Odnawialne źródła energii (OZE) – są to takie źródła energii, których wykorzystanie nie powoduje długotrwałego ich niedoboru, ponieważ są stosunkowo szybko odnawiane. Odnawialne źródła energii to przede wszystkim energia słoneczna, energia wiatru i wody, energia geotermalna oraz energia pozyskiwana z biomasy.

OZE i efektywność energetyczna podwyższają komfort życia, przynosząc realne oszczędności

Możemy oszczędzić 9 TWh energii i zredukować emisję o 2 mln ton CO2 rocznie bez nakładów ze strony państwa, zwiększyć niezależność energetyczną w każdym domu oraz obniżyć koszty energii elektrycznej i cieplnej dzięki odnawialnym źródłom energii w połączeniu z nowoczesnymi technologiami zwiększającymi efektywność energetyczną – to wnioski z Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej, który odbył się w Katowicach 30 czerwca.                                                                                                                                                 W 2018 roku udział ten wynosił jedynie 11,3%. Efekty aukcji OZE organizowanych w latach 2018-2020 nie wystarczą do nadrobienia tej luki, tym bardziej że większość nowych instalacji powstanie już po 2020 roku. W negocjacjach z Komisją Europejską kluczowy stanie się więc rok 2021, w którym musimy przekonać Brukselę, że nasz kraj na trwałe wszedł na ścieżkę realnego wspierania odnawialnych źródeł energii, a widoczne od 2018 r. przyspieszenie w rozwoju OZE będzie kontynuowane. Polska powinna udowodnić, że choć nie osiągnęliśmy progu na rok2020 chcemy mieć konstruktywny udział w realizacji unijnego celu na rok 2030.

,,miejsce na zdjęcie” źródło wysokienapiecie.pl

Program Czyste Powietrze

celem programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także wpływa na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze.

Finansowane są instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące:

  • źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
  • systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokoinstalacji  (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW

Zasady działania fotowoltaiki.
Ogniwa fotowoltaiczne wytwarzają energie elektryczną dzięki wykorzystywaniu różnych potencjałów podczas przemieszczania sie elektronów.Płytki krzemowe wytwarzają siłe elektromotoryczną po styczności z promieniowaniem słonecznym dzięki czemu wytwarzamy prąd elektryczny.

 

Sposób działania systemu fotowoltaicznego?
Produkowanie energii przez panele fotowoltaiczne jest proste. Energia produkowana jest dzięki zjawisku jakim jest efekt fotowoltaiczny. Polega to na tym że w półprzewodniku powstaje siła elektromotoryczna. Oznacza to że w ogniwach fotowoltaicznych energia słoneczna zostaje zamieniona na prąd stały.
Panele dzielimy na:
Monokrystaliczne ich sprawność wynosi 18% są bardzo lekkie, są bardzo trwałe.
Polikrystliczne ich sprawność wynosi 16 %,wysoka jakość i trwałość
Quasimonokrystaliczne ich sprawność wynosi 17% ,są tanie i są bardzo efektywne

 

Co to on/off grid?
Jest to sposób wykorzystania energii elektrycznej i podłączenia jej do systemu sieci zewnętrznej. Instalacja fotowoltaiczną jest integrowana z siecią elektryczna publiczną. Takie połączenie ma dużo zalet dzięki temu możemy bieżąco korzystać z energii wyprodukowanej przez ogniwa fotowoltaiczne. A nasza nadwyżkę energetyczna możemy wysyłać do sieci publicznej poprzez licznik dwukierunkowy. Nadwyżkę którą oddaliśmy do sieci możemy odebrać w momencie kiedy najbardziej będziemy tego potrzebować(zasada netmetering).

 

Jakie są czynniki sprzyjające i ograniczające wydajności systemów fotowoltaiki?
Czynnikami sprzyjającymi są:
Bezchmurne niebo jest kluczowym wskaźnikiem który wpływa na wydajność systemów fotowoltaiki
Odpowiednie nachylenie paneli (30-45 stopni) umożliwia to maksymalny pobór mocy z promieniowania słonecznego
Dachy skierowane na południe jest to kierunek w którym najdłużej z całego dnia jest słońce.                                                                                                                                   Czynnikami ograniczającymi są czynniki:
Zasłonięcie chociaż jednego panela przez drzewo/komin itp. Powoduje zmniejszenie mocy całej instalacji ponieważ reszta paneli działa na takiej samej mocy jak ten zasłonięty.
Zachmurzone niebo jest czynnikiem ograniczającnym wydajność systemów fotowoltaiki na który nie mamy żadnego wpływu. Podczas zachmurzenia do paneli nie dociera promieniowanie słoneczne lub jest na tyle rozproszone że instalacja nie produkuje prądu.
Instalacje skierowane na wschód lub zachód .Podczas takiego zabiegu efektywność w porównaniu do skierowania południe spada o około 30%.
Wysoka temperatura jest koszmarem dla instalacji fotowoltaicznych przez ich przegrzewanie która drastycznie zmniejsza ich wydajność.

Czym jest Prosument?
Prosument jest to osoba która pobiera energię z sieci oraz produkuje ją dzięki np. fotowoltaice.

Wikipedia.pl,elektromasters.com,dobryprad.pl