszone przez zakażoną wodę. Wiele osób może paść ofiarą strasznych upałów.

Topniejące lody Antarktyki prawdopodobnie doprowadzą do podniesienia poziomu mórz od 50 cm do nawet 5 m. Będzie to wyrok dla wielu nadmorskich miejscowości na całym świecie. W Polsce pod wodą mogą znaleźć się: Gdańsk, Malbork, Mielno, Dąbki czy Darłowo. Ludzie będą musieli szukać nowych miejsc do zamieszkania. Może to spowodować lokalne konflikty.

Zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami może powodować wiele chorób i negatywnych skutków zdrowotnych, takich jak m.in. problemy z pamięcią, stany depresyjne, przyspieszone starzenie się układu nerwowego, problemy z oddychaniem, rak płuc, astma, bezpłodność. Ponadto, z powodu zanieczyszczenia powietrza, zwiększa się umieralność i skraca oczekiwana długości życia ludzi. Niestety Polska (obok Bułgarii) ma najbardziej zanieczyszczone powietrze wśród wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Oprócz w/w katastrofalnych zmian klimatycznych i środowiskowych, które powoduje spalanie paliw kopalnych, ludzkość musi szybko zmienić sposoby pozyskiwania energii również
z uwagi na wyczerpywanie się tradycyjnych surowców energetycznych.

Nikt z nas obecnie nie wyobraża sobie życia bez komputera, Internetu, światła, lodówki, ciepła w domu.

Niestety już relatywnie niedługo, jeżeli nic nie zmienimy w swoim postępowaniu nie będziemy mogli korzystać ze zdobyczy cywilizacji, do których się przyzwyczailiśmy. Bez prądu i ciepła bez wątpienia trudno będzie nam żyć.

Zmiany w sposobie pozyskiwania energii niestety są konieczne również z uwagi na wyczerpywalność surowców energetycznych (kopalnych).

Czasy taniego i łatwego wydobycia ropy naftowej kończą się. Globalnie mówi się, w związku z tym, o powrocie do węgla i wykorzystaniu go jako surowca przejściowego – do momentu upowszechnienia innych technologii wytwarzania energii (np. odnawialnych). Węgiel jest paliwem stosunkowo łatwym do wydobycia i rozmieszczonym stosunkowo równomiernie na wszystkich kontynentach. Niestety nie jest on niewyczerpywalny. Szacuje się, że zapasy węgla starczą na 250 lat. Jednak biorąc pod uwagę to, że planuje się go wykorzystywać niejako jako surowiec zastępczy dla ropy zapas ten może stopnieć do około 50 lat.

Źródła:

„Odnawialne Źródła Energii” Podręcznik dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Praca zbiorowa pod redakcją Urszuli Gołębiowskiej

https://www.national-geographic.pl/artykul/temperatury-w-arktyce-rosna-zmiany-ponad-6-razy-wieksze-niz-srednie-globalne

https://www.national-geographic.pl/artykul/alarmujacy-stan-planety-global-risks-report-pod-znakiem-katastrofy-klimatycznej

https://www.national-geographic.pl/artykul/alarmujacy-stan-planety-global-risks-report-pod-znakiem-katastrofy-klimatycznej

https://www.national-geographic.pl/artykul/czarny-scenariusz-na-2100-rok