Energia towarzyszy nam nie od dziś. Z biegiem czasu ludzkość się od niej uzależniła. Praktycznie nikt nie wyobraża sobie życia bez prądu. Gdy nagle tracimy dostęp do energii elektrycznej, nie wiemy co zrobić, nie mamy dostępu do połowy urządzeń. Jako że jest to bardzo zróżnicowany temat, istnieje ogromna ilość sposób jej otrzymywania. Jednakże energia ma również swoje wady, np. negatywny wpływ na środowisko i zdrowie.

Energia występuje na Ziemi w różnych postaciach oraz istnieje wiele sposobów na wytwarzanie energii. Niektóre z nich są przyjazne dla środowiska, natomiast inne zanieczyszczają je. Odnawialnymi sposobami na produkcję energii są między innymi: fotowoltaika, elektrownie wodne, elektrownie wiatrowe oraz źródła geotermalne.

Fotowoltaika to dziedzina nauki zajmująca się przetwarzaniem promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Podczas wytwarzania energii elektrycznej w ten sposób wykorzystuje się zjawisko fotowoltaiczne. Zjawisko to polega na powstawaniu siły elektromotorycznej w ciele stałym pod wpływem promieniowania świetlnego.

Energia wodna to przemiana energii mechanicznej płynącej wody w prąd elektryczny lub przechwycenie tej energii. Energia ta wytwarzana jest dzięki turbinom wodnym, a także dzięki spiętrzeniu. Energia ta jest wykorzystywana do napędu różnych maszyn.

Energia wiatrowa to energia kinetyczna przemieszczających się mas powietrza. Przekształcana jest w energię elektryczną za pomocą turbin wiatrowych. Wykorzystywana jest w wiatrakach i pompach wiatrowych.

Energia geotermalna to energia cieplna skał i wód pod powierzchnią Ziemi. Energia gruntowa może być pobierana z Ziemi za sprawą pomp ciepła lub odwiertów, które z reguły służą eksploatacji głęboko położonych warstw wodonośnych z gorącą wodą. Energię tą wykorzystuje się jako źródło ogrzewania.

Energia jądrowa to energia wytwarzana podczas przemian jądrowych. Najczęściej wykorzystywanym pierwiastkiem do przebiegu reakcji jest uran-235. Poprzez rozszczepienie atomu następuje przekazanie energii do turbin generatorów elektrycznych.

Pomimo tego, że energia jest nieodłącznym elementem naszego życia, niektóre jej formy są trucizną, która powoli nas zabija pod postacią smogu. Zmagamy się z tym na co dzień, choć zazwyczaj o tym nie mamy pojęcia. Choć wydaje nam się oczywistym, że niektóre źródła energii są dla nas niezdrowe, wciąż brniemy w kierunku węgla. Niestety nawet w czasach nowoczesnych nie potrafimy się od niego odłączyć. Oprócz smogu, wykorzystywanie węgla prowadzi też do kwaśnych opadów, które niszczą uprawy i lasy, a także do efektu cieplarnianego, w wyniku którego zmienia się klimat.

Oprócz katastrofalnego wpływu na środowisko i przyczynienie się do poważnych zmian klimatu, nieodnawialne źródła energii często prowadzą też niestety do licznych szkód i uszczerbków na zdrowiu człowieka. Według najnowszych prognoz Światowej Organizacji Zdrowia do roku 2040 roczna liczba zgonów spowodowanych zmianami klimatu wzrośnie do 250 tysięcy. Jednym ze skutków zmiany klimatu jest nagłe drastyczne zwiększenie się średniej temperatury, co z kolei prowadzić może do pożarów lasów. Pożary zaś uwalniają do powietrza szkodliwe pyły i dym. Do społecznych skutków zanieczyszczeń powietrza możemy zaliczyć koszty, które należy wydać na hospitalizację poszkodowanych. Kwaśne opady bezpośrednio wpływają na ekonomię, ponieważ niszczą budynki, których elewacja musi być odnawiana. Wspomnieć możemy również o szkodach dotyczących ubrań, zanieczyszczeń odzieży i skóry.

Jednym z problemów którym ma duże znaczenie dla współczesnego przemysłu, jest wyczerpywanie się surowców naturalnych takich jak: rudy metali, węgiel czy surowce niemetaliczne takie jak sole, siarka, kamienie szlachetne itp. Surowce naturalne stanowią podstawę wszelkich procesów technologiczny, a ich wyczerpywanie stanowi ogromny problem dla światowego przemysłu, co przyczyna się do zwrócenia się w stronę surowców odnawialnych. Ogromny rozwój gospodarczy pociąga za sobą pobyt na wszelkie dobra naturalne, skutkiem czego w niedalekiej przyszłości doświadczymy wyczerpania się zasobów nieodnawialnych, mimo tego że już od dawna wiemy że zasoby są bardzo ograniczone to ich eksploatacja stale wzrasta.

Podsumowując całość naszego projektu: energia towarzyszy nam codziennie. Życie bez niej jest prawie niemożliwe. Oprócz wielu zalet i potrzeby jej istnienia, niesie również za sobą naprawdę wiele negatywnych skutków, a w tej kwestii góruje energia nieodnawialna. Wpływa ona z reguły źle na zdrowie człowieka i przyrodę, przyjmując postać smogu lub zmian klimatu.

 

Źródła:

Sposoby pozyskiwania energii

https://www.bryk.pl/wypracowania/fizyka/energia-jej-przemiany-i-transport/19599-wplyw-procesow-wytwarzania-energii-na-srodowisko-przyrodnicze.html

https://breathelife2030.org/pl/news/air-pollution-climate-change-two-sides-coin/

https://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2015/wywiad/zmiany-klimatu-a-zdrowie-czlowieka

https://sciaga.pl/tekst/27151-28-wyczerpywanie_sie_zasobow_surowcow_energetycznych_i_ochrona_srodowiska