OBECNE SPOSOBY WYTWARZANIA ENERGII PRZEZ CZŁOWIEKA

Biomasa/Kotły na biomasę -Stosunkowo tanie, powszechnie dostępne i przyjazne środowisku.Na system ogrzewania składa się kocioł z instalacją grzewczą, która rozprowadza ciepło po ogrzewanych pomieszczeniach.
Słońce/Kolektory słoneczne-Służą do przemiany energii promieniowania słonecznego w ciepło również nazywane jako konwertery energii promieniowania słonecznego.Najpopularniejsze w naszym kraju są dwa typy kolektorów słonecznych: płaskie i próżniowo rurowe. Kolektor słoneczny jest istotną częścią instalacji grzewczej ciepłej wody użytkowej.
Słońce/Fotowoltaika- Przetwarzają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Proces zamiany nosi nazwę konwersji fotowoltaicznej. Energia słoneczna padając na panel wybija elektrony z orbit, w rezultacie czego na złączu powstaje różnica potencjałów i zaczyna płynąć prąd.Wydajność paneli fotowoltaicznych zależy od ilości padającego na nie promieniowania słonecznego.
Wiatr/Turbiny wiatrowe-Elektrownia wiatrowa składa się z wirnika oraz generatora, który wytwarza prąd z energii kinetycznej. Turbina znajduje się na wieży. Produkcja prądu jest uzależniona od prędkości wiatru. Elektrownie zaczynają wytwarzać energię przy prędkości ok. 2 m/s, osiągają maksimum przy ok. 8-12 m/s i wyłączają się, gdy jest potencjalne zagrożenie dla urządzenia.
Woda/Turbiny wodne –Współcześnie energię wodną zazwyczaj przetwarza się na energię elektryczną,często opartą na spiętrzeniach uzyskanych dzięki zaporą wodnym.
Pompy ciepła- Urządzenia przetwarzają energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych, zgromadzoną w powietrzu, gruncie czy wodzie, na ciepło użytkowe służące do ogrzewania budynków, ciepłej wody.
Mikrobiogazownie- Instalacja służąca do produkcji biogazu z lokalnie dostępnych w gospodarstwie rolnym odpadów organicznych oraz do wytwarzania z niego energii. Jest to zwykle instalacja o małej mocy dostosowanej do wielkości gospodarstwa oraz o prostej konstrukcji. Niekonwencjonalne źródła energii do których zaliczamy źródła przetwarzające organiczne paliwa kopalne, takie jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny, wykorzystanie alternatywnych źródeł energii pozwoli między innymi na zmniejszenie strat przesyłu energii elektrycznej.Rozwój źródeł niekonwencjonalnych: wodór,MHD(energia magneto-hydro-dynamiczna),ogniwa paliwowe, energia wnętrza Ziemi (geotermiczna), energia jądrowa.
Ogniwa paliwowe są urządzeniami elektrochemicznymi przekształcający energię chemiczną paliwa bezpośrednio w energię elektryczną i ciepło.
Wodór jest najczystszym nośnikiem energii wśród paliw. Należy on do pierwiastków bardzo rozpowszechnionych w przyrodzie, a jego zapasy są praktycznie niewyczerpalne.
Energetyka jądrowa, której podstawową zaletą w porównaniu z energetyką konwencjonalną jest jej minimalny wpływ na środowisko, co w dzisiejszych czasach jest jednym z głównych argumentów przemawiających za stosowaniem tego typu energetyki.
Wpływ produkcji energii ze źródeł nieodnawialnych na środowisko przyrodnicze.

Konwencjonalnymi źródłami możemy nazwać złoża: węgla brunatnego i kamiennego, ropy naftowej, gazu ziemnego.Coraz częściej obserwujemy anomalie pogodowe takie jak susze czy obfite opady. Przybywa ciepłych nocy jak i dni. Wg WHO do 2040r. umieralność związana ze zmianami klimatu wzrośnie do 250000 zgonów rocznie na całym świecie. Zanieczyszczenia powietrza takie jak smog lub kwaśne deszcze są bardzo niebezpiecznymi zjawiskami, które występują coraz częściej oraz są szkodliwe nie tylko dla naszego zdrowia, ale narażają cały ekosystem na szkody.
SPOŁECZNE I ZDROWOTNE SKUTKI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH
Największym problemem, jeżeli chodzi o emisję szkodliwych substancji z indywidualnych urządzeń grzewczych to kotły na paliwa stałe,starszej generacji niespełniające najnowszych norm czystości. Jednym z najefektywniejszych sposobów na walkę z zanieczyszczonym powietrzem jest zmiana kotłów węglowych na pompy ciepła. Smog u zdrowej osoby może spowodować podrażnienie spojówek,krtani,tchawicy.U osób chorujących na astmę czy przewlekłą chorobę płuc może dojść do zaostrzenia stanów chorobowych, często ze skutkiem śmiertelnym.Zmiana klimatu ma znaczny wpływ na zdrowie w Europie. Wpływ bezpośredni doprowadził do progresywnego wzrostu temperatur,burz,pożarów lasów,powodzi i suszy. Zmiana klimatu działa także na ekosystemy i sektory produkcji: rolnictwa, rozkłady występowania gatunków roślin i zwierząt. Wyczerpywanie się surowców, z których pozyskiwana jest energia i co z tego wynika.Wzrost zapotrzebowania na energię, związany z postępem cywilizacyjnym i wzrostem poziomu życia człowieka,zmusza do poszukiwania nowych źródeł energii. Zasoby paliw kopalnych ulegają wyczerpaniu, a ich eksploatacja w negatywny sposób wpływa na środowisko. Zasoby gazu ziemnego według przewidywań wystarczą na około 70 lat.75% światowej produkcji energii pochodzi z surowców nieodnawialnych. Kluczem do rozwiązania tych problemów jest rozwój technologii czystych źródeł energii.W celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii podjęte zostały między innymi takie działania, jak: wspieranie przedsięwzięć badawczych, pobudzanie współpracy w zakresie rozwoju nowych technologii.Zamiana tradycyjnych środków na ,,zielone” zamienniki sprawdzi się równie dobrze. Opracowany projekt ustawy o elektromobilności ma uregulować rynek paliw alternatywnych. Kolejnym etapem zachęcającym do zmiany jest nakładanie kar za nieprzestrzeganie norm ekologicznych.