Odnawialne źródła energii to energia pochodząca z naturalnych,powtarzających się procesów przyrodniczych, pozyskiwana z odnawialnych niekopalnych źródeł. Są to – energia słońca, wód płynących, geotermalna (ciepło wnętrza ziemi), siłownie wiatrowe, biomasa (drewno w różnej postaci, szczapy, wióry, zrąbki, kora),również energia fal pływów i prądów morskich oraz energia otoczenia (środowiska naturalnego), wykorzystywana przez pompy ciepła.

 • Mikroinstalacje- instalacje odnawialnego źródła energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznie nie większej niż 50 kW, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110kV lub o mocy osiągalnej cieplnej nie większej niż 120kW. Najczęściej wykorzystywane mikroinstalacje to: pompy ciepła, kolektory solarne, ogniwa fotowoltaiczne, małe siłownie wiatrowe. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, czy na gruncie nie wymaga żadnego pozwolenia na budowę. System opustów obowiązujący w Polsce polega na net – meteringu, który umożliwia rozliczenie wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci energii w ujęciu rocznym. Oznacza to, że właściciel mikroinstalacji może wprowadzić do sieci nadwyżkę wyprodukowanej energii, a następnie ją odebrać.
 • Efektywność energetyczna budynku to jego sprawność energetyczna. Jest to stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, przy jednoczesnym najniższym zużyciu energii przez ten budynek. Zależy ona od wielu czynników: właściwości termofizyczne materiałów budowlanych, z których wykonany został nasz budynek, odpowiednio wykonany i uszczelniony dach, okna, system grzewczy, który może w znacznym stopniu obniżyć zużycie energii. Jeśli chcemy osiągnąć jak najlepszy efekt działań, poprawiających efektywność energetyczną budynku należy odpowiednio uszczelnić budynek poprzez poprawę izolacji termicznej oraz zainstalować odpowiednie urządzenia grzewcze. Planując termomodernizację musimy dokładnie określić którędy ucieka ciepło, co powoduje
  największe straty energii i które rozwiązania przyniosą najlepsze efekty.
  Korzyści: Niezwykła opłacalność (każda złotówka wydana na termomodernizację zwraca się 4-krotnie), nowoczesne rozwiązania techniczne przyczyniają się do ochrony środowiska, również naszego zdrowia (mniej zanieczyszczeń, szkodliwych pyłów, smogu, mniej emisji dwutlenku węgla do atmosfery), wzrost średniej długości życia mieszkańców (mniej zachorowań na choroby układu oddechowego ,rośnie świadomość ekologiczna mieszkańców, zmienia się styl życia.
 • Sytuacja Polski na tle innych krajów w aspekcie korzystania z OZE. Gospodarka paliwowo-energetyczna Polski opiera się głównie na węglu kamiennym i brunatnym, co niesie negatywne skutki dla środowiska. W ostatnich latach 85% energii wyprodukowanej w Polsce pochodzi z elektrowni cieplnych . Ten udział wciąż jest znaczny, ale w ciągu ostatnich 10lat systematycznie rośnie w Polsce produkcja energii ze źródeł odnawialnych. W Polsce produkcja energii wiatrowej wynosi 3%.W energetyce słonecznej przodują: Stany Zjednoczone, Japonia, Niemcy, Hiszpania, Włochy i inne. W Polsce większość elektrowni pochodzi z lat 60 i 70-tych XX (rośnie ich awaryjność) zaś w Norwegii aż 99,5% energii produkuje się z energii wód . We Francji elektrownie wiatrowe stanowią 75,7% Polski mix energetyczny- Polityka energetyczna Polski w 2040 została przyjęta przez Rząd-OZE jako element systemu energetycznego. Prognozy mixu dla Polski: popyt na energię będzie wzrastał – dodatkowe zapotrzebowanie zaspokajane będzie przez OZE, gaz wypierający z mixu węgiel (spadek emisji dwutlenku węgla do 2030r o ponad 30 %).

Polska ma 2GW w fotowoltaice, ale w Europie jesteśmy jeszcze w 2 dziesiątce. Liderem z krajów europejskich są: Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Francja. W ostatnich miesiącach Polska wyprzedziła Rumunię, Austrię, Bułgarię.

 • Miniony rok 2020 to okres intensywnego rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Rządowy Program Czyste Powietrze–program antysmogowy ruszył we wrześniu 2018roku i ma potrwać do 2029r.Jego celem jest ograniczenie emisji szkodliwych związków do atmosfery.Założeniem programu jest poprawa efektywności energetycznej domów wolnostojących. Składając wniosek możemy uzyskać dofinansowanie na termomodernizację budynku. Zadaniem termomodernizacji domów jest dostosowanie parametrów cieplnych domu do obecnych wymagań budowlanych, a także obniżenie strat ciepła.Działania: ocieplenie budynku, uszczelnienie stolarki, wymiana instalacji grzewczej, montaż ekologicznego urządzenia grzewczego.Dzięki Programowi Czyste Powietrze możemy otrzymać dofinansowanie na zakup paneli fotowoltaicznych ( do 50% kosztów zakupu instalacji fotowoltaicznej o mocy 2-10 KW)

Literatura uzyskana z WFOŚ

Taryfa Fit określa stałą w danym okresie-15 lat cenę jednostkową zakupu przez sprzedawcę zobowiązanego- energii elektrycznej, wytworzonej w mikroinstalacjach, o mocy do 3 i 10 KW przyłączonych do sieci niskiego napięcia. Cena jest ceną urzędową netto, skalkulowaną na podstawie
rozłożonych na 15 lat kosztów produkcji energii. Programy Gminne WFOŚiGW mają na celu wspieranie wykorzystania OZE, dofinansowań na zakup i montaż mikroinstalacji. Program promuje nowe technologie, podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. W ramach programu finansowane są instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, wykorzystujące systemy fotowoltaiczne.

 • Gmina Jędrzejów kontynuuje Program-3 edycja na rok 2021″Mój prąd”(dofinansowanie wynosiło 50% kosztów kwalifikowanych-nie więcej niż 5000 zł) Jedna z najbardziej znanych ofert kredytowych dedykowanych instalacjom fotowoltaicznym jest BOŚ współpracujący z WFOŚiGW.
 • Źródła komercyjne to również:
 • „Przejrzysta pożyczka ” , EKO pożyczka ,”Pełnym Oddechem”( wsparcie działań antysmogowych ), EKO kredyt PV „Energia ze Słońca „
 • NFOŚiGW uruchomił program „Mój prąd” ,którego celem jest zwiększenie udziału energii pochodzącej z mikroinstalacji fotowoltaicznych

Źródła wiedzy: Ocena efektywności inwestycji -R.Pastusiak, Certyfikacja energetyczna budynków-D. Gawin,K. Kurtz, Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią-wyd.PWN, Broszura -Postaw na Słońce, Barbara Lenartowicz „Geografia Polski”

Zasady działania paneli fotowoltaicznych polegają na tym, że fotowoltaiczne ogniwa, zmieniają energię Słoneczną w energię elektryczną. Polega to na tym ze gdy foton pada na płytkę krzemowa, z której zbudowany jest panel fotowoltaiczny, jednostka światła jest pochłaniana przez krzem i wybija elektron ze swojej pozycji zmuszając go do ruchu. Jego ruch to właśnie przepływ prądu elektrycznego. Natomiast panel fotowoltaiczny wytwarza nam prąd stały.  Systemy fotowoltaiczne dzielą się na:

 • System on-grid- wyprodukowana energia przekazywana jest do przetwornicy, tam następuje zmiana prądu stałego na zmienny. Wyprodukowany prąd trafia do sieci.
 • System off-grid- jest to system automatyczny. Wytworzona przez moduły PV energia przekazywana jest do akumulatorów.
 • System wyspowy-system ten posiada zarówno podłączenie do sieci elektroenergetycznej jak i akumulatory. Przy małym poborze prądu energia produkowana przez moduły PV może być wykorzystywana bezpośrednio do zasilania urządzeń elektrycznych.

Czynniki sprzyjające wydajności systemu fotowoltaicznego:

a). Natężenie promieniowania słonecznego padającego na moduł. Nie oznacza to, że moduły fotowoltaiczne nie pracują w pochmurne dni lub wieczorem-wtedy ich wydajność jest mniejsza. To samo dotyczy miesięcy zimowych.

b). Kąt pod jakim promieniowanie pada. Optymalne ustawienie to kąt 30-40° na południe.

c). Słońce w południe sięga nawet 61 stopni nad horyzontem .W Warszawie promieniowanie rozproszone stanowi średnio w roku ponad 40 % całkowitego. Region nadmorski-najwięcej godzin usłonecznienia, zaś najmniej to Suwałki.

Czynniki ograniczające : zachmurzenie, fizyczna przeźroczystość atmosfery (obecność zamgleń, zmętnień),występowanie aerozoli ,warunki lokalizacji instalacji (w dużych miastach są gorsze),kolektor powinien być skierowany powierzchnią absorbera w stronę S lub SW.Jego nachylenie to ok. 35°.Kolektor próżniowo-rurowy osiąga większą sprawność w okresie jesienno-zimowym, zaś płaski-większą sprawność latem.

Prosument – osoba, która jednocześnie zużywa i wytwarza energię elektryczną korzystając z OZE. Za 1kWh wyprodukowanej energii może odebrać za darmo 08kWh przy instalacji o mocy do 10kW zaś 0,7kWh przy instalacji o mocy powyżej 10kW.

Całkowity koszt mikroinstalacji waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu tys. zł, przyspieszony zwrot inwestycji od 5-7 lat.

https://max-energy.pl/fotowoltaika/zasada-dzialania-instalacji-fotowoltaicznej/

broszura projektu „Postaw na Słońce”

„Fotowoltaika' – Ryszard Tytko