Energetyka jest to dział przemysłu zajmujący się produkcją dystrybucją energii elektrycznej oraz cieplnej. Dzieli się ona na energetykę konwencjonalną, polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej dzięki spalaniu paliwwęglkamiennego, brunatnego, ropy, gazu, biogazu, biomasoraz energetykę niekonwencjonalną, pozyskującą energię ze źródeł alternatywnych np. wód płynących, wód geotermalnych, wiatru, słońca, pływów morskich, reakcji jądrowych i ciepła otoczenia. 

Energetyka zużywa źródła energii: 

 odnawialne– mające zdolność do samoregeneracjiczęsto wykorzystywane w energetyce niekonwencjonalnej; 

  • nieodnawialne – surowce mineralne, których zasoby kiedyś się wyczerpią; stanowią podstawę energetyki konwencjonalnej.  

Pojęcie energii jest nadzwyczaj szerokieBez względu na to z jakim typem energii mamy do czynienia, jej działanie zbiega się do dwóch sposobów: przekazywania energii oraz jej transformacji. 

Około 70% energii elektrycznej w Polsce wytwarzają elektrownie węglowe. Energia cieplna ze spalania paliw wykorzystywana jest do podgrzewania wody, z której powstaje para, napędzająca turbiny. Te z kolei przekładają energię kinetyczną w energię elektryczną. Spalamy nieodnawialne źródła energii – naturalne zasoby planety. Zużywając je bezpowrotnie ją niszczymy.  

 

 

Planując spacer obserwujemy pogodę. By się nie przeziębić ubieramy się do niej odpowiednio. A czy wychodząc na zewnątrz skupiamy się na tym co niewidoczne? Na tym – czym są wdychane przez nas substancje?…Są one głów przyczyną globalnych zagrożeń środowiska. Międzynarodowa Organizacja Pracy definiuje je jako wszelkie skażenie powietrza przez substancje, które są szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne z innych przyczyn, bez względu na ich postać fizyczną. 

Mimo wszystko przekonajmy się – co czeka nas na spacerze po mieście. Wychodząc z mieszkania widzimy elektrociepłownie, ulice z pędzącymi autami, fabryki oraz domy, a z nich wydobywający się dym. Wszystkie te miejsca przyczyniają się do zanieczyszczeń powietrza, które z kolei powodują zły stan zdrowotny. Astma, zapalenie oskrzeli, płuc, nowotwory i przewlekła obturacyjna choroba płuc są chorobami układu oddechowego, wynikającymi ze złego stanu powietrza. To nie jedynkonsekwencje, bowiem szkodliwe substancje wnikają do układu krwionośnego. Powodują miażdżycę tętnic, zwężenie naczyń, nadciśnienie oraz zatorowość płucną. Przykre skutki dotykają t mózgu, serca, układu rozrodczego, powodując bezpłodność i przedwczesne porody. Znając wagę tych skutków powinniśmy wiedzieć, czym oddychamy. Na ulicach, w telewizjinawet w przedszkolach możemy zobaczyć tablice smogowe”, informujące o jakości powietrza. Informują nas o zagrożeniu i zaleceniach zwłaszcza dla osób szczególnie narażonych – starszychprzewlekle chorychdzieci. 

Koszty spowodowane złym powietrzem trudno oszacować (jak przeliczyć na pieniądze wartość życia ludzkiego?). Można określić wydatki związane z leczeniem, absencją w pracy, zwolnieniami lekarskimi, hospitalizacją, świadczeniami rentowymi 

Zanieczyszczenie powietrza ogranicza przychody z turystyki i rekreacji. Powoduje spadek wartości nieruchomości w zanieczyszczonych miastach. 

Zanieczyszczenia powodują nie tylko urazy zdrowotne, ale również psychiczne. Coraz więcej ludzi boryka się z silnym lękiem o przyszłość Ziemi, naszych dzieci i nas samych. Jest on jak najbardziej uzasadniony. Wystarczy spojrzeć na podnoszący się poziom wody, który spowoduje, iż miasta położone nad wodą wyludnią się. Społeczność, która je zamieszkuje zacznie emigrować, co spowoduje ogólnoświatowy kryzys 

Rola surowców naturalnych w naszej gospodarce jest ogromna, są w większości używanych przez nas produktów. Ich wydobycie stale rośnie, a zasoby maleją. Są ograniczone i nieodnawialne. Gdy zaczną się kończyć, ceny będą rosły, a produkcja przemysłowa spadnie. Zwolennicy paliw kopalnych twierdzą, że dały nam rozwój cywilizacji i osiągnięcie obecnego poziomu życia. Bez ropygazu węgla nie byłoby energetyki, transportu, budownictwa, przemysłu ani współczesnego rolnictwa. Ale zużywamy je coraz szybciej i szybciej.  

Produkcja energii zdecydowanie ułatwia nam życie na co dzień, ale jednocześnie powoduje niszczenie środowiska naturalnego. Wydobycie węgla powoduje skażenia wód gruntowych i zmiany w użytkowaniu ziem. Zużycie tlenu oraz emisja CO2 przy jego spalaniu potęgują efekt cieplarniany, zmiany klimatu, zakwaszanie wód. 

Polska energetyka oparta jest niemal wyłącznie na stałych paliwach kopalnych – węglu kamiennym i brunatnym. Wydobycie węgla brunatnego jest dużo tańsze niż węgla kamiennego, jednak straty środowiska naturalnego przy metodzie odkrywkowej wydobycia są znacznie większe. Wiąże się nie tylko ze zniszczeniem krajobrazu, ale też z większym zanieczyszczeniem powietrza SO2 

bełchatowskiej kopalni corocznie do Warty wypompowuje się 100 mln m3 brudnej wody – solanki odpompowanej z wyrobiska. To wielka i nieodwracalna degradacja środowiska naturalnego, wpływająca na zdrowie i życie ludzi w tym regionie.  

Źródła:  

  1. https://globalna.ceo.org.pl/wiedza-o-spoleczenstwie-geografia-godzina-wychowawcza/artykuly/eksploatacja-zasobow-naturalnych 
  1. http://surowce.igo.org.pl/o-surowcach/surowce-na-wyczerpaniu/ 
  1. rynek-energii-elektrycznej.cire.pl/ 
  1. http://healpolska.pl/zanieczyszczenie-srodowiska-a-zdrowie/